Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Výnos, kvalita a spolehlivost

Nové portfolio kukuřice SAATEN-UNION vzniklo pečlivou selekcí hybridů ve velmi heterogenních podmínkách ČR. Vzhledem k mimořádným výkyvům počasí posledních let byl kladen důraz na meziročníkovou stabilitu výnosu, kvality a na důležité agronomické vlastnosti jako je STAYGREEN, rychlost růstu, listová pokryvnost a další. Hybridy KORYNT, NEUTRINO a Sucorn právem patří mezi TOP materiály v sortimentu kukuřice v ČR.

KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost.
KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost.

KORYNT S230/Z240 je suchovzdorný machr registrovaný v ČR na siláž i zrno. KORYNT je určen pěstitelům, kteří hledají hybrid poskytující vysoké výnosy hmoty vynikající kvality s vysokým podílem zrna, tedy vysokým obsahem škrobu nebo zdravý zrnový hybrid s vysokou odolností

přísuškům a zdravou palicí. Vedle kvality produkce KORYNT disponuje velmi rychlým počátečním růstem, díky kterému dokáže urůst přísuškům v průběhu vegetačního růstu. Rostliny KORYNT jsou středně vysoké, bohatě olistěné s velmi výraznou skvěle dozrňující palicí. Velmi silný STAY GREEN efekt (9,0) zajišťuje dlouhé sklizňové okno, vysokou kvalitu fotosynteticky aktivních pletiv a maximálně využívá výnosový potenciál škrobu.

NEUTRINO S240/Z240 je zcela novou genetikou určenou pro maximální produkci kvalitní hmoty. NEUTRINO je registrováno v Německu s TOP hodnocením výnosu hmoty (9). NEUTRINO poskytuje pěstitelům vysokou adaptabilitu, strestoleranci a plasticitu pro intenzivní i extenzivní technologie pěstování. Z hlediska výnosu a kvality je NEUTRINO určeno pro krmné siláže a na bioplyn. Z hlediska produkce bioplynu patří NEUTRINO k nejlepším bioplynovým hybridům raného sortimentu BSA. Výnos bioplynu je hodnocen vynikající známkou 7,0.

SUCORN (DS1710C) S280/Z280 je unikátním hybridem na první pohled. Vzrůstný porost, bujné olistění a silné, dominující palice jsou již vizuálně známkou vysokých výnosů kvalitní siláže a zrna. SUCORN (DS1710C) na polích vytváří neuvěřitelně kompaktní porosty, které jsou díky špičkového olistění dokonale uzavřeny a zabraňují tak neproduktivnímu výparu z půdy v průběhu intenzivního slunečního svitu. Vysokou kvalitu siláže pomáhá udržet STAY GREEN efekt (8), který zajišťuje dlouhé sklizňové okno. SUCORN (DS1710C) je registrován v Německu na siláž i zrno s vynikajícím hodnocením výnosu v případě obou disciplín (BSA siláž 8, zrno 8).

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice
SAATEN-UNION CZ s.r.o.