Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++


ATHLON - Jedinečnost v kvalitě, výnosu i zdraví.

ATHLON velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší lokality, dosahuje hodnoty E pekařské kvality, avšak výrazně vyšších výnosů zrna, než ostatní E pšenice. Jistotu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejména na lokalitách a v ročnících s vyšším tlakem chorob díky skvělému zdravotnímu stavu kořene, listu i klasu. Odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí. To, že se jedná o bezkonkureční E pšenici, potvrzují sami pěstitelé.

ATHLON I PO DEŠTÍCH UDRŽEL KVALITU
Aleš Pokorný, agronom
Aleš Pokorný, agronom

REDU spol. s r.o., okr. Znojmo

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1277 ha
Nadmořská výška: 300 – 350 m n. m.
Průměrné srážky: cca 500 mm
Půdy: rozmanité hlinité – písčito hlinité
Struktura RV: 300 ha pšenice, dále kukuřice, řepka, ječmen ozimý, cukrovka, plodiny pro živočišnou výrobu, výkrm býků, bioplynová stanice

ATHLON jsme měli zasetý na katastru obce Tulešice. Je to líbivá pšenice, která má excelentní zdravotní stav. S chorobami nebyl u ATHLONu žádný problém. ATHLON na rozdíl od některých jiných odrůd nepolehl, přestože nebyl proti poléhání nijak razantně regulován. Potěšil nás hlavně solidním výnosem. Na lepších polích byl výnos přes 9 t/ha a na nejhorších písčitých částech pole stále kolem 6,6 t/ha, což je na tyto lokality výborný výsledek. Přínosné pro nás bylo i to, že výborně vycházela kvalita. I po deštích měl ATHLON 14 % NL a kolem 790 g/l OH, zatímco ostatní pšenice už v měly jen kolem 740 g/l.

AGROTECHNIKA: setí 18. 9.; ochrana: podzim: Bizon 1 l/ha; 12.4. - Archer Turbo 0,8 l/ha; 6.6. - Hutton 0,8 l/ha; Výživa: 25.2. - LAD 200 kg/ha; 4.4. – DAM390 200 l; 19.4. - SN Prosulfan 4 l/ha; 29.4. - DAM 120 l/ha; Regulace: 1l CCC pro vyrovnání porostu

ATHLON JE NA ZNOJEMSKU JAKO DOMA

ATHLON je po zimě v nejlepší kondici. Věříme ve stejný úspěch, jako v loňském roce
ATHLON je po zimě v nejlepší kondici. Věříme ve stejný úspěch, jako v loňském roce
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, okr. Znojmo

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2000 ha
Nadmořská výška: 230 m n. m.
Průměrné srážky: srážkově chudší region
Půdy: písčito-hlinité hnědozemě
Struktura RV: 600 ha pšenice, 630 ha kukuřice, 260 ha
cukrovka, 200 ha řepka, 120 ha ječmen, živočišná výroba, vinohrady, vinařství

S ATHLONem jsme loni začínali na 21 ha. Byl na průměrném pozemku. Po celou dobu vegetace si držel velmi dobrý zdravotní stav a neměl nejmenší problémy s poléháním. Zralý byl poměrně brzy. Kvůli optimálnímu managementu jsme jej ale sklízeli až 31. 7., tedy mezi posledními pšenicemi a v momentě, kdy už přes ATHLON přešlo několik bouřek. Kromě výnosu 8,7 t/ha, který byl vysoko nad naším průměrem 6,4 t/ha, nás ATHLON přesvědčil i svojí kvalitou, kdy i po několika deštích měl stále 13,5 – 14 % NL, 780 g/l OH a vysokou hodnotu pádového čísla. Pro sklizeň 2017 máme založeno 110 ha ATHLONu.

AGROTECHNIKA: setí 28. 9., předplodina řepka; ochrana podzim: Bizon 1 l + pyrethroid; ochrana jaro: trinexapac-ethyl; ochrana praporce – kombinovaný fungicid Hutton + pyrethroid; ochrana klasu – kombinace tebuconazole + azoxystrobin + pyrethroid; hnojení jaro: regenerace – 70 kg N (močovina); počátek sloupkování 59 kg N (DAM); konec sloupkování 59 kg N (DAM); s každým fungicidem močovina + hořká sůl