Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Sója
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUSSEX 000 (0)


vynikající adaptabilita různým půdně-klimatickým podmínkám
  • NOVINKA 2023
  • velmi raná sója s TOP výnosem (BSA 2022: 8)
  • výnosová úroveň o 10–14 dní pozdnějších odrůd
  • kratší porost (87 cm)
  • vysoké nasazení prvního lusku (13 cm)
  • vysoká HTS (>200 g)
  • vhodná také do vyšších poloh
  • velmi dobrá odolnost suchu
SUSSEX je velmi raná odrůda s mimořádným výnosem semen na úrovni odrůd pozdnějších o 10–14 dní. Spolu s TOP výnosem odrůda nabízí také vysoký až velmi vysoký obsah dusíkatých látek přes 40 %. SUSSEX je registrován v Německu, kde je nejvýnosnější velmi ranou odrůdou se špičkovým výnosem dusíkatých látek (BSA 2022: 8). Navzdory kratšímu vzrůstu (87 cm) SUSSEX disponuje vysokým nasazením prvního lusku (13 cm). Odolnost proti poléhání je na vysoké úrovni. Zdravotní stav je celkově na velmi dobré úrovni bez významného rizika pro pěstitele v případě odolnosti proti hlízence, plísni sóji a bakteriózám. SUSSEX je odrůdou s velmi rychlým počátečním vývojem (8,3). Semeno SUSSEX dosahuje vysoké HTS přes 200 g. Důležitou vlastností je vysoká odolnost proti praskání lusků (9,0).
 
SUSSEX je vhodný pro pěstování v KVO, ŘVO, OVO a BVO. Doporučený výsevek je 60 - 70 semen/m2.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Ranost
velmi raná odrůda 000 (0)
Výška rostlin
Odolnost poléhání
Zdravotní stav
HTS
Obsah N látek

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Ranost
velmi raná odrůda 000 (0)
Výška rostlin
Odolnost poléhání
Zdravotní stav

Barva
Barva semene
žlutá
Barva pupku
tmavá

HTS
Obsah N látek

Pěstování
Výsevek (seme / m²)
60 - 70
Oblast pěstování
BVO, OVO, ŘVO, KVO

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.