Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

odrůdy směsi meziplodin viterra®
Novinka: směsi meziplodin pro viterra®

Meziplodiny dokáží velice efektivně využívat omezený čas, po který mohou být na pozemku a jejich nesporné přínosy se dokáží projevit i za poměrně krátké meziporostní období. Meziplodiny mají obecně příznivý vliv na půdu a její úrodnost, zvyšují pestrost osevních postupů, snižují negativní dopady hospodaření na životní prostředí a podporují rozmanitost krajiny. V současné době se meziplodiny pěstují zejména z důvodu návaznosti na vyplácení části přímých plateb, tzv. „greeningové platby“. SAATEN-UNION v letošním roce nově představuje svůj program směsí meziplodin viterra®. Díky těmto směsím můžete získat přínosy plynoucí z pěstování meziplodin a zároveň splnit podmínky greeningu.

V pravidlech společné zemědělské politiky je letos zásadní novinka. V rámci přímých plateb je nově zavedena platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. „greening“. Tyto postupy mají tři základní složky, které musejí pěstitelé dodržovat: diverzifikace plodin, zachování stávajících trvalých travních porostů a vyhrazení plochy v ekologickém zájmu. Na dodržování těchto postupů je vázána platba ve výši cca 30 % národní obálky na přímé platby.

Diverzifikace plodin znamená pro pěstitele nutnost dodržovat určitou šíři osevního postupu. Zachování rozlohy TTP je sledováno na národní úrovni, cílem je zachovat podíl výměry trvalých travních porostů vůči celkové zemědělské ploše.

Třetí složkou greeningu je povinnost vyčlenit 5 % orné půdy jako plochu v ekologickém zájmu. Tato povinnost se vztahuje na převážnou část podniků v ČR. Mezi tyto plochy se u nás řadí úhor, krajinné prvky, souvrať, plochy s rychle rostoucími dřevinami, zalesněné plochy, plochy s meziplodinami a plochy s plodinami fixujícími dusík.

Vyčlenění plochy v ekologickém zájmu je tedy možno splnit i pěstováním meziplodin. Plochy s meziplodinami musejí být osety směsí alespoň dvou plodin, z nichž jedna nesmí mít více než 90% podíl. Je možný i podsev trav do hlavní plodiny. Pro setí jsou stanoveny dva termíny. Letní varianta meziplodin musí být zaseta do 31. 7. a na pozemku musí být ponechána do 24. 9. Ozimá varianta meziplodin musí být vyseta do 6. 9. a ponechána do 31. 10. Plodinami autorizovanými pro tyto účely jsou např. svazenka vratičolistá, hořčice bílá, ředkev olejná, pohanka obecná či jílek mnohokvětý a právě na těchto plodinách jsou založeny směsi viterra® od SAATEN-UNION.

Program meziplodin viterra® od SAATEN-UNION

V naší nabídce pro rok 2015 naleznete pět směsí meziplodin viterra®, které jsou vždy sestavené ze dvou vysoce kvalitních komponent tak, aby poskytovaly co největší přínos pro půdní úrodnost, obstály v rozmanitých půdních a klimatických podmínkách a pasovaly do různých osevních postupů. Všechny směsi meziplodin viterra® v naší nabídce odpovídají požadavkům GREENINGU.

  • Směs viterra® HS v sobě kombinuje přednosti hořčice bílé a svazenky vratičolisté, v našich podmínkách tradičních a hojně využívaných meziplodin. Pro obě plodiny je charakteristická nenáročnost na půdní a klimatické podmínky, bujný růst a snadné vymrzání. Směs je tak vhodná i pro přímé setí následné plodiny do mulče vymrzlé meziplodiny. I proto je tato směs meziplodin ideální pro zařazení před kukuřici, vhodná je i před obilniny. Směs viterra® HS nalezne uplatnění téměř v jakémkoliv osevním postupu, mimo těch s vysokým zastoupením brukvovitých plodin.
  • Směs viterra® PS je naopak jedinečným řešením do osevních postupů s vyšším podílem brukvovitých plodin. Směs obsahuje pohanku obecnou a svazenku vratičolistou. Tyto plodiny nejsou příbuzné s běžně pěstovanými polními plodinami a kromě toho se vyznačují rychlým růstem, dobrou předplodinovou hodnotou a snadným vymrzáním. Pohanka má fytosanitární účinky a je dobrou předplodinou pro obilniny. Směs je vhodná před obilniny, kukuřici nebo cukrovku.
  • Směs viterra® RS je sestavená z ředkve olejné a svazenky vratičolisté. Tyto meziplodiny jsou známé díky svému příznivému vlivu na půdu. Dlouhý kůlový kořen ředkve snižuje utužení v hlubších vrstvách půdního profilu, což napomáhá lepšímu vývoji kořenového systému následné plodiny. Nejlépe přednosti této směsi využije cukrovka, ale vhodná je i před kukuřici či obilniny.
  • Směs viterra® RH kombinuje ředkev olejnou a hořčici bílou. Projevuje se intenzivním růstem biomasy a je vhodná i pro pozdější termíny setí. Lze ji zařadit před kukuřici nebo obilniny. Nedoporučujeme do osevního postupu s řepkou.
  • Směs viterra® JS obsahuje jílek mnohokvětý a svazenku vratičolistou. Je jedinou směsí, která kompletně nevymrzá. Jílek mnohokvětý přezimuje a pokrývá půdu až do jara. Předností směsi je rychlý růst, ochrana půdy před erozí a dobrá fixace dusíkatých živin přes zimu.

Meziplodiny viterra® jsou dodávány namíchané ve směsi v konkrétním poměru jednotlivých komponent, viz tabulka. Směsi jsou baleny v pytlech po 25 kg nebo u směsí viterra® HS a viterra® PS ve vacích po 500 kg. Pokud budete plnit greening pěstováním meziplodin, směsi viterra® jsou ideální volba!

Směs Komponenty Hmotnostní podíly semen Vhodné pro greening
viterra® HS Hořčice bílá / svazenka vratičolistá Hořčice 87 % Svazenka 13 % ANO
viterra® PS Pohanka obecná / svazenka vratičolistá Pohanka 90%

Svazenka 10 %

ANO
viterra® RS Ředkev olejná / svazenka vratičolistá Ředkev 90 % Svazenka 10 % ANO
viterra® RH Ředkev olejná / hořčice bílá Ředkev 70 % Hořčice 30 % ANO
viterra® JS Jílek mnohokvětý / svazenka vratičolistá Jílek 85 % Svazenka 15 % ANO

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.