Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
HYKING – hybrid pro mimořádné výnosy

Naše klíčová hybridní pšenice HYKING se z nadějné novinky postupně stala nejpěstovanějším a nejoblíbenějším hybridem v České republice a jednou z nejpěstovanějších hybridních pšenic v Evropě. HYKING naplnil velká očekávání a prokázal, že i v praxi je stejně tak výkonný jako v registračním řízení a v pokusech.

Pěstitelé využívají jeho univerzálnosti, plasticity a odolnosti spojené s vysokým výnosovým potenciálem, a proto s ním dosahují výborných výsledků na nejúrodnějších polích, ale stejně tak i na písčitých půdách ve srážkově znevýhodněných oblastech. Díky dobré odolnosti poléhání nezklamal a bez problémů ustál i loňský rok, kdy byla celá řada porostů polehlá, dobrý zdravotní stav si udržel i na lokalitách, kde byl problém s vysokým tlakem rzí.

Porost ozimé pšenice HYKING v polních pokusech SAATEN-UNION v Šaraticích, 2020.

Porost ozimé pšenice HYKING v polních pokusech SAATEN-UNION v Šaraticích, 2020.

HYKING vystoupil z řady všech ostatních odrůd pšenice ozimé svými výsledky v registračním řízení dovršeném v roce 2018. Dokonale si během tříletého zkoušení poradil s rozmanitými podmínkami České republiky a výnosem překonal všechny ostatní zkoušené odrůdy. Dosáhl průměrného výnosu během tříletého zkoušení 10,88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR, celkem zprůměrováno 96 výsledků). Byl vysoce výnosný na všech pokusných lokalitách. Nejvyššího výnosu ze všech testovaných pšenic dosáhl jak v intenzivní ošetřené variantě pěstování, tak i bez použití fungicidů a regulátorů růstu. Ve všech ročnících výnosem překonal kontroly s vysokým odstupem. Prokázal, že je výjimečnou pšenicí, která je díky svým vlastnostem výnosná v jakýchkoliv podmínkách.

Zdroj: Tříleté výsledky ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, *výsledky za 2 roky

Zdroj: Tříleté výsledky ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, *výsledky za 2 roky

Není to však pouze výnos, čím HYKING zaujal pěstitele. Výborné výsledky v neošetřené (extenzivní) variantě pěstování bez fungicidů a regulátorů naznačují i velmi dobré agronomické vlastnosti hybridu. Jeho nízký porost nepoléhá. I bez použití morforegulátorů je průměrná výška porostu pouhých 85 cm a odolnost poléhání vynikajících 8,2 z 9 možných bodů (ÚKZÚZ 2015-17). Skutečně, i v praxi pěstitelé potvrzují, že HYKING lze pěstovat s minimální regulací nebo s jejím úplným vynecháním, aniž by hrozilo polehnutí. Bez regulace se neobejdou pouze husté nebo intenzivně vedené porosty. HYKING zaujal také výborným zdravotním stavem. V tomto ohledu nemá zásadní slabinu, naopak silnou stránkou je odolnost vůči listovým chorobám, zejména rzím. Vysoce odolný je vůči rzi pšeničné, hodnocení ÚKZÚZ - 7,4 a rzi plevové - 7,6 (ÚKZÚZ 2015-17). Nadstandardně odolný je i proti dalším listovým chorobám, braničnatkám nebo padlí.

To, že HYKING velmi dobře zvládl všechny tři roky registračního řízení a výnosnost si udržel i v následných letech zkoušení a poté v praxi, ukazuje na vysokou stabilitu a schopnost poradit si s rozmanitými půdními a klimatickými podmínkami České republiky. Vysokou zásluhu na stabilitě výnosů má ranost hybridu. Kvůli suchu a vysokým květnovým a červnovým teplotám se požadavky na ranost u pšenic posouvají směrem k ranějším odrůdám, které tolik netrpí vysokými teplotami a půdním suchem v závěru vegetace. Ranější pšenice v těchto podmínkách dosahují lepší kvality a jistějšího výnosu. HYKING má v tomto ohledu ideální ranost. Je raný až středně raný s intenzivním vývojem na podzim, pozvolným vývojem po zimě a poté rychlým přechodem ze sloupkování do metání. Dozrává dříve, a proto vysoké červnové teploty spojené se suchem na něj nemají tak dramaticky negativní vliv. Je výnosný v teplýc h i v chladnějších oblastech i v podmínkách s pravidelným nedostatkem vláhy v závěru vegetace, např. na lehčích půdách. Vysoká plasticita hybridu vychází i z vysoké efektivity využívání vody a živiny v kterékoliv fázi růstu. Vysoce produktivní klas dokáže HYKING dobře kompenzovat i nižší hustotu porostu. U hustších porostů maximálně naplňuje svůj výnosový potenciál vysokým počtem zrn na klas a velikostí zrna. Proto je tak výnosný.

HYKING pro pěstitele představuje výnosnou pšenici s vysokou pěstitelskou jistotou. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu má využití v úrodných oblastech s vysokou intenzitou pěstování cílenou na maximální možný výnos. V těchto podmínkách nebude díky nízkému porostu ohrožen výnos polehnutím. Ani choroby nepředstavují u HYKINGU pěstitelské riziko, naopak vyniká odolností vůči rzím. Při pěstování v horších půdních podmínkách HYKING využije předností, které mu dává heterozní efekt, ranost a vysoká plasticita tvorby výnosu a zajistí solidní výsledky i při nedostatku srážek.

Zkušenost z praxe:

Název podniku: ZOD Podhradí Choustník, okres Tábor
Výměra orné půdy 2 050 ha
Nadmoř. výška 480 - 630 m n m
Průměrné srážky 650 mm
Půdy hlinitopísčité
Struktura RV: 12% řepka , 50% obiloviny, 7% brambory, 5% mák, 3% hrách, 23% pícniny na orné půdě

Ředitel ing. Jaroslav Kazda
Ředitel ing. Jaroslav Kazda

Z POČÁTEČNÍ HRŮZY V ÚŽASNÝ VÝNOS!

"Na podzim jsme porosty HYKINGU seli pozdě, osivo z důvodů logistických komplikací došlo později, navíc předplodinou byla kukuřice a ještě k tomu pozemky leží skoro 600 m n.m. Do zimy šel porost slabší než v jiných letech. Na jaře jsme proto rostlinám pomáhali regulátorem růstu a rychlým přihnojením. Došlo k výraznému zlepšení. V průběhu vegetace rostliny HYKINGU dobře zareagovaly na nižší hustotu vytvořením velikých klasů. Produktivita klasů předčila naše odhady výnosu. Při sklizni jsme byli nečekaně, ale velmi mile překvapeni z nadstandartního výsledku 8,2 t/ha.", říká ředitel ing. Jaroslav Kazda.

Předplodina: kukuřice
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor
Termín setí: 4.10.2018, 2,0VJ, hloubka setí do 3cm
Hnojení podzim: před setím 0,1t/ha NPK
Ochrana podzim: Chocker 0,5l/ha, Glen 5g/ha, Nexide 0,08l/ha
Hnojení jaro: 8.3. LAD 0,2t/ha, 5.4. močovina 0,1t/ha, 11.4. močovina 0,1t/ha
Ochrana jaro: 8.4. Cycocel 1,0l/ha, 7.6. Mandarin 1,0l/ha, Silvet Star 0,1l/ha, Nexide 0,08l/ha, 12.6. Tonga 2,0l/ha

Sklizeň: 23.8.2019
Výměra HYKING 60 ha výnos 8,2 t/ha
Pšenice celkem 360 ha výnos 6,5 t/ha

Zdroj: Poloprovozní pokusy SAATEN-UNION 2017-19.

Zdroj: Poloprovozní pokusy SAATEN-UNION 2017-19.

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.