Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Další plodiny

 Zpracovatelé chtějí LION

LION je přínosem pro pěstitele i pro potravinářský průmysl. V České republice se LION stal po tříletém registračním řízení ÚKZÚZ 2017–2019 nejvýnosnější odrůdou sortimentu a zároveň odrůdou s nejvyšší výtěžností obilek na průmyslových loupačkách.

Jedná se o odrůdu s nejnižší pluchatostí v sortimentu pluchatého ovsa. Tato unikátní kombinace je ekonomicky zajímavá jak pro zpracovatele, tak také pro zemědělce. Poptávka po kvalitním potravinářském ovsu v posledních letech stoupá v celé EU. Oves je však v osevních postupech příliš extenzivní plodinou v rámci osevního sledu, rajonizace i technologie pěstování. Obecně je považován za okrajovou doběrnou plodinu. Neexistuje jiná plodina, u které by byl tak velký rozdíl mezi výsledky pokusů a výnosy v pěstitelské praxi. Pro zvýšení produkce kvalitního ovsa je třeba vedle růstu ploch začít pohlížet na oves v pěstitelské praxi profesionálněji. Oves velmi pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu (hnojení N, aplikace regulátoru růst a fungicidu) zvýšením výnosu a kvality produkce. SAATEN-UNION spolupracuje s nejvýznamnějšími zpracovateli potravinářského ovsa, což zvyšuje úspěšnost prodeje vyprodukovaného merkantilu LION za velmi slušné peníze.

Rozhovor s panem Pavlem Skálou

Jedním z významných zpracovatelů ovsa LION je také společnost UNISKAP s.r.o. Zeptali jsme se proto jednatele této společnosti, pana Pavla Skály:

„Pane Skálo, můžete prosím čtenářům stručně představit Vaši firmu, říci, čím se zabývá a kdo jsou Vaši hlavní dodavatelé?“

„Naše společnost je ryze českou firmou působící na našem i zahraničním trhu více než dvacet let. Zabýváme se obchodem s obilím, a to jak v segmentu konvenčním, tak i v BIO. Naší specializací jsou ovsy počínaje ovsem pluchatým, nahým i ovsem černým. Naši dodavatelé ovsů jsou zemědělské společnosti z jižních, západních a středních Čech, a to hlavně proto, že v těchto regionech má pěstování ovsa tradici a statisticky se v těchto regionech oves pěstuje nejvíce z České republiky.“

„Kolik přibližně nakupujete komodity potravinářského ovsa?“

„Roční potřeba ovsů, kterou potřebujeme nakoupit od českých farmářů, je kolem 15 000 tun. Největší podíl zaujímá oves pluchatý. V současné době disponujeme dvěma vlastními kapacitami o objemu cca 8 000 t s možností sušení a čistění obilí v Netolicích a Chodském Újezdu.“

„Které parametry při nákupu ovsa jsou pro vás důležité?“

„U ovsů sledujeme zejména objemovou hmotnost, která je dle normy 520 g/l. Dalším důležitým parametrem pro obchod s ovsem je výtěžnost ovesné rýže. Bohužel tento parametr je poměrně dost těžko uchopitelný v nákupní praxi, proto je pro nás i farmáře nejdůležitější objemová hmotnost a s ní spojená čistota a vlhkost do 14,5 %.“

„Proč preferujete mezi ovsy zejména odrůdu LION?“

„Právě pro již zmíněné parametry. Už dvě sezóny jsme měli možnost s touto skvělou odrůdou pracovat. Již po prvním přečištění vždy přesahoval požadovanou objemovou hmotnost. Také zkušenosti pěstitelů byly velmi pozitivní jak z pohledu odolnosti porostu vůči poléhání, tak i výnosové, a to zejména ve srovnání s jinými odrůdami ovsů.“

„Tedy s odrůdou LION jste spokojeni?“

„Jednoznačně, na LION se chceme i v budoucnu ještě více zaměřit.“

„Pane Skálo, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.“

Rozhovor vedl Ing. Viktor Mačura, MBA, odborný poradce SAATEN-UNION CZ s.r.o. pro region jižní Čechy