Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Vousatá, raná pšenice speciálně do stresu.
  • AZOL FREE odrůda
  • Vysoký výnos v raném sortimentu
  • Ranost
  • Vysoká stres tolerance
  • Vousatá odrůda
POPIS ODRŮDY
Vousatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou odolností ke stresovým podmínkám. Zejména v aridních oblastech a na lehkých málo vododržných půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. CENTURION je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k vyzimování. Potravinářské parametry odrůdy jsou na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších technologiích a v BIO farmách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují od potravinářské pšenice stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech a v lokalitách s častým výskytem divokých prasat. Stejně tak najde CENTURION uplatnění u farmářů, kteří se orientují na střední intenzitu hnojení. Díky mimořádné stres-odolnosti a velmi dobrému zdraví je CENTURION využíván i v EKO zemědělství.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký výnos ve všech oblastech, v sušších oblastech velmi vysoký
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
250 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
120 – 150 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 75 kg N/ha (50 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 15 kg N/ha (10 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750g do1,5l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4
l trinexapac. Ethyl nebo v EC 33
pouze 0,6 l mepiguat prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (+)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.