Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

NAŠIM CÍLEM JE DOSAŽENÍ CO NEJVYŠŠÍHO VÝNOSU V POTRAVINÁŘSKÉ KVALITĚ – TEDY TOBAK.

Našim cílem je dosažení co nejvyššího výnosu v potravinářské kvalitě. Tento cíl se nám daří poslední dva roky plnit mimo jiné i díky odrůdě TOBAK a věříme, že ani letos tomu nebude jinak.

Ing. Tomáš Dosoudil,, spolumajitel a agronom
Ing. Tomáš Dosoudil,, spolumajitel a agronom
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1600 ha orné půdy
Nadmořská výška: 250 – 400 m n. m.
Průměrné srážky: 655 mm
Půdy: lehké až středně těžké, převážně hnědozem - kambizem
Struktura RV: oz. pšenice 25 %, j. ječmen 25 %, řepka 15 %, cukrovka 12 %, mák 10 %, kukuřice 8 %, tritikale 5 %

Na odrůdě oceňuji vysokou odnožovací schopnost a dobrý zdravotní stav, který bezesporu přispívá k nadprůměrným výnosům. V našem portfoliu pěstujeme rané i středně rané odrůdy a TOBAK, co by středně pozdní pšenice, nám tuto skladbu výborně doplňuje. TOBAK se snažíme každoročně zavčas zaset, ideálně ještě v září. Volíme nízké výsevky na úrovni 2,5 MKS. S ohledem na vysokou intenzitu a střední odolnost TOBAKU proti poléhání, se věnujeme zakracování a zpevňování stébla. TOBAK každoročně dostává naše nejlepší pozemky. Na horší, lehké písčité půdy nebo lokality trpící suchem, sejeme odrůdu MULAN a hybridní pšenice. I letošní rok jsme vsadili na osvědčené odrůdy od firmy SAATEN-UNION a 75 % celkového osevu pšenic tvoří odrůdy TOBAK 108 ha, MULAN 100 ha a hybridní pšenice HYBERY 100 ha.