Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

ORCHESTRA


Excelentní krmný hrách s rekordním výnosem zrna i senáže
  • NOVINKA 2022
  • Vysoké výnosy zrna
  • Špičkový výnos senážní hmoty
  • Vysoký výnos dusíkatých látek
ORCHESTRA je žlutozrnný, úponkový, středně raný hrách dosahující mimořádných výnosnů zrna. Má střední až vyšší výšku porostu, ovšem s vysokou odolností proti poléhání. Zrno je středně velké až velké s vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou Trypsin-inhibitorů. Dosahuje též špičkových výnosů senážní hmoty.
ORCHESTRA je velmi dobře využitelná zejména pro krmné účely, a to díky vysokému obsahu NL a nízké aktivitě trypsin-inhibitorů. Uplatnění také nachází jako špičkový senážní hrách, díky vysokému výnosu hmoty a velmi dobré odolnosti proti poléhání. ORCHESTRA je využitelná jak pro čisté hrachové senáže, tak i v kombinaci s ovsem LION nebo s ječmenem jarním BENTE. Genialita této směsi je dána jednak souběžnou raností těchto odrůd a perfektní vyvážeností ve skladbě základních živin glycidové s bílkovinnou složkou.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý až rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový 109,8 % (LSV 2020)
Obsah NL
Výnos NL
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
80 zrn/m2
Optimální podmínky
80 - 90 zrn/m2
Pozdní setí
90 - 110 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha.
Mikroprvky B + Mo + Mn ve fázi 15–20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení.

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.