Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

ZD BITINY, Vrbno nad Lesy, okr. Louny – 99 ha TOBAKu s výnosem 11,9 t/ha

„Pro naše půdně-klimatické podmínky je velmi důležitá správná volba odrůdy, proto jsme pro rok 2013/14 zvolili odrůdu TOBAK. Chtěli jsme využít jeho vlastností, zejména velmi vysokého výnosu, plasticity a tolerance k různým půdním a klimatickým podmínkám. Chtěli jsme také odrůdu s nižším vzrůstem, abychom neměli případné starosti s likvidací posklizňových zbytků.

pan Ladislav Hefner, ZD Bitiny

Průměrný výnos pšenice našeho podniku byl loni 11,0 t/ha. O to větším překvapením byl výnos odrůdy TOBAK s rekordním výnosem 11,9 tun zrna z hektaru. Dalším příjemným překvapením byla jeho pekařská kvalita (OH 822, PČ 315, N 12,7). Stejně tak nás velmi překvapil výsledek odrůdy GENIUS s výnosem 10,7 t/ha a výborná pekařská kvalita. "Pro letošní rok máme opět zasetou odrůdu TOBAK na 100 ha a odrůdu GENIUS na 91 ha.“ říká předseda a agronom Radek Holub.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 730 ha
Nadmořská výška: 220 m n. m.
Průměrné srážky: 620 – 640 mm
Půdy: střední, hnědozem
Předplodina: ozimá řepka
Struktura RV: 30 % j. ječmen, 26 % pšenice, 25 % řepka, 17 % cukrovka

ZÁKLADNÍ STRUKTURA AGROTECHNIKY:
Příprava půdy: minimalizace
Hnojení N jaro: celkem 190 kg N ve třech dávkách Ošetření porostu: 1x regulace proti poléhání 11. 4. 0,3 l/ha OPTIMUS, 2x fungicidní ochrana 4. 4. 1,0 l/ha BANKO 500 SC + 1,0 l/ha BUMPER SUPER, 20. 5. 1,0 l/ha OPERA TOP + 0,5 l/ha TANGO SUPER