Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Co zvážit při výběru hybridu pšenice

Hybridní pšenice mají specifické vlastnosti, které přinášejí významné pěstitelské benefity. Všechny hybridy těží z heterozního efektu. Ve srovnání s konvenčními odrůdami mají hybridy mohutnější kořenový systém, větší listovou plochu, intenzivnější odnožování. Mají dlouhý velmi produktivní klas, který produkuje zrna s velkou hmotností, což zvyšuje výnosový potenciál. Tyto charakteristiky jsou pro všechny hybridy společné. Ovšem není hybrid jako hybrid a proto by se měla dostatečná pozornost věnovat i jeho výběru.

Při šlechtění nových hybridů se využívá velké množství liniových odrůd jako rodičovské linie. Tyto liniové pšenice se samozřejmě svými vlastnostmi od sebe významně liší. A tuto variabilitu přenášejí i na své potomky, hybridy v F1 generaci. Mezi hybridy je proto rovněž značná variabilita v jednotlivých znacích a vlastnostech. Odlišnosti jsou ve vzhledu odrůd, barvě, výšce, ranosti tvorbě výnosu, reakci na stres, reakci na předplodinu a samozřejmě ve spoustě dalších, pro agronomy důležitých znacích. Není hybrid jako hybrid a proto by se měla dostatečná pozornost věnovat i jeho výběru.

Předně je důležité rozlišit jednotlivé hybridní odrůdy dle jejich ranosti. Hybridy se liší v časnosti jarního nástupu do vegetace, termínu sloupkování, metání, kvetení a samozřejmě také v celkové délce vegetace a termínu plné zralosti. V letošním roce SAATEN-UNION nabízí v České republice šest hybridů ozimé pšenice. Nejranějšími odrůdami jsou HYFI a novinka HYKING. Středně rané až polopozdní jsou Hyland a Hymack. O něco pozdnější potom HYBERY a Hyguardo, které lze zařadit k polopozdním až pozdním odrůdám. Svou volbu odrůdy tak můžete přizpůsobit vašim požadavkům nebo podmínkám lokality. Často je vhodné rozdělit sklizeň a pěstitelské riziko mezi více ranostních skupin. S hybridy to není problém, rozdíl v ranosti mezi HYFI a HYBERY je poměrně významný.

Hybridní pšenice mívají zpravidla velmi dobrou odolnost vůči klasovým chorobám a zajišťují tak pěstitelům produkci zdravého a kvalitního zrna. Rozdíly však nalezneme v potravinářské jakosti. Proto pokud se pěstitelé orientují na produkci pšenice v potravinářské kvalitě, svoji pozornost by měli zaměřit zejména na odrůdy HYFI, HYBERY, případně Hyguardo.

Novinka HYKING – raný hybrid s mimořádným výnosem.
Novinka HYKING – raný hybrid s mimořádným výnosem.

Také v dalších agrotechnických vlastnostech jsou u jednotlivých hybridů určité odlišnosti. Program šlechtění hybridních pšenic SAATEN-UNION má jako jednu z důležitých priorit odolnost odrůd vůči chorobám. Proto jsou hybridy zpravidla velmi zdravé a velmi vhodné do technologií s méně intenzivním ošetřováním. Přesto i mezi hybridy nalezneme odrůdy, které v tomto znaku excelují. Jednoznačně nejzdravější odrůdou je HYBERY. Pěstitelé chválí její schopnost udržet po dlouhou dobu zdravou a zelenou listovou plochu i při omezené pesticidní ochraně. U této odrůdy naleznete maximální oporu v odolnosti chorobám od kořene přes list až po klas. Zároveň je mezi hybridy velká skupina odrůd, která obsahuje gen zvyšující odolnost vůči pravému stéblolamu Pch1. Jedná se o HYBERY, HYFI, Hymack, Hyguardo. Díky tomu genu jsou hybridy lépe vybaveny do osevního postupu, kde následuje pšenice po pšenici.

HYBERY – maximální odolnost chorobám od kořene po klas.
HYBERY – maximální odolnost chorobám od kořene po klas.
Hybridní pšenice jsou velmi výkonné. Všechny hybridy jsou vhodné do intenzivních podmínek pěstování a prokazují to svými výsledky v pokusech i praxi. Pokud pěstitel potřebuje pšenici vhodnou naopak do ryze extenzivních podmínek s nižšími vstupy pesticidů i hnojiv, hybridy v těchto podmínkách opět velmi dobře využijí svůj genetický potenciál. Specialisty jsou v tomto ohledu Hyguardo a Hyland. Všechny hybridy však dodatečné vstupy dokáží velmi dobře využít pro tvorbu vysokého výnosu kvalitního zrna.

Vedení porostu hybridní pšenice není náročné. Přesto jsou odrůdy, které lépe než ostatní tolerují nevhodné pěstitelské zásahy. HYBERY, Hymack nebo Hyland jsou odrůdami plastickými, dobře odnožujícími a výborně kompenzují výnosotvorné prvky. Lze je tak doporučit i méně zkušeným pěstitelům.