Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Katalog Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++


TOBAK – baví mě vyhrávat!

„Dovolte, abych se představil. Jmenuji se TOBAK. Kdo mě ještě nezná, snad brzy pozná. Podle ÚKZÚZ prý plním až na 120 %, a kdo mě pěstuje, ví, že takhle jedu i v praxi. Každému pěstiteli se snažím splnit jeho sen, a to rekordní výnosy zdravého zrna v patřičné kvalitě. Potřebuji k tomu opravdu málo. Stačí dodržet mé potřeby. Nemám vyhraněné půdně-klimatické požadavky.“

Šlechtitelská stanice W. von Borries-Eckendorf
Šlechtitelská stanice W. von Borries-Eckendorf
„Mým šlechtitelem je firma W. von Borries-Eckendorf, která je pevným členem firmy SAATEN-UNION. Ti se o mě starají, jak nejlépe dovedou. Za mé rodiče šlechtitel zvolil jako matku křížence odrůd ELLVIS x DRIFTER. Díky ní kombinuji dobré zdraví s plastičností a vitalitou. Díky otci „KOCH“ jsem ochoten tolerovat i horší půdní podmínky. Excelentně reaguji na vysokou intenzitu pěstování. I tuto mimořádnou výhodu jsem převzal od svých rodičů. Od obou rodičů jsem také převzal velmi dobré pekařské parametry jako vysoké pádové číslo, objem pečiva vaznost mouky. O obsah dusíku v zrnu se musíte postarat vy, pěstitelé. Stačí mně jen dodat dusík v pravý čas. Viz doporučená technologie a rozložení dusíku v průběhu vegetace.

Baví mě vyhrávat. Každoročně se umisťuji na bedně vítězů na všech možných polních dnech. Ať už jako královna pšenice (vlastně král) nebo, a to mě více baví, jako vítěz zrna.

Největší radost mi však udělá, když jsou ze mne nadšení pěstitelé na svých polích. A oni vesměs jsou. Jinak by mě osiváři tolik nemnožili. Vždyť za poslední tři roky raketově stouply mé množitelské plochy. V roce 2013 1.789 ha. V roce 2014 1.867 ha. A v roce 2015 už jsem byl nejmnoženější odrůdou v České republice s 2.052 ha množitelských ploch. Na výsledky za rok 2016 si budeme muset všichni počkat až do července, ale podle odhadu prodaného E osiva lze usuzovat, že mé množitelské plochy opět budou na stupni vítězů. Pro můj a hlavně Váš úspěch však není důležitá množitelská plocha, ale objem zasetého certifikovaného osiva.

Je smutné, že z každého hektaru všech odrůd pšenice se v ČR ročně vycertifikuje v průměru kolem 3,0 tun osiva, když výnosy dosahují vysoko nad 6,0 tun. O to cennější jsem pro osivářské firmy. Můj rekord dlouho nikdo asi nepřekoná. Za rok 2014 se vycertifikovalo mého osiva 5,2 tun z ha a za rok 2015 5,0 tun z hektaru. Je tedy více než jasné, že TOBAK se prodává, že o mě máte veliký zájem. Vezte, že udělám vše, co je v mých silách, abyste o mě Vy, pěstitelé, měli takovýto obrovský zájem i v následujících sezónách. Na závěr jen malé doporučení: Asi Vás zklamu, ale v C2 či ve farmářském osivu mi trochu dochází dech. Raději oslovte svého dodavatele osiv a kupte si mě jako kvalitní certifikované osivo. Určitě neprohloupíte, to Vám slibuji. Já nejsem obyčejná pšenice, já jsem TOBAK.“

Moderní DH technologie - základ úspěchu vyšlechtění odrůdy TOBAK.
Moderní DH technologie - základ úspěchu vyšlechtění odrůdy TOBAK.
Základy technologie pro úspěšné pěstování odrůdy TOBAK.

Technologie pěstování, které jsou pěstitelům odrůd SAATEN-UNION k dispozici, vychází ze znalostí a zkušeností nabytých z mnoha výsledků maloparcelkových a poloprovozních pokusů a zejména z praxe. Přesto je třeba brát ohled na různé půdně-klimatické podmínky na každé farmě a odlišné technické možnosti pěstitele.

Pro úspěšné pěstování odrůdy TOBAK je nutno dodržet několik zásad:

IDEÁLNÍ HUSTOTA POROSTU

Již na podzim při setí je třeba brát ohled na budoucí ideální hustotu porostu. TOBAK dosahuje nejlepších výsledků při 700-750 klasech/m2. Každá rostlina by měla mít v průměru 2,2-2,5 klasů (hlavní klas + odnože). Podle termínu a daných podmínek je třeba nastavit výsevek na 2,8-3,2 MKS. Pouze při pozdním termínu setí až 4,0 MKS. Zasejte TOBAK trochu dříve, sejte 2,8-3,2 MKS, ve 3.-4. listu ošetřete 0,5-0,6 l CCC + 400-500 g Mn. Je-li TOBAK po obilnině, udělejte TM s fungicidem – např. prochloraz + azol.

JARNÍ INVENTARIZACE

Zahustit či proředit? Opět je cílem směřovat porost do ideální hustoty. U řídkých porostů ve fázi BBCH 21-27 je nutno co nejdříve podpořit odnožování. Tedy včasná jarní regenerace N + CCC. U hustých porostů je naopak potřeba s N regenerací posečkat (nechat porost vyhladovět), a pak proředit (trinexapac ethyl).

ROZLOŽENÍ DÁVKY N

Mimořádně důležité je vhodně rozložit dávku N. U porostů, které směřujeme k rekordním výnosům, je třeba rozdělit dávku na 4 vstupy. Regenerace do 20%, první produkční N v 1. kolénku 30%, druhá produkční N v BBCH 32-35 opět 20%. Velmi podstatné je dodržení kvalitativní dávky , a to v množství 30% z celkového normativu. Umožní-li to klimatické podmínky, je nejlepší tuto dávku dát ve fázi naduření pochvy až viditelné osinky.

ZDRAVÝ POROST

Alfou a omegou úspěchu je dravý praporec a klas. Nikdy, nikdy neumožněte napadení praporce. Vždy směřujte fungicidní ošetření tak, aby praporec zůstal co nejdéle zelený.

NEPŘESÉVAT C1 GENERACI, NETVOŘIT FARMÁŘSKÉ OSIVO

Je patrné, že s každou generací klesá výkon. Obzvláště u TOBAKU není příliš rozumné tvořit C2 generaci a vyrábět farmářské osivo. pěstitel se tak zbytečně „okrádá“ o 4-5% ve výnose tedy o 1000-1500 Kč/ha!

U TOBAKU k fungicidu na praporec a k fungicidu do klasu automaticky přidej močovinu, síru a hořčík. Stojí to pár korun a hlavně se to vyplatí.