Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

NAŠIM CÍLEM JE DOSAŽENÍ CO NEJVYŠŠÍHO VÝNOSU V POTRAVINÁŘSKÉ KVALITĚ – TEDY TOBAK.

Našim cílem je dosažení co nejvyššího výnosu v potravinářské kvalitě. Tento cíl se nám daří poslední dva roky plnit mimo jiné i díky odrůdě TOBAK a věříme, že ani letos tomu nebude jinak.

Ing. Tomáš Dosoudil,, spolumajitel a agronom
Ing. Tomáš Dosoudil,, spolumajitel a agronom
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1600 ha orné půdy
Nadmořská výška: 250 – 400 m n. m.
Průměrné srážky: 655 mm
Půdy: lehké až středně těžké, převážně hnědozem - kambizem
Struktura RV: oz. pšenice 25 %, j. ječmen 25 %, řepka 15 %, cukrovka 12 %, mák 10 %, kukuřice 8 %, tritikale 5 %

Na odrůdě oceňuji vysokou odnožovací schopnost a dobrý zdravotní stav, který bezesporu přispívá k nadprůměrným výnosům. V našem portfoliu pěstujeme rané i středně rané odrůdy a TOBAK, co by středně pozdní pšenice, nám tuto skladbu výborně doplňuje. TOBAK se snažíme každoročně zavčas zaset, ideálně ještě v září. Volíme nízké výsevky na úrovni 2,5 MKS. S ohledem na vysokou intenzitu a střední odolnost TOBAKU proti poléhání, se věnujeme zakracování a zpevňování stébla. TOBAK každoročně dostává naše nejlepší pozemky. Na horší, lehké písčité půdy nebo lokality trpící suchem, sejeme odrůdu MULAN a hybridní pšenice. I letošní rok jsme vsadili na osvědčené odrůdy od firmy SAATEN-UNION a 75 % celkového osevu pšenic tvoří odrůdy TOBAK 108 ha, MULAN 100 ha a hybridní pšenice HYBERY 100 ha.