Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

odrůdy směsi meziplodin viterra®
Široké možnosti při výběru meziplodin

Osevní postupy jsou omezeny jen na několik tržních nebo krmných plodin. Asi 80 % osevní plochy v ČR tvoří obilniny, řepka a kukuřice (ČSÚ 2018). Zastoupení ostatních plodin je výrazně nižší. Svazenka, pohanka, ředkev olejná, hořčice nebo jeteloviny zlepšují půdní úrodnost, omezují erozi a vytváří podmínky pro užitečný hmyz, i pokud jsou pěstovány jen jako meziplodiny v krátkém období mezi sklizní a setím hlavních plodin.

Osevní postupy jsou omezeny jen na několik tržních nebo krmných plodin. Asi 80 % osevní plochy v ČR tvoří obilniny, řepka a kukuřice (ČSÚ 2018). Zastoupení ostatních plodin je výrazně nižší a v dohledné době se situace pravděpodobně nezlepší. Na řadě farem tak v osevních postupech schází další druhy rostlin sice bez přímého ekonomického přínosu, avšak s řadu pozitiv plynoucích z jejich pěstování. Svazenka, pohanka, ředkev olejná, hořčice nebo jeteloviny zlepšují půdní úrodnost, omezují erozi a vytváří podmínky pro užitečný hmyz, i pokud jsou pěstovány jen jako meziplodiny v krátkém období mezi sklizní a setím hlavních plodin.

Meziplodiny dobře využijí i krátký čas

Pole nemusí v meziporostním období ležet ladem, ale může být chráněno a zúrodňováno meziplodinami. Pro krátké vegetační období jsou potřeba rychle rostoucí druhy (ředkev olejná, hořčice, svazenka), např. ve směsi viterra® HS. Pokud je čas na vývoj rostlin delší, jsou vhodné komplexnější směsi s plodinami s delší vegetační dobou, např. směsi s jetelovinami, u kterých nehrozí vysemenění a zaplevelení následné plodiny.

,, Nádhera, už nic jiného jako meziplodinu sít nebudu.'' říká o bujném a druhové pestrém porostu směsi viterra TOP zemědělský podnikatel Milan Mráz z Protivína.
,, Nádhera, už nic jiného jako meziplodinu sít nebudu.'' říká o bujném a druhové pestrém porostu směsi viterra TOP zemědělský podnikatel Milan Mráz z Protivína.
Konkrétní meziplodinu do konkrétního osevního postupu

Hojně pěstované meziplodiny jsou brukvovité. Rychlý růst, odolnost suchu, hluboký kořenový systém schopný rozrušit utužené vrstvy půdy a zlepšit její fyzikální vlastnosti jsou jejich nesporné výhody. Směsi s ředkví viterra® RS plus a viterra® RH mají zároveň vynikající předplodinovou hodnotu pro hluboce kořenící plodiny. Nevýhodou je jejich omezené využití v OP s řepkou. Aby se omezil přenos chorob a škůdců na následnou plodinu a okolní porosty, je výhodnější vybírat meziplodiny z nepříbuzných čeledí, např. pohanku nebo svazenku ve směsích viterra® TOP, nebo viterra® PS.

Vliv na opylovače a užitečný hmyz

Pěstitelé často vybírají meziplodiny i kvůli dalším funkcím. Např. hořčice, svazenka nebo pohanka mají dlouhou dobu kvetení, bohatou produkci nektaru i pylu. Pro opylovače i užitečný hmyz mají neocenitelný význam. Některé meziplodiny mají fytosanitární účinek (ředkev, pohanka) apod. Benefitů meziplodin je spousta a možnosti, jak je využít, jsou široké.

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.