Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Ječmen

 odrůdy Ječmen
První zkušenost s množením odrůdy AMIDALA

Novinkou ve sladovnickém sortimentu jarního ječmene je AMIDALA, středně raná, velmi výnosná odrůda s výtečnou sladovnickou jakostí USJ 8,2.

AMIDALA je zdravou odrůdou, s vysokým podílem předního zrna a s vysokou HTZ, často přes 50 g. AMIDALA je nyní v hledáčku sladoven Soufflet nejen ve většině států EU, ale také v České republice. ZEV Šaratice je jeden z prvních množitelů nové velmi zajímavé sladovnické odrůdy AMIDALA. Proto jsme se zeptali hlavního agronoma, pana Ing. Jiřího Havíře na jeho první zkušenosti s touto odrůdou.

Pane Havíři, mohl byste nám prosím na úvod krátce představit podnik ZEV Šaratice, ve kterém působíte?

Společnost ZEV Šaratice, a.s. je zaměřena na rostlinnou výrobu. Nachází se v okrese Vyškov a hospodaří zde na celkové ploše 1000 hektarů. Leží v nadmořské výšce 204 m n. m. a průměrné srážky činí 500 mm. Půdy jsou zde většinou středně těžké až těžké, slínovité. Strukturu rostlinné výroby činí pšenice ozimá 270 ha, ječmen ozimý 100 ha, řepka ozimá 180 ha a kukuřice 190 ha. Ječmen jarní jsme letos zaseli na celkové ploše 210 hektarů.

Ing. Jiří Havíř, agronom ZEV Šaratice

Ing. Jiří Havíř, agronom ZEV Šaratice

Které odrůdy jarního ječmene běžně pěstujete?

V posledních letech jsme se zaměřili na pěstování odrůdy pro České pivo, a to na odrůdu MANTA, se kterou máme dobré zkušenosti.

Proč tedy AMIDALA?

Dostali jsme zajímavou nabídku od společnosti Souffl et Agro založit množitelskou plochu této nové a perspektivní odrůdy.

Takže k MANTĚ přibyla ještě AMIDALA ve vyšším stupni?

Ano, ale tady Vás trochu opravím. Množili jsme SE3 a E, ale také C1, a zde se musím pozastavit nad schopností této odrůdy. Na množení C1 jsem byl tak trochu přemluven, protože tento pozemek v žádném případě nebyl pro ječmen vhodný, natož pro množení.

V čem byl problém?

Pozemek byl bohužel dosti zamokřený a utužený po kukuřici. Přesto se nám podařilo sklidit osivo v dobré kvalitě a se slušným výnosem.

Jak byste hodnotil odrůdu AMIDALA po zdravotní stránce?

Víte, ono je problém vybrat si nějakou obchodovanou sladovnickou odrůdu, aby byla výnosná a ještě zdravá. O dalších vlastnostech jako o stres-odolnosti nebo nepoléhavosti nemůže být ani řeč. U AMIDALY mám pocit, že tady svítá naděje, že se to snad povedlo. Zejména zdravotní stav. Běžné choroby jako padlí, či hnědá skvrnitost nebo snad rhynchosporium nebyly problém.

Co byste u AMIDALY mohl ještě vyzdvihnout?

No právě tu již zmíněnou odolnost proti poléhání. Letošní rok ječmenům v mnoha lokalitách nepřál. Vysoké srážky v prodlužovacím růstu, a tedy velmi rychlý růst často působil problémy s polehnutím. To však nebyl problém AMIDALY. Provedli jsme běžné ošetření proti plevelům 10. 5. 2021 přípravkem ZYPAR v dávce 0,7 l/h. Následně pak 26. 5. 2021 přípravkem TRIDUS v dávce 0,3 l/ha na zpevnění stébla a fungicidy LIBRAX 0,5 l/ha + MIZONA 0,5 l/ha. Nakonec pak ještě 3. 6. 2021 postřik CERONE 0,4 l/ha pro zkrácení stébel a insekticid KARIS 0,05 l/ha proti kohoutku. AMIDALA to ustála skvěle až do sklizně. Výnos byl 6,5 t/ha, což na naše podmínky byl letos velmi dobrý výsledek.

Co byste na závěr vzkázal budoucím pěstitelům odrůdy AMIDALA?

Aby se nebáli této novinky. Nových úspěšných odrůd sladovnického ječmene je málo a český pěstitel potřebuje nové výkonné a zdravé odrůdy. Tou AMIDALA určitě je.

Děkuji za rozhovor.