Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Další plodiny

 Zpracovatelé chtějí LION

LION je přínosem pro pěstitele i pro potravinářský průmysl. V České republice se LION stal po tříletém registračním řízení ÚKZÚZ 2017–2019 nejvýnosnější odrůdou sortimentu a zároveň odrůdou s nejvyšší výtěžností obilek na průmyslových loupačkách.

Jedná se o odrůdu s nejnižší pluchatostí v sortimentu pluchatého ovsa. Tato unikátní kombinace je ekonomicky zajímavá jak pro zpracovatele, tak také pro zemědělce. Poptávka po kvalitním potravinářském ovsu v posledních letech stoupá v celé EU. Oves je však v osevních postupech příliš extenzivní plodinou v rámci osevního sledu, rajonizace i technologie pěstování. Obecně je považován za okrajovou doběrnou plodinu. Neexistuje jiná plodina, u které by byl tak velký rozdíl mezi výsledky pokusů a výnosy v pěstitelské praxi. Pro zvýšení produkce kvalitního ovsa je třeba vedle růstu ploch začít pohlížet na oves v pěstitelské praxi profesionálněji. Oves velmi pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu (hnojení N, aplikace regulátoru růst a fungicidu) zvýšením výnosu a kvality produkce. SAATEN-UNION spolupracuje s nejvýznamnějšími zpracovateli potravinářského ovsa, což zvyšuje úspěšnost prodeje vyprodukovaného merkantilu LION za velmi slušné peníze.

Rozhovor s panem Pavlem Skálou

Jedním z významných zpracovatelů ovsa LION je také společnost UNISKAP s.r.o. Zeptali jsme se proto jednatele této společnosti, pana Pavla Skály:

„Pane Skálo, můžete prosím čtenářům stručně představit Vaši firmu, říci, čím se zabývá a kdo jsou Vaši hlavní dodavatelé?“

„Naše společnost je ryze českou firmou působící na našem i zahraničním trhu více než dvacet let. Zabýváme se obchodem s obilím, a to jak v segmentu konvenčním, tak i v BIO. Naší specializací jsou ovsy počínaje ovsem pluchatým, nahým i ovsem černým. Naši dodavatelé ovsů jsou zemědělské společnosti z jižních, západních a středních Čech, a to hlavně proto, že v těchto regionech má pěstování ovsa tradici a statisticky se v těchto regionech oves pěstuje nejvíce z České republiky.“

„Kolik přibližně nakupujete komodity potravinářského ovsa?“

„Roční potřeba ovsů, kterou potřebujeme nakoupit od českých farmářů, je kolem 15 000 tun. Největší podíl zaujímá oves pluchatý. V současné době disponujeme dvěma vlastními kapacitami o objemu cca 8 000 t s možností sušení a čistění obilí v Netolicích a Chodském Újezdu.“

„Které parametry při nákupu ovsa jsou pro vás důležité?“

„U ovsů sledujeme zejména objemovou hmotnost, která je dle normy 520 g/l. Dalším důležitým parametrem pro obchod s ovsem je výtěžnost ovesné rýže. Bohužel tento parametr je poměrně dost těžko uchopitelný v nákupní praxi, proto je pro nás i farmáře nejdůležitější objemová hmotnost a s ní spojená čistota a vlhkost do 14,5 %.“

„Proč preferujete mezi ovsy zejména odrůdu LION?“

„Právě pro již zmíněné parametry. Už dvě sezóny jsme měli možnost s touto skvělou odrůdou pracovat. Již po prvním přečištění vždy přesahoval požadovanou objemovou hmotnost. Také zkušenosti pěstitelů byly velmi pozitivní jak z pohledu odolnosti porostu vůči poléhání, tak i výnosové, a to zejména ve srovnání s jinými odrůdami ovsů.“

„Tedy s odrůdou LION jste spokojeni?“

„Jednoznačně, na LION se chceme i v budoucnu ještě více zaměřit.“

„Pane Skálo, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.“

Rozhovor vedl Ing. Viktor Mačura, MBA, odborný poradce SAATEN-UNION CZ s.r.o. pro region jižní Čechy