Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Katalog Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Pšenice setá po pšenici? Volte hybridy.

Hybridní pšenice vám nepřinášejí jen výhodu v plasticitě, dobré reakci na stres a ve schopnosti dosáhnout výborného výnosu jak na úrodných, tak na velmi špatných lokalitách. Odrůdy hybridní pšenice jsou pro pěstitele oporou i díky své výborné odolnosti vůči chorobám, dobrému zdraví.

Pěstitelé odrůd HYBERY, Hyland nebo Hyguardo ví, že se mohou na jejich zdravotní stav plně spolehnout. Pro řadu pěstitelů je právě odolnost chorobám tím, co nejvíce rozhoduje o volbě odrůd. Zdravá odrůda je totiž spolehlivá, méně náročná na ochranu, výnosnější a kvalitnější. Při jejich pěstování je dosahováno lepší rentability. Hybridní pšenice právě tyto výhody nabízejí. Výhody odolných odrůd se nejvíce projeví při vysokém infekčním tlaku, který má řadu příčin, ale rozhodně k němu přispívá i nevhodná předplodina.

Pšenice ozimá je náročná na předplodinu. Ze všech obilnin na ni nejcitlivěji reaguje. Každý pěstitel má s rozdílnými předplodinami pro pšenici své zkušenosti a ví, že luskoviny nebo řepka jsou v tomto ohledu k nezaplacení a že s těmito předplodinami mohou dosahovat nižších nákladů, lepších výnosů i kvality. Tento rozdíl se ještě zvyšuje se zhoršující se bonitou půdy. Ideální předplodiny jsou obecně luskoviny, bobovité plodiny (hrách, sója) nebo olejniny (řepka, slunečnice), případně další méně časté plodiny (svazenka apod.). V ČR je však vysoké zastoupení pšenice a dalších obilnin a logicky se proto poměrně často zařazuje pšenice právě po obilní předplodině. Nevýhodnou předplodinu je poté nutno kompenzovat intenzivnější agrotechnikou, ochranou proti chorobám a škůdcům a hnojením. Patřičná pozornost by se měla také věnovat výběru vhodné odrůdy, respektive hybridu, která je k obilní předplodině tolerantnější a je méně náchylná na specifické choroby (komplex chorob pat stébel, fuzariózy, atd.).

Stéblolam pravý. Foto: Petr Štěpánek agromanual.cz
Stéblolam pravý. Foto: Petr Štěpánek agromanual.cz
Hybridy HYBERY, Hyland, HYFI nebo Hyguardo jsou jedny z nejzdravějších odrůd v ČR a jsou do osevního postupu „pšenice po pšenici“ výbornou volbou. HYBERY, Hyland a Hyguardo patří ke špičce odrůd v odolnosti vůči chorobám. V běžných letech se u těchto odrůd téměř stírají rozdíly v napadení chorobami mezi ošetřenou a neošetřenou variantou a je tak možné odložit, případně zcela vynechat, některé fungicidní zásahy. Díky dobré odolnosti vůči chorobám je jejich pěstování rentabilnější, zajišťuje pěstitelům vyšší jistotu dobrého výnosu a díky nižším nákladům na ochranu také lepšíziskovost jejich pěstování. Tyto hybridy mají dobrou reakci na obilní předplodinu. Nejčastějším problémem při zařazení pšenice po pšenici jsou choroby pat stébel. Zmíněné odrůdy mají velmi dobrou odolnost vůči těmto chorobám, u HYBERY, Hyguarda a HYFI je navíc odolnost vůči stéblolamu podpořena genem Pch1. Rovněž odolnost vůči fuzariózám je u těchto hybridů nadstandardní a lze je tak zařadit nejen po obilninách, ale případně i po kukuřici. Pokud chcete zmírnit negativní dopady nevhodného osevního postupu, musíte mít kvalitní odrůdu, respektive hybrid, který se s tímto nejlépe vyrovná. Hybridní pšenice mají navíc dobrou odolnost i vůči dalším chorobám listu i klasu.

Vysoce odolné proti stéblolamu jsou odrůdy obsahující gen Pch1: HYBERY, HYFI, HYMACK, HYGUARDO.
Vysoce odolné proti stéblolamu jsou odrůdy obsahující gen Pch1: HYBERY, HYFI, HYMACK, HYGUARDO.
Hybridní pšenice přinášejí pěstitelům sadu výhod vedoucích k lepším výnosům. Ty vyplývají ze špičkové genetiky a využití heterozního efektu. Rovněž však hybridní pšenice dokáží řešit problém s nevhodnou skladbou osevního postupu a mají velmi dobrou reakci na obilní předplodinu. V neposlední řadě se při jejich pěstování dají omezit některé aplikace fungicidů a zlepšit tak celková rentabilita.