Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Proč pěstovat hybridní pšenici?

Mnoho pěstitelů si před rozhodnutím pěstovat hybridní pšenici často klade otázku proč vlastně hybridní odrůdy. Při zjišťování informací jsou pěstitelé někdy odrazeni falešnými informacemi či předsudky z blízkého okolí.

Někteří těmto falešným informacím podlehnou a přichází tak o jedinečnost, kterou jim tato plodina nabízí.

Proto předkládáme pár základních informací pro začínajícího pěstitele nebo pro ty, kteří uvažují o pěstování hybridů a pokusíme se odpovědět na často kladené otázky.

1) Je pěstování hybridní pšenice nákladnější, než pěstování liniových odrůd?

V žádném případě tomu tak není. Pěstitel se sám rozhodne, jakou míru intenzity pěstování zvolí. I excelentní výkonné odrůdy, jako je např. TOBAK či novinka RIVERO může pěstitel hnojit na 80-100kg N a použít 1 fungicid, anebo 160-220kg N, 3 fungicidy a 2 regulace růstu.

2) Do jakých podmínek sít hybridní pšenice?

Pěstitel má dvě možnosti:

a) Hybridní pšenice jsou specializované na bonitně špatné pozemky, do extrémních půdních i klimatických podmínek, do stresových podmínek a zejména do aridních oblastí. V těchto podmínkách pěstitel nenalezne konkurenci mezi tradičními odrůdami.

b) Pěstitel chce dosáhnou excelentních výnosů zrna a zvolí nejlepší pozemek a velmi dobrou technologii pěstování.

3) Jsou nějaké odlišnosti v agrotechnice pěstování?

Základní agrotechnika zůstává stejná. Jen je vhodné zaměřit se na 3 hlavní odchylky.

Hybridní pšenice mimo jiné dělá výnos mimořádnou odnožovací schopností. Je proto potřeba se na tuto vlastnost zaměřit a to ve dvou zásadních operacích. U hybridní pšenice nenajdete hlavní klas a odnože dalších řádů. Hybridní pšenice tvoří trs stejných odnoží. Setí proto musí být mělké (2-3 cm). Zrno se nesmí utopit. Na podzim je velmi vhodné podpořit odnožování ve 3.- 4. listu aplikací 0,5 - 0,8l CCC + Mangan 400-500g.
Insekticidní ochrana na podzim je zárukou zdravých a výkonných rostlin na jaře. Insekticidní ochrana by měla být standardem i u běžných liniových pšenic. U hybridů je výhodou možnost setí osiva již insekticidně mořeného. Toto moření zajistí ochranu rostliny do fáze 4 - 5 listu.
Vyšší důslednost kontroly hraboše. U hybridní pšenice mnohdy sejeme pouze 40 - 50 kg osiva. Každé zrníčko je tedy důležité. Proto by měl pěstitel důsledně dbát na to, aby se hraboši na pozemku hybridní pšenice nerozšířili.

4) Jaké mohu očekávat výnosy?

Díky mimořádně výkonnému kořenovému systému, až o 1m2 větší listové ploše, vysokému počtu stejných silných odnoží a dlouhému klasu s vyšším počtem zrn s vyšší HTZ mají hybridní pšenice mimořádný výnosový potenziál. Dá se říci, že čím větší jsou stresové podmínky či horší půdně-klimatické podmínky, tím větší je výnosový rozdíl mezi hybridní pšenicí a běžnou liniovou pšenicí. Samozřejmě ve prospěch hybridu. Důkazem úspěchu hybridních pšenic v české, slovenské či maďartské praxi jsou jejich mimořádné výsledky. Některé firmy, hospodařící na lehkých půdách a v přísuškových oblastech zvolili dokonce hybridní pšenice na 100% ploch.

Malé doporučení na závěr: Takřka každý pěstitel na své půdní základně nalezne pozemek nevhodný, nebo méně vhodný pro pěstování pšenice ozimé. Na tyto pozemky zasejte hybrida. Budete příjemně překvapeni.