Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

odrůdy Potravinářské žito
0
+
++
Z hybridního žita, ještě více zrna

Hybridní žito se dnes pěstuje na více než 2/3 plochy z celkové výměry žita. Důvody jsou hned dva. Mimořádný výnos ve srovnání s populačním žitem a mnohem větší stres-odolnost hybridů. Hybridy společnosti SAATEN-UNION tvoří téměř 50% výměry v České republice.

SU Performer je neprodávanější hybridní žito v Německu i v ČR.
SU PERFORMER je neprodávanější hybridní žito v Německu i v ČR.
Netřeba mnoho hybridů. Stačí na to 3. Prvním je v praxi velmi dobře zavedený hybrid SU SANTINI, který je většinou upřednostňován na lokalitách s extenzivní technologií. Druhým je novinka, v Německu nyní nejpěstovanější hybrid SU PERFORMER, který se během jednoho roku stal nejpěstovanějším také v ČR. A třetím hybridem je senážní SU PHÖNIX, který už několik let po sobě ukázal, že i z popele se dá povstat a přinést úctyhodné výnosy senážní hmoty.

Již před 12 lety přišla firma SAATEN-UNION s doprovodným doporučením k pěstování hybridního žita, které pěstitelům umožnilo zvýšit výnos zrna hybridního žita a také snížit množství námele ve sklizené produkci. Žito je cizosprašnou plodinou, a jako takové je o to víc náročné na průběh počasí v době kvetení (prášení pylu). Jako příznivé podmínky lze označit větrno, bez extrémních vysokých teplot a bez silného slunečního záření. Stejně tak nejsou vhodné podmínky v případě vysokých srážek v průběhu kvetení. Počasí zatím člověk ovlivnit nedokáže, ale můžeme napomoci ke zvýšení množství pylu. SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 5-10% osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího populačního

žita do hybridního osiva. Tedy ne ledajaké populační žito. Dříve se pro tyto podmínky používala odrůda MATADOR. Nyní, se stejně dobrými výsledky, se osvědčila v ČR nově registrovaná odrůda INSPECTOR. Nejenže INSPECTOR tvoří více pylu, ale je také mnohem vzrůstnější než SU SANTINI či SU PERFORMER, díky čemuž se pyl dostává na větší vzdálenost do porostu.

SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 5-10% osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího populačního žita do hybridního osiva.
SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 5-10% osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího populačního žita do hybridního osiva.

V Německu se přímo při výrobě osiva hybridního žita přimíchává odrůda DUKATO. K pěstiteli tak již putuje finální směs F1 hybridu a 10% DUKATA. V ČR úřady toto neumožnily, respektive tato možnost byla pouze za technologicky nesplnitelných podmínek u většiny množitelů, a proto zůstává na pěstiteli, aby toto osivo INSPECTORU přimíchal až v průběhu setí. Není to však nic složitého, není ani třeba přesného a rovnoměrného promíchání. Také se velmi dobře osvědčil tzv. obsev běžné pěstební plochy hybrida osivem INSPECTORA z návětrné strany. Stačí jeden až dva záběry secího stroje. Velice snadnou možností je také varianta, kdy po zasetí hybridu se pozemek nakoso 1x či 2x přejede secím strojem s osivem INSPECTORA. Alternativ je opravdu mnoho, většinou odvislých od tvaru pozemku. Každá však přináší kýžené navýšení výnosu a snížení podílu námele v zrnu díky výrazně vyšší nabídce pylu.