Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Vyladěná pšenice ve všech směrech.
  • Mimořádná výnosová stabilita
  • Mimořádná pekařská stabilita i za horších klimatických podmínek
  • Vysoká HTZ (nad 50 g)
POPIS ODRŮDY
PATRAS je středně raná až polopozdní pšenice vysokého a velmi stabilního výnosu ve všech výrobních oblastech ČR.
Jedná se o velmi specifi ckou odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabízených odrůd na českém trhu. Především je to nezvykle řidký nižší porost s rostlinami středně až méně odnožujícími, avšak s dlouhým silným klasem s vysokým počtem zrn v klase, a zejména s vysokou HTZ přes 50 g. PATRAS má střední odolnost proti poléhání. Zimovzdornost odrůdy PATRAS je velmi dobrá. Mrazuvzdornost je na hodnotě 6,8; tedy také velmi dobrá.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
PATRAS je výnosovou i kvalitativní jistotou každého pěstitele napříč Českou republikou díky velmi vyrovnaným vysokým výnosům zrna a díky vysoké stabilitě pádového čísla a vysoké stabilitě objemové hmotnosti. PATRAS je poměrně tolerantní jak k lehčím a písčitějším, tak i k těžkým jílovitým půdám. PATRAS dosahuje nejvyšších výnosů při středním termínu setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od první poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
200 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 - 35 (hlavní sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l/ha
Ethephonu nebo 0,2 l/ha
trinexapac.ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav
(zejména fusarie klasu)
EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ne (-)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Špičkové výnosy PATRASu v praxi 2016
Špičkové výnosy PATRASu v praxi 2016