Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Produkce siláže v nestabilním počasí

Produkce kvalitní siláže je v posledních letech komplikována velmi nestabilními podmínkami počasí, které se vyznačují častým výskytem sucha a nerovnoměrným rozvržením srážek v průběhu vegetace. Úspěšné pěstitelské úsilí může být více či méně zmařeno v samém závěru vysokými teplotami v průběhu sklizně rychlým nárůstem sušiny, který snižuje kvalitu řezanky a komplikuje silážování. Moderní hybridy kukuřice se vyznačují rychlým nárůstem hmoty a palic, čímž efektivněji využívají půdní vláhy pro zajištění objemu i kvality siláže.

SUVIDA DS1202B S240/Z250 je tříliniový hybrid pro produkci vysoce kvalitní siláže z hlediska obsahu škrobu a stravitelnosti. Jedná se o listový středně vysoký až vysoký hybrid s velmi rychlým růstem rostlin, který kombinuje stabilně vysoký obsah škrobu a stravitelnost vlákniny. K udržení kvality řezanky a produkce hmoty významně přispívá schopnost udržet optimální sušinu také při výskytu suchého a teplého počasí v průběhu sklizně.

SUPITER DS1439B S260/Z260 exceluje v suchých podmínkách pěstování. Energický počáteční vývoj rostlin zajišťuje předpoklady pro vyvinutí plnohodnotného porostu také v suchých ročnících. Reakcí na sucho je tvorba plnohodnotně vyvinutých palic, které jsou zárukou škrobu. V humidnějších podmínkách pěstování SUPITER DS1439B vytváří silné olistění, kdy donorem energie je spolu se škrobem také vláknina.

SUPOD Podlasiak S260 je mimořádně vzrůstný a robustní hybrid pro špičkové výnosy hmoty, kterými předčí i legendární SUBITO

Reprogen a.s. (okr. TA), Ing. Jiří Klíma

Dlouhá léta pěstujeme SUBITO. V roce 2017 jsme poprvé zaseli SUPOD: odrůdu, která nás zaujala v pokusech svým vzrůstem a pěknou palicí. Rádi bychom postupně nahradili legendární SUBITO novým materiálem. Nyní pěstujeme Supod i SUBITO pro výnos hmoty. Potřebujeme nakrmit ŽV a BPS. SUPOD potvrdil své přednosti v roce 2017, tak i v roce 2018, kdy se stal nejvýnosnějším hybridem. V roce 2019 se stal nosným materiálem v portfoliu pěstovaných odrůd.

Sklizeň 2017: 25 ha lehké písčité půdy bez dostatku vody 35 t/ha (35% sušina)
Sklizeň 2018: 100 ha, 42 t/ha (sušina 38%), přepočet na suchou hmotu: výnos 16,70 t/ha SH

SUNSET DS1469C S300 kombinuje mimořádný vzrůst rostlin, bohaté olistění a mimořádný obsah škrobu. Parametry obsahu škrobu a stravitelností organické hmoty je to zlepšovatel kvality siláží. SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET DS1469C předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice
SAATEN-UNION CZ s.r.o.