Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Tritikále ozimé
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

TULUS


Stabilně vysoký výnos zrna.
  • Špičkový výnos zrna
  • Výborný zdravotní stav
  • Specialista na extenzivní technologie a "mizerné" půdy
POPIS ODRŮDY
Středně raná odrůda pšeničného typu dosahující špičkových výnosů zrna i na opravdu „mizerných“ půdách. Rostliny jsou středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání se střední odnožovací schopností. Předností je zejména výborný zdravotní stav a vysoký podíl předního zrna.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY 
Díky plastičnosti, nenáročnosti na půdní a klimatické podmínky a díky výbornému zdravotnímu stavu za běžných podmínek nevyžaduje ošetření regulátory ani fungicidy. Navíc je velmi tolerantní k pozdním termínům setí. Ekonomicky je nepřekonatelnou odrůdou tritikale ozimého.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
velmi vysoký (109,8 %) / pšeničný typ
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní list
Rez žitná
Braničnatky klasu
Fusaria klasu
Listová skvrnitost

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 20. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2
Pozdní setí
400 – 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) Terpal C 1,0 – 1,5 l/ha
EC 35 – 45 (2. pol. sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 – 0,7 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.