Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

BLUDOVSKÁ a.s., Bludov, okr. Šumperk - 74 ha GENIUS s výnosem 97 q/ha při vlhkosti 16,2 %.

Náš podnik hospodaří z velké části na pozemcích soutoku řek Moravy a Desné, kde převažují lehké nivní půdy se štěrkovitým skeletem. Tomu podřizujeme i skladbu našich plodin a výběr odrůd. Naší prioritou jsou rané až středně rané odrůdy se špičkovou potravinářskou kvalitou.

agronom Ing. Karel Kašpar

Proto naši pozornosti neunikl ani GENIUS, který jsme si vyzkoušeli hned v prvním roce jeho uvedení na český trh. Ozimé pšenice sejeme poměrně brzy a stejně tomu bylo i v roce 2013, kdy jsme GENIUS zaseli 2. 10. na výměře 74 ha, výsevkem 4,3 MKS. Příznivý průběh zimy a celého vegetačního období zajistil plodinám ty nejlepší podmínky a při žních padaly rekordní výnosy. GENIUS jsme sklidili 9. 8. 2014 s výnosem 97 q/ha při vlhkosti 16,2 %. Výborně dopadl i rozbor kvality: NL 13,4 %, PČ 360 s, OH přes 800 ml. GENIUS potvrdil, že patří k nosným odrůdám našeho portfolia a proto ho v letošním roce máme již na 160 ha, což představuje 20 % z celkové výměry pšenic.

AGROTECHNIKA:
Před setím: Amofos 1,3 q, Setí: 2. 10. 4,3 MKS, herbicidní ošetření, 28. 2. 30 Kg v NH4NO3, 12. 3. 30 Kg v ledku, 4. 4. 72 Kg N v DAM 390, 5. 4. LitofolPlus 10 l + Stabilan 1,5 l, 5. 5. LitofolPlus 10 l + MedaxTop 0,6 l + OperaTop 1,5 l, 13. 5. 50 Kg N v LA, 4. 6. Bounty 0,6 l, Sklizeň: 9. 8. 2014