Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Výběr odrůdy sóji je základem úspěchu

Zájem o pěstování sóji v České republice v posledních letech významně roste. Její plochy se rozšiřují z tradičních významných oblastí, jako jsou např. Moravskoslezský kraj, oblasti střední až jižní Moravy, Polabí a Severních Čech, do nových oblastí ČR s vyšší nadmořskou výškou v jižních Čechách či na Vysočině, kde v minulosti bylo pěstování sóji vzhledem ke klimatickým podmínkám nepředstavitelné.

Argumenty pro pěstování sóji vyplývají z jejích biologických a agronomických vlastností a také ekonomiky. Sója je pro osevní postup zlepšující plodinou, která symbioticky váže vzdušný dusík, příznivě ovlivňuje chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy a funguje jako kvalitní přerušovač obilních sledů. Sójová bílkovina je cennou surovinou v rámci zpracování na zemědělském podniku za účelem produkce krmných směsí a v neposlední řadě sója je také zajímavou komoditou pro zpeněžení, jejíž cena koreluje s vývojem ceny řepkového semene.

Pro úspěšné pěstování sóji má volba správné odrůdy z hlediska ranosti, výnosu a následného využití zásadní vliv. Vedle vhodných odrůd vybavených geneticky podmíněnou rezistencí vůči významným chorobám sóji (peronospora, pseudomonas, septoria) je zároveň nezbytný výsev certifikovaného zdravého osiva. V sortimentu odrůd sóji SAATEN-UNION jsou osiva odrůd, které požadavky pěstitelů v ČR každoročně splňují.

SUSSEX je významně ranější v porovnání s ranými odrůdami sóji.

SUSSEX je významně ranější v porovnání s ranými odrůdami sóji.

SUSSEX 000(0) je velmi raná odrůda s mimořádným výnosem semen na úrovni odrůd pozdnějších o 10–14 dní. V ČR SUSSEX dosáhl ve velmi raném sortimentu ÚKZÚZ 2022-2023 úctyhodného výnosu 123 % na kontrolní odrůdy a stal se tak absolutně nejvýnosnější odrůdou. Je registrován také v Německu se špičkovým výnosem dusíkatých látek (BSA Německo 2022: 8). Spolu s TOP výnosem odrůda nabízí také vysoký až velmi vysoký obsah dusíkatých látek přes 41 %. Navzdory kratšímu vzrůstu (74 cm) SUSSEX disponuje vysokým nasazením prvního lusku (13,9 cm). Odolnost proti poléhání je na vysoké úrovni (8,8). Zdravotní stav je celkově na velmi dobré úrovni bez významného rizika pro pěstitele v případě odolnosti proti hlízence, plísni sóji a bakteriózám. SUSSEX je odrůdou s velmi rychlým počátečním vývojem (8,0). Semeno SUSSEX dosahuje vysoké HTS přes 200 g. Důležitou vlastností je vysoká odolnost proti praskání lusků (8,7) (Zdroj: ÚKZÚZ 2022-2023).

ACARDIA 000 je mimořádně výkonnou ranou až velmi ranou odrůdou. Její špičkové výnosy podtrhují velmi vysokou adaptabilitu různým půdně-klimatickým podmínkám a velmi dobrý zdravotní stav s dobrou odolností hlízence. ACARDIA je vynikající odrůdou také pro lehčí půdy. Vysoko nasazený první lusk (12 cm), vysoká odolnost praskání lusků a vysoká odolnost poléhání (8) ulehčuje sklizeň a snižuje sklizňové ztráty. ACARDIA je vhodná také pro potravinářské využití. ACARDIA je vhodná pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO. Doporučený výsevek je 60 – 65 semen/m2.

ACHILLEA 00(0) je raná odrůda excelující ve výnosu semen a obsahu dusíkatých látek přesahujícím 41 %. Z hlediska rajonizace je velmi adaptabilní odrůdou vhodnou na všechny druhy půd. ACHILLEA je specialistou do sucha. Výborně zvládá také lehčí půdy. Navzdory kratšímu vzrůstu (81,8 cm) má vysoko nasazený první lusk (13,3 cm) pro snazší sklizeň a nižší sklizňové ztráty. Navíc ACHILLEA disponuje vysokou odolností poléhání. Zdravotní stav odrůdy je celkově na velmi dobré úrovni s dobrou odolností hlízence a velmi dobrou odolností plísni sóji. ACHILLEA má velké zrno (HTS >200 g) se světlým pupkem (barva žlutá) což je mimořádnou výhodou z hlediska hospodářského využití. ACHILLEA je vhodná také pro potravinářství. Je vhodná pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO. Doporučený výsevek je 60 – 65 semen/m2.

ACHILLEA má kratší rostliny s vynikající odolností vůči poléhání. Navzdory vzrůstu má první lusk nasazený bezpečně vysoko pro snazší sklizeň a nižší sklizňové ztráty. Rostliny na fotografii z porostu DV Polanka n./O., lokalita Dolní Lutyně - Nerad.

ACHILLEA má kratší rostliny s vynikající odolností vůči poléhání. Navzdory vzrůstu má první lusk nasazený bezpečně vysoko pro snazší sklizeň a nižší sklizňové ztráty. Rostliny na fotografii z porostu DV Polanka n./O., lokalita Dolní Lutyně - Nerad.