Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog SÓJA 2022
Katalog JARO 2022
Zobrazit vše

odrůdy směsi meziplodin viterra®
Široké možnosti při výběru meziplodin

Osevní postupy jsou omezeny jen na několik tržních nebo krmných plodin. Asi 80 % osevní plochy v ČR tvoří obilniny, řepka a kukuřice (ČSÚ 2018). Zastoupení ostatních plodin je výrazně nižší. Svazenka, pohanka, ředkev olejná, hořčice nebo jeteloviny zlepšují půdní úrodnost, omezují erozi a vytváří podmínky pro užitečný hmyz, i pokud jsou pěstovány jen jako meziplodiny v krátkém období mezi sklizní a setím hlavních plodin.

Osevní postupy jsou omezeny jen na několik tržních nebo krmných plodin. Asi 80 % osevní plochy v ČR tvoří obilniny, řepka a kukuřice (ČSÚ 2018). Zastoupení ostatních plodin je výrazně nižší a v dohledné době se situace pravděpodobně nezlepší. Na řadě farem tak v osevních postupech schází další druhy rostlin sice bez přímého ekonomického přínosu, avšak s řadu pozitiv plynoucích z jejich pěstování. Svazenka, pohanka, ředkev olejná, hořčice nebo jeteloviny zlepšují půdní úrodnost, omezují erozi a vytváří podmínky pro užitečný hmyz, i pokud jsou pěstovány jen jako meziplodiny v krátkém období mezi sklizní a setím hlavních plodin.

Meziplodiny dobře využijí i krátký čas

Pole nemusí v meziporostním období ležet ladem, ale může být chráněno a zúrodňováno meziplodinami. Pro krátké vegetační období jsou potřeba rychle rostoucí druhy (ředkev olejná, hořčice, svazenka), např. ve směsi viterra® HS. Pokud je čas na vývoj rostlin delší, jsou vhodné komplexnější směsi s plodinami s delší vegetační dobou, např. směsi s jetelovinami, u kterých nehrozí vysemenění a zaplevelení následné plodiny.

,, Nádhera, už nic jiného jako meziplodinu sít nebudu.'' říká o bujném a druhové pestrém porostu směsi viterra TOP zemědělský podnikatel Milan Mráz z Protivína.
,, Nádhera, už nic jiného jako meziplodinu sít nebudu.'' říká o bujném a druhové pestrém porostu směsi viterra TOP zemědělský podnikatel Milan Mráz z Protivína.
Konkrétní meziplodinu do konkrétního osevního postupu

Hojně pěstované meziplodiny jsou brukvovité. Rychlý růst, odolnost suchu, hluboký kořenový systém schopný rozrušit utužené vrstvy půdy a zlepšit její fyzikální vlastnosti jsou jejich nesporné výhody. Směsi s ředkví viterra® RS plus a viterra® RH mají zároveň vynikající předplodinovou hodnotu pro hluboce kořenící plodiny. Nevýhodou je jejich omezené využití v OP s řepkou. Aby se omezil přenos chorob a škůdců na následnou plodinu a okolní porosty, je výhodnější vybírat meziplodiny z nepříbuzných čeledí, např. pohanku nebo svazenku ve směsích viterra® TOP, nebo viterra® PS.

Vliv na opylovače a užitečný hmyz

Pěstitelé často vybírají meziplodiny i kvůli dalším funkcím. Např. hořčice, svazenka nebo pohanka mají dlouhou dobu kvetení, bohatou produkci nektaru i pylu. Pro opylovače i užitečný hmyz mají neocenitelný význam. Některé meziplodiny mají fytosanitární účinek (ředkev, pohanka) apod. Benefitů meziplodin je spousta a možnosti, jak je využít, jsou široké.

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.