Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Ječmen

 odrůdy Ječmen
MANTA – Vysoce kvalitní odrůda pro „České pivo“

MANTA je sladovnická odrůda doporučená pro výrobu ČESKÉHO PIVA. Vznikla tak pro českého pěstitele konečně možnost zvolit si jiný typ šlechtění než doposud.

Šlechtitel, firma Ackermann, se zaměřil nejen na špičkovou sladovnickou kvalitu zrna s parametry pro ČESKÉ PIVO, ale také na ranost a velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu a klasu. U odrůdy MANTA se také podařilo upevnit vysoký extrakt a optimální obsah dusíkatých látek, což jistě ocení všichni sladaři. Čeští zemědělci jsou s MANTOU rozhodně spokojeni!

MANTA nám letos nasypala vysoce nadprůměrný výsledek!

ZD HRANIČÁŘ Loděnice, okres Opava

Agronom: Ing. David Dehner

Výměra: 2.650 ha

Nadm.výška: 260 m n. m.

Průměrné srážky: 600-650 mm (1.050 mm r. 2020)

Půdy: od lehkých písčitých po těžké jílovité

Struktura RV (%): pšenice 21, ječmen j. 19, kukuřice 24, cukrovka 13, řepka 8, mák 4, vojtěška 5, louky 6

„První zkušenost s MANTOU jsme měli již před 2 roky, kdy byla zaseta jako množitelský porost na 19 ha. Výnos 8,0 t/ha byl velmi zajímavý a její pěstování bezproblémové. Tato zkušenost nám ulehčila rozhodování nahradit starší, konkurenční, již méně výnosnou odrůdu právě novou odrůdou MANTA. Jako velkou přednost u této odrůdy vidím její rychlý start po zasetí a následné zapojení porostu. Tento náskok si udržuje až do sklizně, takže nám dovoluje rozložit sklizeň postupně dozrávajících ječmenů. Je zdravá, s dobrou odolností vůči poléhání. MANTA nám letos nasypala 8,13 t/ha (52 ha), což byl v našem družstvu letos výsledek vysoce nadprůměrný (ostatní odrůdy 7,36 t/ha). Vykupující sladovna potvrdila její vyhovující kvalitu a avizovala svůj zájem o tuto odrůdu i pro příští rok. Vzhledem k všestranné spokojenosti jí určitě vyhovíme.“

Ing. David Dehner, agronom ZD Hraničář.

Ing. David Dehner, agronom ZD Hraničář.

Agrotechnika:

Předplodina: Cukrovka

Zpracování půdy: hloubkové kypření + příprava setí

Termín setí: 4. 4. 2021

Výsevek: 165 kg (3,8 MKS)

Hnojení: před setím 26. 3. - 150 kg NP, 20.4. - 80 l DAM

Regulace a chem.ochrana: 10. 5. - AGRI CC-750 0,5l/ha + MUSTANG FORTE 0,6 l/ha, 26. 5. - MOXA 0,3 l/ha, 3. 6. - KOREKT 510 0,4l/ha, 22. 6. - BARON 450 SC 0,9l/ha + BUKAT 500 SC 0,2l/ha + NEXIDE 0,08l/ha

Výnos MANTA: 8,13 t/ha (52 ha)

Výnos ostatní odrůdy: 7,36 t/ha (450 ha)

.

.

Díky MANTĚ jsme zůstali u sladovnického ječmene

RAVA Křenice zemědělský podnik spol. s r.o., okres Praha Východ

Výměra: 1500 ha

Nadmořská výška: 290 - 405 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm

Půdy: středně těžké až těžké

Struktura RV: 20% pšenice ozimá, 20% ječmen jarní, 20% řepka oz., 20% kukuřice, 20% vojtěška a trávy na orné půdě

„Se sladovnickým ječmenem jsme chtěli přestat kvůli neustálým problémům – dusíky, poléhání, výnos, atd. MANTA nás ale vrátila zpět a díky ní jsme u sladovnického ječmene zůstali. Prvně nás překvapila v roce 2018 s tunou navíc ve srovnání s druhou pěstovanou odrůdou. Ve sklizni 2019 opět za sucha na celé výměře z 300 ha dosáhla průměru 7 t/ha. V roce 2020 ze stejné výměry „sedmičku“ s velkou rezervou opět zopakovala. Ve všech třech letech dusíky do 12 % a ani jednou nepolehla.

Letos jsme seli o měsíc později než v předchozích létech a to se projevilo na výnosové variabilitě. Byly pozemky, kde byla osmička, ale posledně setých 50 ha konečný průměr výrazně srazilo. Přesto jsme se díky lepším podílům (90+ % od kombajnu) dostali na téměř stejný výnos předního zrna jako loni. I letos MANTA potvrdila svou velikou výhodu ve své ranosti. Sklizeň byla v první půlce srpna – před deštěm. Díky tomu máme požadovanou kvalitu bez fusárií“, řekl Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom RAVA Křenice.

Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom RAVA Křenice

Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom RAVA Křenice

Agrotechnika:

Předplodina: kukuřice na zrno

Zpracování půdy: orba, smyk na podzim, jaro - kompaktor 1X

Termín setí, výsevek: 26.3.-31.3., 4,5 mil. klíč. zrn/ha, 2-3 cm

Herbicidy: 11.5. Sekator OD 0,15 l/ha

Hnojení: 1,8 q/ha NPK (8-24-24), 110 kg/ha močoviny

Regulace: 3.6. Flordimex T extra 0,5 l/ha

Ochrana: 11.5. Rapid, 3.6. Woodu, 20.6. Rapid

Fungicidy: 3.6. 0,8 l/ha ElatusEra, 20.6. Tebuconazol 0,5 l/ha

Sklizeň: před deštěm 10.-12.8., 6,1 t/ha z 330 ha

.

.

MANTA – Slaďák s jistým odbytem

Zemědělské družstvo Měčín, okr. Klatovy

Výměra: 2 060 ha

Nadmořská výška: 450 – 520 m n. n.

Výrobní oblast: bramborářská

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: hlinitopísčité

Struktura RV: 45 % obiloviny, 17 % řepka, 16 % kukuřice, 11 % pícniny na orné půdě, 11 % TTP

„Pěstování sladovnického ječmene v našem podniku má dlouholetou tradici. Stejně jako výroba sladu v Plzeňském prazdroji, našem hlavním odběrateli. A právě v MANTĚ jsme před třemi lety našli velmi významnou náhradu za starší odrůdy sladovnických ječmenů. Do té doby u nás pěstované slaďáky MANTA předčila stabilním výnosem v každém roce a velmi dobrou sladovnickou kvalitou. Ve všech ročnících se vyznačovala vyrovnaným obsahem NL (10,5 – 11,5%) a nikdy nepolehla. Regulaci – podporu proti polehání v agrotechnice pěstování Manty neprovádíme.

O něco nižší výnos v letošním roce byl negativně ovlivněn pozdním termínem sklizně, který rozhodně nebyl optimální, co do ranosti této odrůdy. Bohužel z důvodu vysokých úhrnů srážek jsme se do porostů v naší oblasti dřív nedostali a polovina srpna se včasnou sklizní neměla nic společného. MANTU pěstujeme právě pro její ranost, která je u ní velkou výhodou.

Sladovnický ječmen je pro náš podnik ekonomicky výhodnou komoditou s jistým odbytem a nevidím jediný důvod pro snižování ploch. Stejně jako nevidím důvod pro nepěstování MANTY, spolehlivé a u nás oblíbené odrůdy.“, říká vedoucí rostlinné výroby Ing. Stanislav Mach.

Agrotechnika:

Předplodina: kukuřice

Zpracování půdy a příprava: podzimní orba, na jaře kompaktor

Hnojení jaro před setím: 8.4. - 2 q/ha NPK (8-24-24)

Termín setí, výsevek, hloubka: 9. 4.- secí kombinace HORSCH, 190 kg/ha (4 MKS), 2- 3 cm

Herbicidní ošetření: 2. 6. - Tripali 50 g/ha

Hnojení: 2. 6. - DAM 80 l/ha + Galleko univerzal 0,8 l/ha

Fungicidní ošetření: Azaka 0,5 l/ha + Rombus Power 0,5 l/ha

Sklizeň: 15. 8. 2021, výnos: 5,5 t/ha z 80 ha

.

.

MANTU rádi zasejeme znovu!

CETA s.r.o. Kobeřice, okres Opava

Agronom: Ing. Rudolf Stuchlík

Výměra: 1500 ha orné půdy

Nadmořská výška: 270 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: středně těžké

Struktura RV (ha): pšenice oz. 420, řepka 320, ječmen j. 320, cukrovka 250, kukuřice 100, zbytek orné půdy tvoří vojtěška + krmné plodiny

„Sladovnický ječmen je naší významnou tržní plodinou – pěstujeme jej na výměře více jak 20 %. Vzhledem k tomu, že jeho odrůdová skladba čítá několik odrůd, potřebujeme, aby byly odlišné nejen svojí výkonností, ale i raností dozrávání. Sladovna Pivovaru Radegast projevila zájem o ranou odrůdu MANTA, takže jsme plánovanou plochu 33 ha ještě nakonec zdvojnásobili. A nelitujeme! Tato odrůda i přes nepříznivé počasí na jaře dobře odnožovala, v průběhu vegetace neměla problém se zdravotním stavem a přívalové deště zvládla pouhým „přilehnutím“. Svoji ranost potvrdila první sklizní v pořadí zasetých odrůd.

Výnos MANTY 7,5 t/ha byl nadprůměrný a kvalitou splnil požadavky sladovny.

Můj závěr? Spokojenost naše i sladovny. A proto MANTU rádi zasejeme znovu!“

Ing. Rudolf Stuchlík, agronom podniku CETA s.r.o. Kobeřice

Ing. Rudolf Stuchlík, agronom podniku CETA s.r.o. Kobeřice

Agrotechnika:

Předplodina: cukrovka

Zpracování půdy: hloubkové kypření do 20 cm + seťová příprava

Termín setí: 25.3.

Výsevek: 190 kg, osivo mořeno SYSTIVA

Hnojení: před setím 200 kg NP, v průběhu odnožování 100 l SAM

Regulace a chem.ochrana: Herbicid SEKATOR 0,15 l/ha, regulace CUADRO NT 0,4l/ha, fungicidy SOLIGOR 0,7 l/ha, PROSARO 250 EC 0,8 l/ha, insekticid KARIS 10SC 0,05 l/ha

Výnos MANTY: 7,5 t/ha