Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

odrůdy Směsi viterra®
Směsi meziplodin viterra®

20. 2. 2021

Meziplodiny dokáží velice efektivně využívat omezený čas, po který mohou být na pozemku a jejich nesporné přínosy se dokáží projevit i za poměrně krátké meziporostní období. Meziplodiny mají obecně příznivý vliv na půdu a její úrodnost, zvyšují pestrost osevních postupů, snižují negativní dopady hospodaření na životní prostředí a podporují rozmanitost krajiny. V současné době se meziplodiny pěstují zejména z důvodu návaznosti na vyplácení části přímých plateb, tzv. „greeningové platby“. SAATEN-UNION v letošním roce nově představuje svůj program směsí meziplodin viterra®. Díky těmto směsím můžete získat přínosy plynoucí z pěstování meziplodin a zároveň splnit podmínky greeningu.

V pravidlech společné zemědělské politiky je letos zásadní novinka. V rámci přímých plateb je nově zavedena platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. „greening“. Tyto postupy mají tři základní složky, které musejí pěstitelé dodržovat: diverzifikace plodin, zachování stávajících trvalých travních porostů a vyhrazení plochy v ekologickém zájmu. Na dodržování těchto postupů je vázána platba ve výši cca 30 % národní obálky na přímé platby.

Diverzifikace plodin znamená pro pěstitele nutnost dodržovat určitou šíři osevního postupu. Zachování rozlohy TTP je sledováno na národní úrovni, cílem je zachovat podíl výměry trvalých travních porostů vůči celkové zemědělské ploše.

Třetí složkou greeningu je povinnost vyčlenit 5 % orné půdy jako plochu v ekologickém zájmu. Tato povinnost se vztahuje na převážnou část podniků v ČR. Mezi tyto plochy se u nás řadí úhor, krajinné prvky, souvrať, plochy s rychle rostoucími dřevinami, zalesněné plochy, plochy s meziplodinami a plochy s plodinami fixujícími dusík.

Vyčlenění plochy v ekologickém zájmu je tedy možno splnit i pěstováním meziplodin. Plochy s meziplodinami musejí být osety směsí alespoň dvou plodin, z nichž jedna nesmí mít více než 90% podíl. Je možný i podsev trav do hlavní plodiny. Pro setí jsou stanoveny dva termíny. Letní varianta meziplodin musí být zaseta do 31. 7. a na pozemku musí být ponechána do 24. 9. Ozimá varianta meziplodin musí být vyseta do 6. 9. a ponechána do 31. 10. Plodinami autorizovanými pro tyto účely jsou např. svazenka vratičolistá, hořčice bílá, ředkev olejná, pohanka obecná či jílek mnohokvětý a právě na těchto plodinách jsou založeny směsi viterra® od SAATEN-UNION.