Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

HYBRIDNÍ PŠENICE JE U NÁS NA STĚŽEJNÍ VÝMĚŘE.

V posledních letech v naší oblasti dochází k velkým výkyvům počasí – extrémní sucha střídají zamokření a rostliny jsou neustále pod velkým stresem. Proto jsme se rozhodli před 4 roky zařadit do struktury osevu hybridní pšenici. Již v prvním roce pěstování i bez zkušeností jsme dosáhli výnosu 11,1 t/ha, což bylo o 3,5 t z ha více než tradiční odrůdy – tehdy jsme pěstovali hybrid HYMACK.

Ing. Josef Hložek, SHR, Chotětov, okr. Mladá Boleslav

Vynikající stres-tolerance hybridu byla v porovnání s konvenčními odrůdami jasně patrná. V zásevu 2013 – 2014 jsme díky těmto výsledkům hybridní pšenice rozšířili na 45 % plochy. Naše produkce tak díky hybridní pšenici dramaticky vzrostla. Ve sklizňovém roce 2014 jsme na 105 hektarovém honu docílili výnosu 13,88 t/ha. Testovali jsme zde hybridy HYBERY, HYMACK, HYXPRESS. Přesto, že je tento pozemek půdně nevyrovnaný, hlinitý až jílovitý, dosáhli jsme historicky nejvyššího výnosu v A kvalitě.

Těchto výsledků dosahujeme při agrotechnice: 3x fungicid, 2x reg. růstu, hnojení 220 kg N s důrazem na kvalitativní přihnojení. Naším záměrem do budoucna je i nadále zvyšovat produkci, proto zařazujeme hybridy pšenice i na méně úrodné půdy. Zde sice nedosahujeme rekordních výnosů, ale stále je to cca o 2,5 t z ha nad místní průměr.

Oblast: ŘVO
Nadmořská výška: 220 – 250 m n. m.
Průměrné srážky: 520 – 540 mm
Půdní druh: hlinité 65 %, jílovité 10 %, slévavé písky 25 %
Převažující půd. typ: hnědozem
Výměra celkem: 1450 ha z. p., z toho o. p. 1400 ha, TTP 50 ha
Struktura osevu: pšenice ozimá 50 %, řepka ozimá 17,5 %, kukuřice siláž 17,5 %, cukrovka 11 %, hořčice a hrách 4 %