Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Jak se pozná kvalitní silážní hybrid?

Hybridy kukuřice lze rozdělit v závislosti na výkonu v jednotlivých pěstitelských letech na 3 skupiny. První skupinou jsou hybridy, které v pěstitelsky příznivém roce (kdy naroste všechno) svým výkonem excelují, ale ve špatných letech jsou podprůměrné až špatné. Druhou skupinou jsou hybridy, které jsou v jednotlivých letech průměrné. A třetí skupinou jsou hybridy, které v pěstitelsky špatných letech v porovnání s jinými hybridy svým výkonem excelují a v pěstitelsky příznivých letech podávají velmi dobré výkony. Hybridy této skupiny tak poskytují vyrovnaný výnos a kvalitu produkce v jednotlivých letech a zajišťují tak stabilitu produkce siláže.

Nové portfolio kukuřice SAATEN-UNION bylo sestaveno na základě víceleté selekce hybridů v různorodých podmínkách ČR a převážná část hybridů je registrována ÚKZÚZ ČR. Mezi registrované hybridy patří také SUSETTA, SUPITER DS1439B, SURPRIME DS1460C, SUNSET DS1469C.

SUSETTA S220/Z230 byla registrována na jaře 2017. Hybrid lze zjednodušeně charakterizovat třemi

slovy: plasticita, stabilita, flexibilita. V rámci zkoušení ÚKZÚZ se jedná o výnosovou špičku velmi raného sortimentu na siláž. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je vhodná na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností fuzariózám palic (8,3). O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA Německo 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015-2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je vhodná také na vlhká, chladná stanoviště a na těžké půdy. Důležitou vlastností hybridu je také dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně.

SUPITER DS1439B S260/Z260 je novinkou registrovanou v ČR na jaře 2017. Svými výkony SUPITER DS1439B exceluje v suchých ročnících pěstování. V extrémním roce 2015 byl ÚKZÚZ vyhodnocen jako nejvyšší hybrid raného sortimentu s výborným výnosem suché hmoty 104,3 % (14,96 t/ha) a výnosem silážní hmoty 107,1 % (46,6 t/ha). Jedná se o vysoce kvalitní hybrid, který své přednosti potvrzuje v suchých ročnících pěstování jak výnosem hmoty, tak kvalitou siláže. Z hlediska kvality je doporučen na krmnou siláž pro vysoko a středně produkční stáda a vzhledem k výnosům kvalitní hmoty také na bioplyn. SUPITER DS1439B je vzrůstný hybrid (průměr ÚKZÚZ 2015-2016 úctyhodných 314 cm), bohatě olistěný s výborně dozrňujícími palicemi, které jsou zárukou kvality siláže také v ročnících, kdy rychle narůstají sušiny. SUPITER DS1439B je registrován také v Německu na siláž i na zrno s výnosem suché hmoty i zrna hodnoceným známkou 8 (BSA Německo 2017).

SURPRIME DS1460C S280 je středně raný tříliniový obr s plnou výbavou do sucha. V registračním řízení ÚKZÚZ 2014-2015 byla odolnost vůči suchu SURPRIME DS1460C ohodnocena vynikající známkou 7,6, což byla nejvyšší udělené hodnocení. Toho hodnocení SURPRIME DS1460C potvrdil svým vzrůstem a výnosem v suchém roce 2015, kdy dorůstal výšky přes 3 m a výnos siláže byl 107 % (46,5 t/ha). V pěstitelsky vynikajícím roce 2016 dosáhl SURPRIME DS1460C výnosu siláže 104,3 %, což bylo úctyhodných 70,1 t/ha. SURPRIME DS1460C je mimořádně stabilní a plastický hybrid, který podrží stabilitu produkce i v suchých letech. Vedle velmi vysokého vzrůstu je SURPRIME DS1460C také bohatě olistěn. Donorem energie je tak spolu se škrobem vláknina. Z agronomického hlediska je důležitý velmi rychlý počáteční vývoj (8,3), který pomáhá urůst přísuškům v počátcích vegetace. Vzhledem ke špičkovým výnosům hmoty a kvalitě siláže je SURPRIME DS1460C ideálním hybridem na siláž a pro bioplynové stanice.

SUNSET DS1469C S300 je výnosem a kvalitou siláže špičkovým tříliniovým hybridem. SUNSET DS1469C je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin, bohaté olistění a mimořádný obsah škrobu. V rámci zkoušení ÚKZÚZ dosahuje rekordního obsahu škrobu přes 40 %. Zárukou vysokého obsahu škrobu je velmi časné nalévání palic. Na základě pozorování v praxi byl při sušině 28 % obsah škrobu již famózních 38 %. Parametry obsahu škrobu a stravitelností organické hmoty je to zlepšovatel kvality siláží.

SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET DS1469C předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.