Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

HYBRIDNÍ PŠENICE JE U NÁS NA STĚŽEJNÍ VÝMĚŘE.

V posledních letech v naší oblasti dochází k velkým výkyvům počasí – extrémní sucha střídají zamokření a rostliny jsou neustále pod velkým stresem. Proto jsme se rozhodli před 4 roky zařadit do struktury osevu hybridní pšenici. Již v prvním roce pěstování i bez zkušeností jsme dosáhli výnosu 11,1 t/ha, což bylo o 3,5 t z ha více než tradiční odrůdy – tehdy jsme pěstovali hybrid HYMACK.

Ing. Josef Hložek, SHR, Chotětov, okr. Mladá Boleslav

Vynikající stres-tolerance hybridu byla v porovnání s konvenčními odrůdami jasně patrná. V zásevu 2013 – 2014 jsme díky těmto výsledkům hybridní pšenice rozšířili na 45 % plochy. Naše produkce tak díky hybridní pšenici dramaticky vzrostla. Ve sklizňovém roce 2014 jsme na 105 hektarovém honu docílili výnosu 13,88 t/ha. Testovali jsme zde hybridy HYBERY, HYMACK, HYXPRESS. Přesto, že je tento pozemek půdně nevyrovnaný, hlinitý až jílovitý, dosáhli jsme historicky nejvyššího výnosu v A kvalitě.

Těchto výsledků dosahujeme při agrotechnice: 3x fungicid, 2x reg. růstu, hnojení 220 kg N s důrazem na kvalitativní přihnojení. Naším záměrem do budoucna je i nadále zvyšovat produkci, proto zařazujeme hybridy pšenice i na méně úrodné půdy. Zde sice nedosahujeme rekordních výnosů, ale stále je to cca o 2,5 t z ha nad místní průměr.

Oblast: ŘVO
Nadmořská výška: 220 – 250 m n. m.
Průměrné srážky: 520 – 540 mm
Půdní druh: hlinité 65 %, jílovité 10 %, slévavé písky 25 %
Převažující půd. typ: hnědozem
Výměra celkem: 1450 ha z. p., z toho o. p. 1400 ha, TTP 50 ha
Struktura osevu: pšenice ozimá 50 %, řepka ozimá 17,5 %, kukuřice siláž 17,5 %, cukrovka 11 %, hořčice a hrách 4 %