Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Kukuřice

 



odrůdy Kukuřice


Hybridy kukuřice pro pěstování po žitě

Zajištění základny objemných krmiv je každý rok stěžejním úkolem rostlinné výroby pro stabilní fungování živočišné výroby a bioplynových stanic. Vzhledem k častému výskytu suchých let se senážní žito stává stále významnější plodinou. Prvním důležitým krokem pěstitele je výběr kvalitního hybridu žita, který splňuje agronomické požadavky pro produkci senáže: vysokou adaptabilitu různým podmínkám pěstování, velmi rychlý počáteční vývoj pro silné odnožení na podzim, výborný zdravotní stav a odolnost poléhání pro jistotu technologie bez fungicidu a regulátoru, ranost metání pro včasnou sklizeň a vysoký výnos kvalitní hmoty vhodné jak pro skot, tak pro bioplynové stanice.

SULANO DS0419A seté v suchých podmínkách 7. 5. 2018 po nezvešlém máku překvapilo svým mimořádným vzrůstem a zajistilo podniku Zemos Zubčice (okr. Český Krumlov) dostatek kvalitní siláže.
SULANO DS0419A seté v suchých podmínkách 7. 5. 2018 po nezvešlém máku překvapilo svým mimořádným vzrůstem a zajistilo podniku Zemos Zubčice (okr. Český Krumlov) dostatek kvalitní siláže.
Tyto požadavky jednoznačně splňuje hybrid SU NASRI od společnosti SAATEN-UNION, který je úspěšným nástupcem SU PHÖNIX a jedním z nejprodávanějších žit v ČR.

Stále více farem se přiklání ke sklizni senážního žita do počátku metání v první polovině až ke konci května dle pěstitelských podmínek. Důvody jsou zřejmé: vysoká kvalita výsledného krmiva zajištěná vysokou stravitelností a podílem volných cukrů pro maximální využití živin a energie (při pozdnější sklizni velmi rychle klesá stravitelnost). Navíc po sklizni žita na senáž se pěstitelům nabízí druhá sklizeň objemného a energeticky bohatého krmiva v podobě silážní kukuřice. Pro tento případ má v nabídce společnost SAATEN-UNION hybridy, které jsou prověřeny při pěstování po senážním žitě a splňují pro takový případ důležité agronomické charakteristiky:

-velmi rychlý počáteční vývoj zajišťující rychlý rozvoj kořenové soustavy a tím lepší vypořádání se s květnovým přísuškem

-vysoká adaptabilita různým podmínkám pěstování jak z hlediska půdních, tak z hlediska klimatických

-výsledkem je plnohodnotný porost kvalitní silážní kukuřice

Těmito hybridy jsou velmi rané, velmi vzrůstné a velmi výnosné SULANO DS0419A a plastický, stabilní a flexibilní hybrid SUSETTA.

SULANO DS0419A S210 je silážní hybrid, který je díky vysoké kvalitě siláže špičkovým krmením pro dojnice a vzhledem k vysokým výnosům zároveň zabezpečuje vysokou produkci siláže také pro bioplynové stanice. Jedná se hybrid, který je na své FAO velmi vzrůstný. Dlouhá, výborně dozrňující palice je každoročně zárukou vysokých obsahů škrobu.

SUSETTA S220/Z230 je novinkou roku 2018 registrovanou v ČR. Jednoznačným přínosem SUSETTA pro zemědělskou praxi je vedle špičkového výnosu kvalitní silážní hmoty také vysoká adaptabilita půdním podmínkám, univerzální využití na krmnou siláž a pro bioplynové stanice a produkce zrna. SUSETTA výborně toleruje vlhká, chladná stanoviště a těžké půdy. O adaptabilitě různým podmínkám pěstování svědčí také registrace SUSETTA v Německu (hodnocení BSA výnos SH 8, výnos zrna 8) a v Polsku (COBORU výnos zrna 103,5 %). Podobně jako SULANO DS0419A je SUSETTA velmi vzrůstný velmi raný hybrid s velmi rychlým počátečním vývojem pro zajištění výkonného kořenového systému v podmínkách květnových přísušků. Siláž dosahuje středně vysokého obsahu škrobu 32,6 % a středně vysoké stravitelnosti organické hmoty ELOS 68,6 % (zdroj ÚKZÚZ 2016-17). SUSETTA je hybridem, který vás po senážním žitě nezklame.