Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Nejoblíbenější hybridní pšenice

HYBERY a Hyland jsou nejoblíbenějšími hybridy českých farmářů. Tvoří téměř 75 % ploch hybridní pšenice v ČR (v sezóně 2017/2018). Hybridy HYBERY a Hyland jsou pěstiteli vnímány jako typické hybridní odrůdy ozimé pšenice. Díky svým kladným agronomickým vlastnostem je pěstují zkušení agronomové, stejně tak o nich sbírají zkušenosti noví pěstitelé hybridních pšenic.

HYLAND lze pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro ozimou pšenici.
HYLAND lze pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro ozimou pšenici.
Robustnost

HYBERY i HYLAND patří mezi hybridní pšenice s typickým projevem heterozního efektu v podobě intenzivní tvorby odnoží během podzimního růstu a jarního období. Rovněž se heteroze projevuje v podobě mohutné kořenové soustavy, která intenzivně využívá půdní vláhu a živiny a pomáhá rostlinám překonávat stresové podmínky (sucho, zamokření apod.) Hybridní pšenice jsou také typické velkou a zdravou listovou plochou, HYBERY navíc bezpochyby zaujme svým mohutným praporcovým listem, který napomáhá zvyšovat výnos zejména ve finálních fázích růstu.

Spolehlivost

V současné době se téměř každoročně setkáváme s nevyzpytatelností počasí. Jednotlivé ročníky se od sebe zásadním způsobem liší v distribuci srážek a průběhem teplot. Je proto potřeba pěstovat spolehlivé odrůdy, které zachovávají maximální možný výnos nehledě na podmínky a jsou výkonné napříč ročníky. Právě na HYBERY i HYLAND se lze spolehnout. Patří mezi nejzdravější pšenice, mají výbornou zimuvzdornost, vysokou stresuodolnost a dobrou odolnost vůči poléhání. Jsou výborně připraveny na rozmary přírody.

Odolnost chorobám

Kromě výborného výnosu i v horších půdních podmínkách zaujme pěstitele jednoznačně také odolnost těchto hybridů vůči chorobám. Na oba hybridy je po všech stránkách spolehnutí. Mají výbornou odolnost vůči chorobám klasu, velmi zdravá je i listová plocha, u HYBERY navíc pomáhá udržovat dobré zdraví pat stébel gen Pch1. HYBERY i HYLAND můžete bez problémů zařadit i po nevhodné předplodině, například po pšenici.

Na závěr pár tipů jak pěstovat HYBERY.

HYBERY je polopozdní potravina jakosti A. Tomu je potřeba věnovat pozornost při rajonizaci. Pokud má mít dobrou potravinářskou kvalitu, je potřeba zajistit dostatečný přístup dusíku a pěstovat tento hybrid v podmínkách vyhovujících pozdnějšímu nalévání zrna, pro ranější oblasti je vhodnější pro potravinářské účely hybrid HYFI. HYBERY lze v závislosti na infekčním tlaku pěstovat i při minimální ochraně, nicméně u výživy je vhodné využít potenciál hybridní pšenice a pro dostatečný výnos a kvalitu počítat s odpovídajícím dusíkatým hnojením (alespoň 25 kg N na 1 t výnosu). Umožněte hybridům co nejlepší rozvoj kořenů a odnoží prostřednictvím raného a mělkého setí, dusíkatého hnojení a regulace v počátečních fázích růstu, nebo časná regenerační dávce dusíku. Pokud není možné setí v raném termínu nebo nejsou vyhovující podmínky pro růst, navyšte dostatečně výsevek.