Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Průměrný výnos odrůdy TOBAK z 697 ha byl 9,87 t/ha, a to v potravinářské kvalitě!

SALIX MORAVA a.s., Horní Moštěnice, okr. Přerov

SALIX Morava je zemědělská akciová společnost hospodařící na výměře 10.712 ha. Z této výměry takřka 4.600 ha zaujímá pšenice. Z této výměry v roce 2014 pěstovali 697 ha pšenice ozimé TOBAK. Proto je jistě pro každého fascinující výsledek, kterého tato firma dosáhla: Průměrný výnos odrůdy TOBAK z 697 ha byl 9,87 t/ha, a to v potravinářské kvalitě. Nezbývá než upřímně gratulovat.

hlavní agronom Jaroslav Krejčiřík

SALIX MORAVA a.s., Horní Moštěnice, okr. Přerov STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 10 712 ha
Nadmořská výška: 180 – 440 m n. m.
Průměrné srážky: 520 mm
Půdy: střední, černozem
Struktura RV: 43 % pšenice, 27 % řepka, 10,5 % j. ječmen, 8,7 % kukuřice, 10,8 % ostatní (Vojtěška, TTP, cukrovka, hrách, svazenka, hořčice, len olejný)

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá
Termín setí: 20. 9., výsevek 3,5 – 3,8 MKS
Hnojení podzim: pod patu 130 kg Amofos

Hnojení jaro:
• regenerační hnojení – 60 kg N/ha – LAV
• produkční hnojení – 100 kg N/ha – Alzon (močovina s inhibitorem nitrifi kace)
• kvalitativní hnojení – 40 kg N/ha – LAV
Herbicidní ochrana: podzimní
Regulace růstu: 1x – 2x dle stavu porostu a pozemku (CCC, Moddus)
Fungicidní ochrana: prochloraz, strobiluriny, azol (Acanto, Tango), do klasu Osiris Insekticidní ochrana: na list i klas (kohoutci, mšice)