Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

odrůdy Špalda




Velcí hráči sází na TOBAK a GENIUS.

Velké podniky spoléhají na špičkovou výnosovou úroveň odrůd TOBAK a GENIUS! Přečtěte si jejich zkušenosti s pěstováním těchto odrůd.

TOBAK PATŘÍ K NAŠÍ JISTOTĚ
Ing. Rudolf Malaska, jednatel a agronom
Ing. Rudolf Malaska, jednatel a agronom

ZD Bohuňovice, s.r.o., okr. Olomouc

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1950 ha z toho 1860 ha orné
Nadmořská výška: 220 – 300 m n. m.
Úhrn srážek za vegetaci pšenice: 282 mm
Struktura RV: 27 % pšenice ozimá, 10 % ječmen jarní, 19 % řepka ozimá, 13 % řepa cukrová, 31 % krmných plodin

"TOBAK jsme začali pěstovat jako jedni z prvních. Za tu dobu jsme již vyladili agrotechniku a TOBAK pravidelně dosahuje áčkové potravinářské kvality. Umíme využít výnosového potenciálu této odrůdy, takže loňský nejvyšší výnos dal právě TOBAK s 11,7 t/ha. TOBAK není žádná princezna a výborných výsledků dosahuje i na těžkých půdách. Základem úspěchu je porost nepřehušťovat, proto sejeme 2,5 MKS. V našem podniku dbáme na výbornou kondici půd. Už 20 let neořeme, používáme organická hnojiva, meziplodin sejeme až 700 ha ročně, pravidelně vápníme. Od plodin vyžadujeme výnos, aby se práce vložená do přípravy zúročila a umožňovala další vývoj podniku. Podle toho vybíráme odrůdy a TOBAK patří k jistotě v osevu obilnin."

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, tu jedenkrát podmítneme a výdrol zlikvidujeme glyphosátem, pak rovnou výsev 2.5 MKS + 80 kg SAM, časně post-herbicid Cougar Forte+ Glean, Dělené regenerační hnojení na jaře: 130kg močoviny po 14dnech SAM 100 kg, BBCH 27–28 Spartan a Retacel + Atonic,BBCH 32: 150 kg močoviny, v tomto období aplikujeme i Moddus, BBCH 39: Boogie Xpro, 150 kg močoviny a mikroprvky, před vymetáním pak Cerone, BBCH 61: zajišťovací dávka tebukonazolu.

TOBAK A GENIUS JSOU U NÁS NA STĚŽEJNÍCH PLOCHÁCH

ZEMSPOL Dešná, okr. Třebíč, Jindř. Hradec

• Součástí RHEA HOLDING jsou také společnosti
hospodařící na jižní a jihozápadní Moravě a na Slovensku
• Zemědělská půda 21 000 ha; z toho: 5 300 ha pšenice,
3 500 ha řepka, 2 900 ha sladovnický ječmen, 1 300 ha
silážní kukuřice, 1 250 zrnové kukuřice, 120 ha slunečnice,
dále plodiny sloužící jako krmivová základna pro ŽV (vojtěška,
senážní hrách, atd.)
• Živočišná výroba – přibližně 2 250 ks dojnic, 1 200 ks prasnic,
560 000 ks kuřat

"Z nabídky odrůd SAATEN-UNION nám nejvíce vyhovují TOBAK a GENIUS. Tyto odrůdy máme na stěžejních plochách, zejména kvůli jejich vysoké výnosové stabilitě. TOBAK je maximálně výnosná odrůda. V roce 2015 jsme měli průměrný výnos mezi 95–105 q/ha z více než 700 ha TOBAKU. V následujícím roce 2016 se průměrný výnos z plochy 640 ha pohyboval na úrovni 9,5 t/ha. V minulém roce byla sklizeň kvůli výraznému suchu nižší, výnosy se lišily výrazně dle lokality pozemku. V letošním roce máme ke sklizni opět více než 600 ha odrůdy TOBAK. K pozitivům této odrůdy patří kromě stabilně vysokého výnosu také tolerance k předplodině a bezproblémová zimovzdornost. I při vysoké intenzitě hnojení a výborných výnosech
nemíváme problémy s poléháním i přes nikterak razantní regulaci. U odrůdy GENIUS si ceníme výborné kvality, toleranci k předplodině a také k pozdnějším termínům výsevu. GENIUS má výborné výsledky v suchu nebo na horších půdách, což také prokázal výborným výsledkem v loňském suchém roce 2017," říká Milan Svoboda, hlavní agronom RHEA HOLDING.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, hrách, minimum po pšenici; Herbicidní ochrana podzim: Chocker + Glean; Jaro: oprava plevelů – Biplay SX + Starane Forte; Regulace: CCC 0,5 – 1 l/ha (srovnání odnoží); Medax 0,5 l/ha (odolnost poléhání); Fungicidní ochrana: Báze stábel - Capalo (jen v případě negativních výsledků rozborů); listy – Tango + Opera; klas – Osiris + Vaztak; Hnojení: regenerace – 200 kg DASA; 1. produkce - 200 l DAM 390; 2. produkce / kvalita (přelom dubna a května) – 200 kg ledek (nebo až 200 l DAM 390) – dle potenciálu porostu; Lepší porosty celkově cca 200 kg N