Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Oporu hledejte v kvalitní genetice

Agronomové museli v uplynulých letech překonávat řadu pěstitelských výzev a nadcházející ročníky nebudou podle všeho klidnější. Pozorujeme změnu klimatických podmínek. Je přijímána legislativa důsledněji regulující hospodaření v krajině. Ochrana rostlin je komplikovanější kvůli omezování používání některých pesticidů. Je proto nezbytné přizpůsobit pěstební technologie, aby bylo možné i nadále udržitelně a rentabilně obhospodařovat půdu a produkovat komodity.

Opakuje se suchý a teplý podzim. Ten na jednu stranu prodlužuje vegetaci, umožňuje rostlinám založit kvalitní kořenový systém a dobře odnožit. Silný podzimní přísušek naopak prodlužuje vzcházení a oslabuje

VÝNOS HYKINGU NA STANICÍCH ÚKZÚZ 2015–2017
VÝNOS HYKINGU NA STANICÍCH ÚKZÚZ 2015–2017
porosty. S vyššími podzimními teplotami rovněž souvisí větší tlak chorob a škůdců. Rozšiřují se oblasti, ve kterých se časně seté porosty neobejdou bez insekticidní ochrany a kvalitního fungicidního moření. Pokud to podmínky dovolí, je namístě podzimní regulace hustoty porostu a podpora zakořenění. Na živinově slabších půdách je vhodné zvážit podzimní přihnojení. Na jaře se potom rostliny potýkají s časným suchem a rychlým nástupem letních teplot. Půda rychle prosychá a zkracuje se doba, kdy je vhodné aplikovat hnojiva. Větší smysl získávají stabilizovaná hnojiva a listová výživa. Výhodnější je rovněž pěstovat hybridy/odrůdy, které není potřeba silně regulovat proti poléhání a zatěžovat rostliny stresem spojeným s aplikací nevhodné dávky regulátoru.

Často však nepomůže pouze adaptace pěstební technologie, je potřeba najít oporu i v kvalitní odrůdě nebo hybridu. Portfolio hybridních pšenic reaguje na nové výzvy. Nejnovějším přírůstkem v našem portfoliu je hybrid HYBIZA. Nejranější hybridní pšenice, o pět dní ranější než raná HYFI. Hybrid HYBIZA je vhodný i pro pozdnější termíny setí. Na podzim vytváří mohutný kořenový systém a dobře odnožuje. Časný jarní nástup do vegetace potom umožňuje rostlinám dobře využít k bujnému růstu a příjmu živin krátké období, kdy je po zimě dostatek vláhy i v suchých oblastech.

Graf – Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian
Graf – Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian
Zavedenou novinkou v portfoliu je raný hybrid HYKING, který registrací na ÚKZÚZ prokázal, že si dokonale rozumí s rozmanitými podmínkami České republiky. HYKING měl vyrovnaný výkon napříč lokalitami i ročníky. O své výnosnosti přesvědčil za tři roky zkoušení průměrem 10,88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR). Zároveň HYKING prokázal vynikající odolnost poléhání (8,2 dle ÚKZÚZ 2015-17) a odolnost listovým chorobám (rez pšeničná 7,4 a rez plevová na listu 7,6 dle ÚKZÚZ 2015-17). Umožňuje šetrněji pracovat s regulátory růstu, snížit náklady na ošetřování a zároveň maximálně využít potenciál lokality. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu najde využití v úrodných oblastech i v horších půdních podmínkách, kde navíc HYKING využije předností heterozního efektu a bude pěstitelům oporou v případě stresu.

Třetí novinkou v sortimentu hybridů je HYVENTO, které nabízí pěstitelům kromě stability výnosu i výbornou potravinářskou kvalitu. O tom, že je HYVENTO výnosný hybrid,

HYVENTO disponuje genem Pch1, který zvyšuje odolnost pravému stéblolamu a umožňuje tak pěstování i po obilní předplodině.
HYVENTO disponuje genem Pch1, který zvyšuje odolnost pravému stéblolamu a umožňuje tak pěstování i po obilní předplodině.
nejpřesvědčivěji vypovídají výsledky, kterých dosahuje na Spolkovém odrůdovém úřadu BSA v Německu. Tam hybrid patří mezi aktuální výnosovou špičku a výnos má ohodnocen na devítibodové škále dvěma výbornými osmičkami (v ošetřené i neošetřené variantě). Zároveň má výbornou potravinářskou kvalitu. I přes vysoký výnos je HYVENTO schopné udržet vysoký obsah dusíkatých látek. Navíc má vysoké a stabilní pádové číslo. V kombinaci s nadprůměrným zdravím, které se opírá zejména o výbornou odolnost fusáriím, rzím a pravému stéblolamu, podpořenou genem Pch1, je HYVENTO spolehlivou středně ranou hybridní pšenicí s vysokým výkonem a výbornou kvalitou.

Hodnocení náchylnosti k listovým chorobám BSA Hyvento (nižší číslo je lepší – znamená menší náchylnost:

DTR 4
Rez plevová 2
Rez pšeničná 4
Braničnatka pšeničná 4
Padlí 4

Ing. Adam Čáslava

SAATEN-UNION CZ s.r.o.