Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

ORCHESTRA


Excelentní krmný hrách s rekordním výnosem zrna i senáže
  • NOVINKA 2022
  • Vysoké výnosy zrna
  • Špičkový výnos senážní hmoty
  • Vysoký výnos dusíkatých látek
ORCHESTRA je žlutozrnný, úponkový, středně raný hrách dosahující mimořádných výnosnů zrna. Má střední až vyšší výšku porostu, ovšem s vysokou odolností proti poléhání. Zrno je středně velké až velké s vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou Trypsin-inhibitorů. Dosahuje též špičkových výnosů senážní hmoty.
ORCHESTRA je velmi dobře využitelná zejména pro krmné účely, a to díky vysokému obsahu NL a nízké aktivitě trypsin-inhibitorů. Uplatnění také nachází jako špičkový senážní hrách, díky vysokému výnosu hmoty a velmi dobré odolnosti proti poléhání. ORCHESTRA je využitelná jak pro čisté hrachové senáže, tak i v kombinaci s ovsem LION nebo s ječmenem jarním BENTE. Genialita této směsi je dána jednak souběžnou raností těchto odrůd a perfektní vyvážeností ve skladbě základních živin glycidové s bílkovinnou složkou.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý až rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový 109,8 % (LSV 2020)
Obsah NL
Výnos NL
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
80 zrn/m2
Optimální podmínky
80 - 90 zrn/m2
Pozdní setí
90 - 110 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha.
Mikroprvky B + Mo + Mn ve fázi 15–20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení.

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.