Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++
TOBAK – baví mě vyhrávat!

„Dovolte, abych se představil. Jmenuji se TOBAK. Kdo mě ještě nezná, snad brzy pozná. Podle ÚKZÚZ prý plním až na 120 %, a kdo mě pěstuje, ví, že takhle jedu i v praxi. Každému pěstiteli se snažím splnit jeho sen, a to rekordní výnosy zdravého zrna v patřičné kvalitě. Potřebuji k tomu opravdu málo. Stačí dodržet mé potřeby. Nemám vyhraněné půdně-klimatické požadavky.“

Šlechtitelská stanice W. von Borries-Eckendorf
Šlechtitelská stanice W. von Borries-Eckendorf
„Mým šlechtitelem je firma W. von Borries-Eckendorf, která je pevným členem firmy SAATEN-UNION. Ti se o mě starají, jak nejlépe dovedou. Za mé rodiče šlechtitel zvolil jako matku křížence odrůd ELLVIS x DRIFTER. Díky ní kombinuji dobré zdraví s plastičností a vitalitou. Díky otci „KOCH“ jsem ochoten tolerovat i horší půdní podmínky. Excelentně reaguji na vysokou intenzitu pěstování. I tuto mimořádnou výhodu jsem převzal od svých rodičů. Od obou rodičů jsem také převzal velmi dobré pekařské parametry jako vysoké pádové číslo, objem pečiva vaznost mouky. O obsah dusíku v zrnu se musíte postarat vy, pěstitelé. Stačí mně jen dodat dusík v pravý čas. Viz doporučená technologie a rozložení dusíku v průběhu vegetace.

Baví mě vyhrávat. Každoročně se umisťuji na bedně vítězů na všech možných polních dnech. Ať už jako královna pšenice (vlastně král) nebo, a to mě více baví, jako vítěz zrna.

Největší radost mi však udělá, když jsou ze mne nadšení pěstitelé na svých polích. A oni vesměs jsou. Jinak by mě osiváři tolik nemnožili. Vždyť za poslední tři roky raketově stouply mé množitelské plochy. V roce 2013 1.789 ha. V roce 2014 1.867 ha. A v roce 2015 už jsem byl nejmnoženější odrůdou v České republice s 2.052 ha množitelských ploch. Na výsledky za rok 2016 si budeme muset všichni počkat až do července, ale podle odhadu prodaného E osiva lze usuzovat, že mé množitelské plochy opět budou na stupni vítězů. Pro můj a hlavně Váš úspěch však není důležitá množitelská plocha, ale objem zasetého certifikovaného osiva.

Je smutné, že z každého hektaru všech odrůd pšenice se v ČR ročně vycertifikuje v průměru kolem 3,0 tun osiva, když výnosy dosahují vysoko nad 6,0 tun. O to cennější jsem pro osivářské firmy. Můj rekord dlouho nikdo asi nepřekoná. Za rok 2014 se vycertifikovalo mého osiva 5,2 tun z ha a za rok 2015 5,0 tun z hektaru. Je tedy více než jasné, že TOBAK se prodává, že o mě máte veliký zájem. Vezte, že udělám vše, co je v mých silách, abyste o mě Vy, pěstitelé, měli takovýto obrovský zájem i v následujících sezónách. Na závěr jen malé doporučení: Asi Vás zklamu, ale v C2 či ve farmářském osivu mi trochu dochází dech. Raději oslovte svého dodavatele osiv a kupte si mě jako kvalitní certifikované osivo. Určitě neprohloupíte, to Vám slibuji. Já nejsem obyčejná pšenice, já jsem TOBAK.“

Moderní DH technologie - základ úspěchu vyšlechtění odrůdy TOBAK.
Moderní DH technologie - základ úspěchu vyšlechtění odrůdy TOBAK.
Základy technologie pro úspěšné pěstování odrůdy TOBAK.

Technologie pěstování, které jsou pěstitelům odrůd SAATEN-UNION k dispozici, vychází ze znalostí a zkušeností nabytých z mnoha výsledků maloparcelkových a poloprovozních pokusů a zejména z praxe. Přesto je třeba brát ohled na různé půdně-klimatické podmínky na každé farmě a odlišné technické možnosti pěstitele.

Pro úspěšné pěstování odrůdy TOBAK je nutno dodržet několik zásad:

IDEÁLNÍ HUSTOTA POROSTU

Již na podzim při setí je třeba brát ohled na budoucí ideální hustotu porostu. TOBAK dosahuje nejlepších výsledků při 700-750 klasech/m2. Každá rostlina by měla mít v průměru 2,2-2,5 klasů (hlavní klas + odnože). Podle termínu a daných podmínek je třeba nastavit výsevek na 2,8-3,2 MKS. Pouze při pozdním termínu setí až 4,0 MKS. Zasejte TOBAK trochu dříve, sejte 2,8-3,2 MKS, ve 3.-4. listu ošetřete 0,5-0,6 l CCC + 400-500 g Mn. Je-li TOBAK po obilnině, udělejte TM s fungicidem – např. prochloraz + azol.

JARNÍ INVENTARIZACE

Zahustit či proředit? Opět je cílem směřovat porost do ideální hustoty. U řídkých porostů ve fázi BBCH 21-27 je nutno co nejdříve podpořit odnožování. Tedy včasná jarní regenerace N + CCC. U hustých porostů je naopak potřeba s N regenerací posečkat (nechat porost vyhladovět), a pak proředit (trinexapac ethyl).

ROZLOŽENÍ DÁVKY N

Mimořádně důležité je vhodně rozložit dávku N. U porostů, které směřujeme k rekordním výnosům, je třeba rozdělit dávku na 4 vstupy. Regenerace do 20%, první produkční N v 1. kolénku 30%, druhá produkční N v BBCH 32-35 opět 20%. Velmi podstatné je dodržení kvalitativní dávky , a to v množství 30% z celkového normativu. Umožní-li to klimatické podmínky, je nejlepší tuto dávku dát ve fázi naduření pochvy až viditelné osinky.

ZDRAVÝ POROST

Alfou a omegou úspěchu je dravý praporec a klas. Nikdy, nikdy neumožněte napadení praporce. Vždy směřujte fungicidní ošetření tak, aby praporec zůstal co nejdéle zelený.

NEPŘESÉVAT C1 GENERACI, NETVOŘIT FARMÁŘSKÉ OSIVO

Je patrné, že s každou generací klesá výkon. Obzvláště u TOBAKU není příliš rozumné tvořit C2 generaci a vyrábět farmářské osivo. pěstitel se tak zbytečně „okrádá“ o 4-5% ve výnose tedy o 1000-1500 Kč/ha!

U TOBAKU k fungicidu na praporec a k fungicidu do klasu automaticky přidej močovinu, síru a hořčík. Stojí to pár korun a hlavně se to vyplatí.