Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Doporučená technologie pěstování hybridní pšenice.

Správné založení porostu hybridní pšenice není žádná věda. Ideálních výsledků dosáhneme, pokud budeme ctít specifika hybridních odrůd pšenice ozimé a umožníme rostlinám maximálně využít svůj potenciál. První rozdíl oproti liniovým pšenicím je ve výsevku, který je oproti liniovým odrůdám přibližně třetinový.

SAATEN-UNION v České republice dlouhodobě testuje odrůdy pšenice s cílem stanovit pro každou odrůdu nejvhodnější kombinaci termínu setí a výsevního množství. Na základě těchto pokusů a dalších poznatků od našich šlechtitelů potom můžeme vytvářet pro naše pěstitele doporučení pro jednotlivé odrůdy. Každá odrůda se v těchto pokusech chová trochu jinak, existují například specialisté pro pozdní termíny setí nebo odrůdy, které jsou velmi výnosné při nižším výsevku.

Výnos hybridních pšenic v závislosti na termínu setí a výsevku Rel. výnos (%) na průměr pokusu. Agregovaná data ze tří lokalit u odrůd HYBERY, HYFI, HYLAND, v letech 2013, 2014 a 2016; Zdroj: interní pokusy SAATEN-UNION CZ 2013–16
Výnos hybridních pšenic v závislosti na termínu setí a výsevku Rel. výnos (%) na průměr pokusu. Agregovaná data ze tří lokalit u odrůd HYBERY, HYFI, HYLAND, v letech 2013, 2014 a 2016; Zdroj: interní pokusy SAATEN-UNION CZ 2013–16

Odrůdově specificky je vhodné přistupovat i k hybridním pšenicím. Obecně však u nich platí, že nejvýhodnější je časný výsev, ideálně v průběhu září či počátkem října. Co se týká velikosti výsevku, dlouhodobě nejlépe funguje výsevek kolem 1,2–1,5 MKS/ha. Vždy je však nutné přihlédnout k termínu setí a aktuálním podmínkám. Ani pozdější termín setí nemusí být zásadní problém, je však vhodné případně podpořit odnožování aplikací 0,5 – 0,7 l/ha CCC a 500 g/ha mikroprvku Mn ve fázi BBCH 14, aby se vytvořily dobré podmínky pro tvorbu odnoží.

Při nízkém počtu rostlin na čtvereční metr je pro finální hustotu porostu potřeba, aby rostliny vytvořily vysoký počet produktivních odnoží.
Při nízkém počtu rostlin na čtvereční metr je pro finální hustotu porostu potřeba, aby rostliny vytvořily vysoký počet produktivních odnoží.
PODPORA ODNOŽOVÁNÍ
Při nízkém počtu rostlin na čtvereční metr je pro finální hustotu porostu potřeba, aby rostliny vytvořily vysoký počet produktivních odnoží. Je vhodné k tomu rostliny stimulovat. Jedním z efektivních opatření, které nic nestojí, je setí do mělké hloubky, maximálně 3 cm, aby byl ve vhodné hloubce i odnožovací uzel a rostliny měly maximální intenzitu odnožování. Důležitá je u vedení porostu hybridních pšenic jarní inventarizace porostu. Hybridní pšenice má oproti liniovým odrůdám odlišnou dynamiku odnožování, kdy až 2/3 odnoží tvoří v jarním období, a také proto o něco později přechází do fáze sloupkování. V případě řídkých porostů (ve srovnání se standardem hybridní pšenice) tak máme čas ještě podpořit odnožování aplikací CCC v dávce 0,5–0,8 l, případně v kombinaci s Mn v dávce 250 – 500 g/ha. Cílem je porost o hustotě cca 550 – 850 klasů/m2. Většina odrůd hybridní pšenice má vynikající odolnost vůči poléhání. Přesto, pokud je porost veden v režimu vysoké intenzity, provádějte i odpovídající ochranu proti poléhání.

DOPORUČENÉ HNOJENÍ N A REGULACE HYBRIDNÍ PŠENICE

Nejlepších výsledků s hybridy dosáhnete při raném setí. ZD Hrotovice (okr. Třebíč): stav porostu dne 17. 3. 2017, seto první týden v září.
Nejlepších výsledků s hybridy dosáhnete při raném setí. ZD Hrotovice (okr. Třebíč): stav porostu dne 17. 3. 2017, seto první týden v září.

Regenerační hnojení musí vycházet zejména z aktuálního stavu porostu a Nmin. Cílem je co nejrychlejší rozvoj kořenů a obnova nadzemní části rostlin. Produkční hnojení N musí vycházet z faktu, že hybridní pšenice tvoří dlouhý klas a že má schopnost zakládat mimořádně vysoký počet zrn v klase. Proto v žádném případě pěstitel nesmí umožnit hladové období ve fázi přechodu z odnožování do sloupkování BBCH 29–31. V tomto období se zakládají klásky a nedostatek přístupných živin by zbytečně mohl zkrátit klas a ubíral by na výnose. Na podporu a udržení fertilních odnoží a zachování počtu zrn v klase je pak směřována druhá produkční fáze hnojení ve fázi cca BBCH 32. Produkční hnojení by mělo představovat cca 50 % celkového dusíkatého hnojení. Při pěstování hybridů určených pro pekařské využití je pak třeba vhodně provést i kvalitativní hnojení v množství 20 – 25 % z celkového normativu dusíku.

OCHRANA POROSTU A ZDRAVOTNÍ STAV

Hybridní pšenice mají obecně velmi dobrý zdravotní stav a dají se pěstovat i při nižší intenzitě ošetřování fungicidy. Velmi dobře snáší setí po obilní předplodině. Odrůdy HYBERY, HYFI, HYMACK a HYGUARDO využívají kromě dobrého moření také své genetické výbavy, tzv. genu Pch1, díky kterému mají vysokou přirozenou odolnost vůči stéblolamu. Při plánování aplikace fungicidních přípravků ochraňujících listovou plochu přistupujte k jednotlivým odrůdám specificky. Většina odrůd má totiž velmi dobrý zdravotní stav a lze tak některé aplikace vynechat či využít jednodušších přípravků.

Ing. Adam Čáslava
Produktový manažer hybridní pšenice
SAATEN-UNION CZ s.r.o.