Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

odrůdy Ječmen jarní
0
+
++
Nejvýkonnější krmný ječmen na českém trhu se jmenuje BENTE

BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene. Je jednou z nejranějších odrůd sortimentu,
přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu vysokou HTZ často přes 53 q, velmi vysoký podíl
předního zrna a velmi dobrý zdravotní stav. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách
pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu.

V jednoduchosti je síla

Podnik: ZEPO Bořitov, družstvo; okres Blansko
Výměra: 1.387 ha (z toho 1.275 ha orná půda)
Nadmořská výška: 260 – 430 m n. m.
Průměrné srážky: 575 mm
Struktura RV: pšenice ozimá – 285 ha, pšenice jarní – 30 ha, ječmen ozimý – 45 ha, ječmen jarní – 200 ha, žito – 10 ha, oves – 20 ha, řepka ozimá – 155 ha, hořčice – 25 ha, hrách – 30 ha, cukrovka – 20 ha, kukuřice na siláž – 255 ha, vojtěška – 175 ha, trávy na orné – 25 ha, TTP – 112 ha

"V jednoduchosti je síla - tak by se dal charakterizovat jarní ječmen, jež druhým rokem u nás na podniku množíme. V letošním složitém roce se projevila plastičnost této odrůdy. Po zasetí přišly nízké teploty, do toho mrazíky a moře vody po celý rok. Na pozemcích vznikala oka s růstově retardovanými jedinci. Ječmen BENTE to do sklizně srovnal. Před sklizní byl porost “jako když střelí“. Porosty na nejlepších pozemcích nadbytkem srážek strádaly. Spousta ječmenů sebou “praštilo“ a komplikovalo tak sklizeň, BENTE však ne. Navíc si udržel zdravotní stav, porost do sklizně nepolehl a to navzdory vláhovému extrému. Oproti sladovnickým ječmenům vše probíhalo v mnohem větším klidu a bez nervů. Pro příští rok jsme rozhodnuti opět BENTE pěstovat, a to nejen z důvodu, že byl o 2 tuny výnosnější než zbytek jarních ječmenů.", říká agronom Zepo Bořitov, pan Jakub Svoboda.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: cukrovka
Zpracování půdy: hluboká orba (35 cm)
Příprava: brány, kompaktor
Termín setí, výsevek, hloubka setí: 28.3., 195 kg/ha, 3 cm
Herbicidy konec května: Mustang Forte - 0,6 l/ha + Pixxaro - 0,2 l/ha, Axial Plus - 0,5 l/ha
Hnojení: Fertikomplex Hordeum P (27.3. – před setím) – 200 kg/ha, Litofol mikroelements (21.5.) – 7 l/ha
Regulace: Medax Max (22.5.) – 0,4 kg/ha
Ochrana insekticidní + fungicid dle signalizace: Nexide 0,08 l/ha – kohoutci, Markate 50 0,1 l/ha – mšice, Tebucur 250 EW– 0,8 l/ha – fuzariózy
Moření: Systiva – 0,75 l/t, Redigo Pro – 0,5 l/t

Výnos BENTE: 7,36 t/ha
Průměrný výnos podniku jarních ječmenů: 5,38 t/ha

Nejlepší i v praxi

Podnik: ZD Nové Město Na Moravě
Agronomové: p. Koutník a p. Sláma

BENTE jsme měli první rok na množitelské ploše 10 ha. Neměli jsme s ním jediný problém, nepolehl a zdravotní stav byl bez chyby. S průměrným výnosem 7,2 t/ha se řadí k našim nejlepším ječmenům.“, říkají agronomové p. Koutník a p. Sláma.

AGROTECHNIKA:

Předplodina brambory
Zpracování půdy: orba
Termín setí: 18.3.2020, výsevek 200 kg/ha, oseto 10 ha
Hnojení: se setím zapraveno NPK 15-15-15, 322 kg/ha, 4.5. DAM 172 kg, celkem 100 kg čistého N na hektar
Ochrana: 4.5. SEKATOR, 29.5. AXIAL plus + PRIAXOR + NEXIDE + MODDUS (0,25 l/ha), 23.6. OSIRIS
Sklizeň: 9.8., výnos 7,2 t/ha, průměr podniku 6,7 t/ha