Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Vyladěná pšenice ve všech směrech.
  • Mimořádná výnosová stabilita
  • Mimořádná pekařská stabilita i za horších klimatických podmínek
  • Vysoká HTZ (nad 50 g)
POPIS ODRŮDY
PATRAS je středně raná až polopozdní pšenice vysokého a velmi stabilního výnosu ve všech výrobních oblastech ČR.
Jedná se o velmi specifi ckou odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabízených odrůd na českém trhu. Především je to nezvykle řidký nižší porost s rostlinami středně až méně odnožujícími, avšak s dlouhým silným klasem s vysokým počtem zrn v klase, a zejména s vysokou HTZ přes 50 g. PATRAS má střední odolnost proti poléhání. Zimovzdornost odrůdy PATRAS je velmi dobrá. Mrazuvzdornost je na hodnotě 6,8; tedy také velmi dobrá.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
PATRAS je výnosovou i kvalitativní jistotou každého pěstitele napříč Českou republikou díky velmi vyrovnaným vysokým výnosům zrna a díky vysoké stabilitě pádového čísla a vysoké stabilitě objemové hmotnosti. PATRAS je poměrně tolerantní jak k lehčím a písčitějším, tak i k těžkým jílovitým půdám. PATRAS dosahuje nejvyšších výnosů při středním termínu setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od první poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
200 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 - 35 (hlavní sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l/ha
Ethephonu nebo 0,2 l/ha
trinexapac.ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav
(zejména fusarie klasu)
EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ne (-)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Špičkové výnosy PATRASu v praxi 2016
Špičkové výnosy PATRASu v praxi 2016