Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Silážní kukuřice pro každý ročník

Podesychání a rychlé nárůsty sušiny silážních kukuřic jako důsledek suchého a teplého počasí posledních let bylo ve sklizni 2020 v řadě oblastí vystřídáno pomalým dozráváním a nízkými obsahy škrobu. Prodloužení vegetace bylo způsobeno jednak odlišnými podmínkami počasí a také změnou přístupu k ranosti hybridů na základě zkušeností z předchozích velmi teplých a suchých let, kdy někteří pěstitelé rozdělili riziko ranosti a na své plochy částečně zvolili také pozdnější hybridy, než bylo v jejich oblasti zvykem.

Tento pragmatický přístup se v letošní sezóně nemusel z hlediska zrání vyplatit. Rozložení pěstitelských rizik je každoroční otázkou při volbě vhodné odrůdy. Ze sortimentu kukuřic SAATEN-UNION si může každý pěstitel vybrat vhodný hybrid, který za sucha nepodeschne a za mokra dozraje.

KORYNT S230/Z240 každoročně přesvědčuje pěstitele o svých znamenitých vlastnostech. Doménou KORYNTu jsou středně vysoké až vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním a se silnými špičkově dozrňujícími palicemi seřazenými jedna vedle druhé. Vynikající vyrovnanost rostlin a palic v porostu jsou každoroční zárukou produkce vysoce kvalitní siláže s velmi vysokým podílem zrna. To vše doplněno o velmi silný STAY GREEN (9,0), který udrží sklizňové okno také v suchých ročnících. KORYNT také dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna. KORYNT pěstitele podrží výnosem a kvalitou v mokrých i suchých letech.

NEUTRINO S240/Z240 je hybridem, který o svých kvalitách silážní kukuřice přesvědčuje také v Německu. NEUTRINO je především výnos. V rámci registračního řízení BSA dosáhlo nejvyššího hodnocení ve výnosu suché hmoty. Navzdory velmi vzrůstným rostlinám s bohatým olistěním není siláž z NEUTRINO nízké kvality. Obsahy škrobu v siláži jsou ředěny zelenou hmotou na střední úroveň, stravitelnost organické hmoty siláže je středně vysoká. NEUTRINO je špičkovým silážním hybridem, ideálním z hlediska TOP výnosů hmoty a její kvality pro krmné účely a bioplynové stanice. Pokud máte jednu silážní jámu pro krmné účely i BPS, pak NEUTRINO je správnou volbou.

SUCORN S280/Z280 DS1710C je unikátní kombinací vzrůstných rostlin s bujným olistěním v kombinaci s mohutnou a silnou palicí. Díky těmto vlastnostem SUCORN (DS1710C) vytváří kompaktní až neprostupné porosty. Díky špičkovým výnosům zrna je siláž SUCORN (DS1710C) vysoké kvality. Z hlediska produkčního využití je SUCORN (DS1710C) univerzálním hybridem pro produkci siláže pro krmné účely, produkci bioplynu a také suchého zrna. Vynikajících výsledků dosahuje při produkci vlhkého zrna. Navíc je SUCORN DS1901C vybaven STAY GREENem (8,0) pro dlouhé sklizňové okno v suchých ročnících. Po letech se na trhu objevuje hybrid, který svými vlastnostmi dokáže nahradit fenomenální SUSANN.

NOVIALIS S300/Z300 DS1901C je novinkou roku 2021, která navazuje na úspěšný hybrid SUNSET DS1469C. NOVIALIS (DS1901C) je však olistěnější a výnosnější hybrid se STAY GREEN efektem. Jedná se tak o moderní hybrid, který byl selektován v průběhu posledních, co se týče počasí velmi variabilních let. V rámci registračního řízení BSA Německo NOVIALIS (DS1901C) dosáhl TOP výnosu hmoty (9,0). Díky kombinaci velmi vysokého objemu snadno stravitelné listové hmoty a vysokého podílu zrna v řezance dosahuje stravitelnost siláže vysoké úrovně. NOVIALIS své uplatnění nachází na farmách s tržní produkcí mléka. Díky špičkovým objemům kvalitní hmoty ho doporučujeme také pro bioplynové stanice. NOVIALIS (DS1901C) svými vlastnostmi velmi připomíná hybrid SUCORN v pozdnější verzi. Pokud se již nevejde do silážního žlabu, lze ho s úspěchem sklidit také na zrno.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice