Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Výnos, kvalita a spolehlivost

Výnos, kvalita a spolehlivost tímto heslem lze jednoduše charakterizovat kukuřice SAATEN-UNION pro nadcházející sezónu 2019. Hybridy našeho portfolia byly selektovány v průběhu extrémních výkyvů počasí posledních let a jsou adaptabilní stresům, které přináší jednotlivé pěstitelské ročníky jak z hlediska výnosu, tak z hlediska kvality.

Genetika kukuřice SAATEN-UNION tak splňuje aktuální požadavky pěstitelů na zajištění odpovídající produkce a kvality v průběhu měnících se podmínek pěstování. Mezi TOP hybridy SAATEN-UNION patří KORYNT, NEUTRINO a SUNSET.

KORYNT Suchovzdorný, velmi raný machr.

KORYNT S230/Z240 velmi raným hybridem registrovaným na siláž i zrno v ČR. KORYNT je určen pěstitelům, kteří hledají hybrid poskytující vysoké výnosy hmoty vynikající kvality s vysokým podílem zrna, tedy vysokým obsahem škrobu nebo zdravý zrnový hybrid s vysokou odolností přísuškům a zdravou palicí. Vedle kvality produkce KORYNT disponuje velmi rychlým počátečním růstem, díky kterému dokáže urůst přísuškům v průběhu vegetačního růstu. Rostliny KORYNT jsou středně vysoké, bohatě olistěné s velmi výraznou skvěle dozrňující palicí. Velmi silný STAY GREEN efekt (9,0) zajišťuje dlouhé sklizňové okno, vysokou kvalitu fotosynteticky aktivních pletiv a maximálně využívá výnosový potenciál škrobu.

NEUTRINO Hybrid roku 2019.

NEUTRINO S240/Z240 je hybrid nové generace. NEUTRINO je registrováno v Německu s maximálním bodovým hodnocením (9) výnosu suché hmoty. Jeho moderní genetika zajišťuje vynikající agronomické vlastnosti a špičkové výnosy siláže. NEUTRINO poskytuje pěstitelům vysokou adaptabilitu, strestoleranci a plasticitu pro intenzivní i extenzivní technologie pěstování. Z hlediska výnosu a kvality je NEUTRINO určeno pro krmné siláže a na bioplyn. Špičkově dozrňující palice jsou v kombinaci s vysokým podílem zelené hmoty zárukou vysoké kvality siláže z pohledu obsahu škrobu a stravitelnosti organické hmoty. Z hlediska produkce bioplynu patří NEUTRINO k nejlepším bioplynovým hybridům raného sortimentu BSA. Výnos bioplynu je hodnocen vynikající známkou 7,0 (BSA, Německo 2017-2018).

SUNSET Zlepšovatel kvality siláží!

SUNSET DS1469C S300 je výnosem a kvalitou siláže špičkovým tříliniovým hybridem. SUNSET DS1469C je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin, bohaté olistění a mimořádný obsah škrobu. V rámci zkoušení ÚKZÚZ dosahuje rekordního obsahu škrobu i přes 40 %. Parametry obsahu škrobu a stravitelností organické hmoty je to zlepšovatel kvality siláží. SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET DS1469C předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Vyhodnocení hybridů kukuřice firmy SAATEN UNION na pozemcích Ing. Radka Kocha a Tadeáše Kocha Farma Stonava (okr. Karviná) v roce 2018:

Ing. Vladimír Jež, Farma Stonava, okr. Karviná
Ing. Vladimír Jež, Farma Stonava, okr. Karviná

Kukuřici firmy SAATEN-UNION jsme letos pěstovali na pozemcích v katastru obce Stonava Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Karviná – Doly. Všechny pozemky, na kterých byla kukuřice firmy SU jsou rekultivace po důlní činnosti. Průměrná výměra pozemků s hybridy SAATEN-UNION činila 9,56 ha v nadmořské výšce 242 m n. m. - 296 m n. m. Srážky od začátku roku do konce sklizně 20.9.2018 činily 460 mm (průměr 50-ti let je 752 mm). Průměrná výměra všech pozemků, na kterých pěstujeme kukuřici, však činila pouze 6,48 hektaru. Jedná se o půdy jílovito-hlinité s mocností ornice do 25 cm, pod kterou se ve většině případů nachází žlutý jíl, který je slévavý a nepropustný pro vodu. Všechny pozemky jsme proto před setím kukuřic podrývali do hloubky, kterou dovolí podloží. Na pozemky jsme před setím do přípravy vyváželi digestát v dávce 30 t/ha. Hnojení průmyslovými hnojivy 4 q/ha močoviny, 1 q/ha amofosu. Všechna hnojiva byla aplikována na široko se zapravením do půdy. Setí proběhlo v termínu od 25.4. - 8.5.2018 bezorebným secím strojem . Setí bylo provedeno Kinze 3500 Twin Line o šířce řádků 37,5 cm. Výsevek byl 98 520 jedinců na 1 hektar. Pěstujeme hybridy v rozmezí FAO 240 - 280.