Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Jak se pozná kvalitní silážní hybrid?

Hybridy kukuřice lze rozdělit v závislosti na výkonu v jednotlivých pěstitelských letech na 3 skupiny. První skupinou jsou hybridy, které v pěstitelsky příznivém roce (kdy naroste všechno) svým výkonem excelují, ale ve špatných letech jsou podprůměrné až špatné. Druhou skupinou jsou hybridy, které jsou v jednotlivých letech průměrné. A třetí skupinou jsou hybridy, které v pěstitelsky špatných letech v porovnání s jinými hybridy svým výkonem excelují a v pěstitelsky příznivých letech podávají velmi dobré výkony. Hybridy této skupiny tak poskytují vyrovnaný výnos a kvalitu produkce v jednotlivých letech a zajišťují tak stabilitu produkce siláže.

Nové portfolio kukuřice SAATEN-UNION bylo sestaveno na základě víceleté selekce hybridů v různorodých podmínkách ČR a převážná část hybridů je registrována ÚKZÚZ ČR. Mezi registrované hybridy patří také SUSETTA, SUPITER DS1439B, SURPRIME DS1460C, SUNSET DS1469C.

SUSETTA S220/Z230 byla registrována na jaře 2017. Hybrid lze zjednodušeně charakterizovat třemi

slovy: plasticita, stabilita, flexibilita. V rámci zkoušení ÚKZÚZ se jedná o výnosovou špičku velmi raného sortimentu na siláž. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je vhodná na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností fuzariózám palic (8,3). O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA Německo 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015-2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je vhodná také na vlhká, chladná stanoviště a na těžké půdy. Důležitou vlastností hybridu je také dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně.

SUPITER DS1439B S260/Z260 je novinkou registrovanou v ČR na jaře 2017. Svými výkony SUPITER DS1439B exceluje v suchých ročnících pěstování. V extrémním roce 2015 byl ÚKZÚZ vyhodnocen jako nejvyšší hybrid raného sortimentu s výborným výnosem suché hmoty 104,3 % (14,96 t/ha) a výnosem silážní hmoty 107,1 % (46,6 t/ha). Jedná se o vysoce kvalitní hybrid, který své přednosti potvrzuje v suchých ročnících pěstování jak výnosem hmoty, tak kvalitou siláže. Z hlediska kvality je doporučen na krmnou siláž pro vysoko a středně produkční stáda a vzhledem k výnosům kvalitní hmoty také na bioplyn. SUPITER DS1439B je vzrůstný hybrid (průměr ÚKZÚZ 2015-2016 úctyhodných 314 cm), bohatě olistěný s výborně dozrňujícími palicemi, které jsou zárukou kvality siláže také v ročnících, kdy rychle narůstají sušiny. SUPITER DS1439B je registrován také v Německu na siláž i na zrno s výnosem suché hmoty i zrna hodnoceným známkou 8 (BSA Německo 2017).

SURPRIME DS1460C S280 je středně raný tříliniový obr s plnou výbavou do sucha. V registračním řízení ÚKZÚZ 2014-2015 byla odolnost vůči suchu SURPRIME DS1460C ohodnocena vynikající známkou 7,6, což byla nejvyšší udělené hodnocení. Toho hodnocení SURPRIME DS1460C potvrdil svým vzrůstem a výnosem v suchém roce 2015, kdy dorůstal výšky přes 3 m a výnos siláže byl 107 % (46,5 t/ha). V pěstitelsky vynikajícím roce 2016 dosáhl SURPRIME DS1460C výnosu siláže 104,3 %, což bylo úctyhodných 70,1 t/ha. SURPRIME DS1460C je mimořádně stabilní a plastický hybrid, který podrží stabilitu produkce i v suchých letech. Vedle velmi vysokého vzrůstu je SURPRIME DS1460C také bohatě olistěn. Donorem energie je tak spolu se škrobem vláknina. Z agronomického hlediska je důležitý velmi rychlý počáteční vývoj (8,3), který pomáhá urůst přísuškům v počátcích vegetace. Vzhledem ke špičkovým výnosům hmoty a kvalitě siláže je SURPRIME DS1460C ideálním hybridem na siláž a pro bioplynové stanice.

SUNSET DS1469C S300 je výnosem a kvalitou siláže špičkovým tříliniovým hybridem. SUNSET DS1469C je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin, bohaté olistění a mimořádný obsah škrobu. V rámci zkoušení ÚKZÚZ dosahuje rekordního obsahu škrobu přes 40 %. Zárukou vysokého obsahu škrobu je velmi časné nalévání palic. Na základě pozorování v praxi byl při sušině 28 % obsah škrobu již famózních 38 %. Parametry obsahu škrobu a stravitelností organické hmoty je to zlepšovatel kvality siláží.

SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET DS1469C předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.