Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++


Lepší krmnou pšenici nenajdete.

Kvalitní krmná směs, zejména pro drůbež a prasata, by měla být vyrobena z pšenice, která je k těmto účelům vhodná. Výrobce by tedy měl upřednostnit KRMNOU PŠENICI.

Díky svým každoročně excelentním výsledkům se stal DROMOS neoficiálně kontrolou pro krmnou kvalitu.
Díky svým každoročně excelentním výsledkům se stal DROMOS neoficiálně kontrolou pro krmnou kvalitu.
Co je to ale KRMNÁ PŠENICE?

Pro mnohé je to odpad a zadina po přečištění potravinářské pšenice. Pro mnohé pšenice, která v některém z parametrů nesplňuje kategorii potraviny. Získá tak ale chovatel nejvhodnější krmivo? K nalezení odpovědi na tuto otázku pěstiteli či chovateli nepomůže bohužel ani žádná ročenka, bulletin či podobné zdroje informací. Oficiální hodnocení krmné kvality pšenice totiž neexistuje. V České republice a vlastně i v Evropě se pšenice hodnotí zařazením do kategorií pekařských (E, A, B), ostatních (C) a v některých státech navíc pečivárenských (K). Do kategorie ostatních (C) jsou však zařazeny i pšenice teoreticky vhodné pro krmné účely. V poslední době se většina krmivářů a odborníků na chov hospodářských zvířat pomalu sjednocuje v základních názorech a faktech, co by měla daná krmná pšenice splňovat a které parametry by měla či neměla mít.

Zřejmě k nejdůležitějším hodnoceným parametrům bude patřit např.: obsah škrobu, tuku, minerálních látek, bílkovin a hlavně skladba bílkovin, tedy kvantitativní a zejména kvalitativní složení, tedy zastoupení důležitých aminokyselin.

Přestože jsou aplikovány různé laboratorní metody pro testování krmné kvality pšenice a další se vyvíjejí a zdokonalují, nejpřesnější asi bude testování přímo na hospodářských zvířatech. Toto testování je však nesmírně náročné pracovně, organizačně a zejména finančně. Proto se z počátku přistoupilo k testování na potkanech. V posledních letech se přešlo na testování krmné pšenice na kuřecích brojlerech.

BONANZA jako nový nástupce odrůdy DROMOS

Odrůda DROMOS byla do těchto krmných testů zařazena již v roce 2007. Díky svým každoročně excelentním výsledkům se stal neoficiálně kontrolou pro krmnou kvalitu. Velmi příjemným zjištěním je, že se na český trh vstoupila nová odrůda BONANZA.

BONANZA je tím pravým nástupcem doposud nejlepší odrůdy DROMOS.
BONANZA je tím pravým nástupcem doposud nejlepší odrůdy DROMOS.

BONANZA je příbuzná k odrůdám TOBAK, ELIXER, OHIO a MANITOU. Kdo zná tyto odrůdy, ví, že mají jednoho společného jmenovatele: excelentní výnos.

BONANZA dosáhla již v roce 2016 velmi dobrých výsledků v krmných testech, navíc nabízí pěstiteli i další velmi důležité vlastnosti: špičkový zdravotní stav, mimořádnou mrazuvzdornost a toleranci k pozdním termínům setí. BONANZA je tím pravým nástupcem doposud nejlepší odrůdy DROMOS.