Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Tradiční Zemská výstava polních pokusů obilnin a řepky v Táboře 2020

Také v letošním roce proběhla v areálu školního statku VOŠ a SZeŠ v Táboře-Měšicích Zemská výstava polních pokusů společností SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o. Obě jmenované společnosti na této výstavě prezentovaly větší část svého portfolia, které obsahuje zhruba 50 odrůd obilovin a ozimé řepky. Tuto přehlídku si nenechalo ujít i přes stále trvající omezení v důsledku pandemie COVID-19 téměř 120 zemědělců z blízkého i vzdálenějšího okolí Tábora.

Akce byla zahájena v nové hale školního statku, kde k účastníkům promluvila nejprve ředitelka VOŠ a SZeŠ v Táboře Ing. Blažena Hořejší. Paní ředitelka vyzdvihla význam dlouhodobé spolupráce mezi školním statkem a společnostmi SAATEN-UNION a RAPOOL, která je oboustranně výhodná. Pro školu a studenty představuje možnost vidět široký sortiment odrůd obilovin i řepky v praxi a pro jmenované společnosti možnost testování nových odrůd a jejich prezentaci zemědělské veřejnosti. Následovalo představení společností SAATEN-UNION a RAPOOL jejich regionálním poradcem, panem Ing. Viktorem Mačurou, který vyzdvihnul význam šlechtění obilovin i řepky v současném zemědělství, a to zejména kvůli tlaku na snižování používání přípravků na ochranu rostlin a z toho plynoucího významu přirozené odolnosti odrůd vůči chorobám, škůdcům a stresovým faktorům, jako je v posledních letech zejména sucho. Poté proběhla krátká přednáška pana Ing. Zdeňka Krédla, Ph.D., zástupce společnosti BASF, který představil přípravky použité při ochraně rostlin na poli, a výživového poradce pana Ing. Vlastimila Minka, který účastníky výstavy obeznámil s problematikou výživy rostlin.

Obrázek 1: Paní ředitelka, Ing. Blažena Hořejší, promlouvá k účastníkům Zemské výstavy v nové hale školního statku.

Obrázek 1: Paní ředitelka, Ing. Blažena Hořejší, promlouvá k účastníkům Zemské výstavy v nové hale školního statku.

Obiloviny liniové i hybridní

Poté se všichni účastníci přesunuli na nedaleké pole, kde byly polní pokusy obilovin i řepky založeny. První skupina zemědělců následovala Ing. Luďka Novotného, který u společnosti SAATEN-UNION zastává pozici produktového manažera obilovin, do rozsáhlého porostu ozimé pšenice. Zde jim bylo nejprve představeno trio pšenic EXPO, CHIRON a PIRUETA, které jsou hlavními novinkami pro zásev na podzim roku 2020. Nejen že se tyto odrůdy pyšní velmi vysokými výnosy, ale zejména vyšlechtěnou vlastností horizontální odolnosti vůči většině chorob, které obilniny napadají, a to zejména vůči fusariím klasu. Tyto odrůdy tak není potřeba za běžných podmínek ošetřovat azolovými přípravky do klasu a jsou tedy zařazeny do skupiny odrůd s označením AZOL FREE odrůdy. Tato právně chráněná značka firmy SAATEN-UNION CZ označuje nyní 8 odrůd s tímto společným znakem. Firma tak s předstihem reaguje na tlak legislativy v budoucnu azolové přípravky plošně zakázat.

Odrůda EXPO je pak kromě výše jmenovaného „Éčkovou“ pšenicí, která je díky své plastičnosti doporučena pro podmínky Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska a vyniká také vysokou tolerancí k pozdním termínům setí. CHIRON je středně raná unikátní odrůda, která se vyznačuje rychlým startem a růstem i v pozdnějších termínech setí. Řekli bychom o ní, že „jede jako CHIRON“, z čehož také získala svůj název. Odrůda PIRUETA je nejvýnosnější raná potravinářská pšenice středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Kromě toho je vhodná všude tam, kde se žádá dobrá zimovzdornost a mrazuvzdornost.

Obrázek 2: Ing. Luděk Novotný představuje nové trio pšenic EXPO, CHIRON a PIRUETA.

Obrázek 2: Ing. Luděk Novotný představuje nové trio pšenic EXPO, CHIRON a PIRUETA.

Další skvělou novinkou kromě uvedeného tria je raná „vousatka“ CENTURION. Tato „A“ pšenice je velmi zdravá a je vhodná speciálně do stresových podmínek, jako jsou aridní oblasti a lehké málo vododržné půdy. Je nižšího vzrůstu s dobrou odolností vůči poléhání.

U krmných pšenic Ing. Novotný upozornil na skvělé výsledky ve výkrmu kuřat s pšenicí BONANZA. Tato odrůda není v sortimentu žádnou novinkou a ve výkrmu kuřat má již své místo. Po druhém místě předloni a třetím místě vloni potvrdila v letošním roce prvním místem v indexu efektivnosti výkrmu kuřat své kvality, a je tedy v současnosti tím nejlepším, co zemědělci mohou v krmném sortimentu pěstovat. Úplnou novinkou je nyní nejvýnosnější krmnou pšenicí odrůda JOHNSON, v roce 2020 se v krmných testech umístila na skvělém 3.místě. „Velmi plastická, zdravá a odolná poléhání, toť přednosti mimořádně výnosné odrůdy JOHNSON“, uvedl na konec Ing. Novotný.

U hybridních odrůd pšenice, které účastníkům představil Ing. Pavel Ježek, Ph.D., nelze nezmínit krále českých polí, odrůdu HYKING, která v registračním řízení ÚKZÚZ 2015-17 měla průměrný výnos 10,9 t/ha. Mimo toho jí heterozní efekt efektivně pomáhá zvládat stres a hospodařit s vodou, nízký porost HYKINGU má skvělou odolnost poléhání hodnocenou stupněm 8,2 a také špičkovou odolnost rzím. V letošním roce k němu do sortimentu přibyly dvě novinky. Jedná se o odrůdy HYACINTH a HYMALAYA. HYACINTH je slibný raný a výnosný hybrid, který bude letos registrován v Německu a příští rok bude dokončovat zatím velmi úspěšné registrační řízení v ČR. Kromě vysokých výnosů má výborný zdravotní stav a nadstandartní odolnost vůči rzím a fusariím. Spolu s dobrou odolností vůči poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstiteli zaručí vysoký výnos s nižšími nároky na ošetření. Odrůda HYMALAYA se pak označuje jako „trojáčkový“ hybrid, který získal jedno áčko za mimořádný výnos, který německá BSA hodnotí známkou 9 z 9, druhé áčko za odolnost chorobám včetně padlí a rzi, a třetí áčko za kvalitu, která je na úrovni A odrůd.

Silné portfolio řepek

Nabídku ozimých řepek společnosti RAPOOL účastníkům představil Bc. Pavel Stárek, produktový manažer společnosti. Vlajkovou lodí mezi řepkami pro zásev 2020 se stal hybrid TEMPTATION, který se v uplynulé sezóně stal absolutní jedničkou v pokusech ÚKZÚZ, SPZO i AGRADA. Zájem pěstitelů o předloňskou novinku tak pro letošní zásev narůstá. S nejvýkonnějším hybridem v praxi ve sklizni 2019 (zdroj SPZO: „velké odrůdy se sklizňovou plochou nad 5.000 ha“) ATORA se TEMPTATION velmi dobře doplňuje v habitu rostlin i v nástupu do jednotlivých vegetačních fází. Obě odrůdy si hravě poradí s TuYV, mají pevné zdraví a vysoký stabilní výnos. Tím je v odrůdové skladbě dosaženo rozložení rizika počasí v jednotlivých ročnících.

Obrázek 3: Bohatá účast návštěvníků v porostech řepky ozimé.

Obrázek 3: Bohatá účast návštěvníků v porostech řepky ozimé.

Novinkami v sortimentu RAPOOL jsou pak odrůdy DOMINATOR a DUPLO. DOMINATOR je kromě rezistence k TuYV také specialistou na fomu (APR 37), v rámci nově registrovaných odrůd poskytuje nejvyšší olejnatost semen (48,9 % v sušině semen) a má také špičkový výnos semen přesahující 5,5 t/ha dle ÚKZÚZ 2017-19. DUPLO je skvělou novinkou do sucha a kromě odolnosti vůči TuYV a fomě Rlm 7 vyniká také v nepukavosti šešulí.

Zemská výstava se tak i přes nepříznivé podmínky v podobě restrikcí kvůli COVID-19 těšila velmi slušné návštěvnosti, kterou podpořilo oproti původní předpovědi i skvělé počasí, dárkové předměty pro účastníky a bohatý catering na začátku i na konci výstavy. Neváhejte proto přijít i příští rok, školní statek a společnosti SAATEN-UNION i RAPOOL se na Vás budou určitě těšit.

Ing. Tomáš Břicháček
SAATEN-UNION CZ s.r.o.