Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
HYKING - hybrid, který osloví každého

HYKING je bezpochyby hybrid, který významně obohatí sortiment odrůd pšenice ozimé v České republice. V budoucnu bude jistě jedním z klíčových hybridů v rámci celé Evropy a také stěžejním hybridem v České republice. HYKING vystupuje z řady všech ostatních odrůd pšenice a svým výkonem nastavuje vysoko laťku ostatním pšenicím na dlouhou dobu dopředu.

Výnos hybridu HYKING na stanicích ÚKZÚZ 2015-17
Výnos hybridu HYKING na stanicích ÚKZÚZ 2015-17
HYKING svojí letošní registrací na ÚKZÚZ prokázal, že si dokonale rozumí s rozmanitými podmínkami České republiky, že nedělá rozdíly mezi pěstebními technologiemi a že se na něj pěstitelé budou moci ve všech ohledech spolehnout. HYKING je výjimečnou pšenicí, která je díky svým vlastnostem výnosná v jakýchkoliv podmínkách.

HYKING zaujme výnosem. První registraci v rámci Evropy získal v roce 2015 ve Francii. Byl registrován jako nejvýnosnější pšenice s obrovským náskokem na všechny ostatní liniové odrůdy (CTPS/GEVES 2014-15). Tento výsledek vykreslil obrovský potenciál tohoto hybridu, proto byl HYKING zařazen také do registračního řízení na ÚKZÚZ v České republice, aby prokázal svůj výkon rovněž v našich podmínkách. Letos, po úspěšných třech letech státních zkoušek, je HYKING registrován jako nejvýnosnější pšenice registračního řízení na ÚKZÚZ (ÚKZÚZ, 2015-17). Výsledky, se kterými uzavřel tříleté zkoušení, musí oslovit každého agronoma. Průměrný výnos za tři roky zkoušení je 10, 88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR, celkem zprůměrováno 96 výsledků). HYKING v registračním řízení nezaváhal. Výnosný byl na všech pokusných lokalitách. Nejvyššího výnosu ze všech testovaných pšenic dosáhl jak v intenzivní ošetřené variantě pěstování, tak i bez použití fungicidů a regulátorů růstu. Ve všech ročnících výnosem překonal kontroly s vysokým odstupem.

HYKING zaujme také svými agronomickými vlastnostmi. HYKING je raný až středně raný hybrid. Má dobrou odolnost chorobám i poléhání. To potvrzuje svým nedostižným výsledkem v neošetřené variantě pěstování a také číselným hodnocením ÚKZÚZ. Mezi hlavní přednosti patří v posledních letech nezbytná odolnost vůči rzím, konkrétně rez pšeničná 7,4 a rez plevová na listu 7,6 (ÚKZÚZ 2015-17). Většinu pěstitelů HYKING také příjemně překvapí nízkým porostem, cca 85 cm, a vysokou odolností poléhání, hodnocenou 8,2 z 9 možných bodů (ÚKZÚZ 2015-17).

Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian
Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian
HYKING pro pěstitele představuje výnosnou pšenici s vysokou pěstitelskou jistotou. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu má využití v úrodných oblastech s vysokou intenzitou pěstování cílenou na maximální možný výnos. Zde bude mít pěstitel oporu v nízkém porostu, vysoké odolnosti poléhání a také v dobré odolnosti proti chorobám listové plochy. V horších půdních podmínkách navíc HYKING využije předností heterozního efektu a bude pěstitelům oporou v případě stresu.

HYKING je výnosný hybrid pšenice ozimé, který není kompromisem mezi výkonem a agronomickými vlastnostmi. Právě díky dobré odolnosti chorobám a nadstandardnímu poléhání, schopnosti překonat nástrahy české zimy, snášet stres a výborné vitalitě může tento hybrid dosahovat vynikajících výsledků, což předvedl na českém ÚKZÚZ i ve francouzské registraci.