Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

LEGUAN S 230 Z 240Velmi raný machr.
  • kombinace ranosti a maximálního vzrůstu
  • vysoký výnos zrna
  • produkce kvalitní krmné siláže a pro BPS
  • STAY GREEN
LEGUAN je novým hybridem registrovaným na siláž i na zrno v ČR a v Německu. Ve své rannostní skupině je LEGUAN neuvěřitelně vzrůstným hybridem, který se výškou porostu vyrovná vzrůstným silážkám ve FAO 260. V rámci registračního řízení byl jednoznačně shledán přínosem v produkci vynikajícího výnosu zelené hmoty (104,8 %), vysokého výnosu suché hmoty (102 %) a vysokého výnosu zrna (105,4 %) (ÚKZÚZ 2018–2019). Typ zrna je mezityp. LEGUAN je registrován také v Německu s velmi vysokým hodnocením výnosu suché hmoty (8) i zrna (8). Vysoký výnos zrna je důležitou součástí kvalitní siláže určené pro krmné účely a pro bioplynové stanice. STAY GREEN pomáhá udržet sušinu a kvalitu řezanky také v letech s kratším sklizňovým oknem vyvolaným suchým a teplým průběhem počasí. LEGUAN je tak určen všem zemědělcům zaměřeným na produkci velmi vysokých objemů kvalitní siláže a na zrno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
Velmi raný obr kombinující ranost a maximální vzrůst. Produkce kvalitní siláže pro krmné účely i BPS. Vhodný také na suché zrno. STAY GREEN.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
Vzhledem k velmi vysokému vzrůstu porosty nepřehušťovat! Na siláž je doporučený výsevek do 90 000 jedinců na ha. Při záměrném
pěstováním na zrno je vhodné výsevek ponížit na úroveň 75–80 tis. jedinců/ha. Z hlediska rajonizace je LEGUAN velmi přizpůsobivým hybridem vhodným na těžké a chladné půdy až lehčí půdy v BVO, OVO a ŘVO.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.