Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůdŠpičkové výnosy i ve fusariózních oblastech.
  • Špičkový výnos i při nízké intenzitě
  • Dlouhé nalévání zrna
  • Velmi dobré zdraví
  • Velmi dobrá mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
ELIXER je středně raná mimořádně výnosná pšenice středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou tolerancí k mokrým a studeným půdám. ELIXER velmi dobře zvládá rané i pozdní termíny setí. Z hlediska kvetení je ELIXER ranou odrůdou, z hlediska sklizně pak středně ranou.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy ELIXER je zejména pro krmné účely a pečivárenské účely a specialitou jsou i jeho vynikající sladovnické parametry. ELIXER je velmi tolerantník různým termínům setí a vynikajících výsledků dosahuje i na těžkých či mokrých a studených půdách.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední až nižší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední až nižší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (jedna z nejvýnosnějších pšenic v Německu, BSA 2013 – 9/9)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
začátek září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
250 – 280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 65 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 30 – 35 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,5 l Ethephone

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.