Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Tritikále ozimé
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

CLAUDIUS


Nejranější odrůda sortimentu.
  • Špičkový výnos zrna
  • Ranost / nejranější odrůda
  • Možnost raného setí
  • Skvěle reaguje na 2. přihnojení
POPIS ODRŮDY
CLAUDIUS je rané až středně-rané tritikale pšeničného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. HTZ je vyšší 48 g, vysoký podíl předního zrna 97 % s vysokým obsahem škrobu 69,9 %. Zdravotní stav je stabilně dobrý.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
CLAUDIUS je vhodný pro ranější termíny setí. Není náročný na půdně-klimatické podmínky. Hodí se i do vyšších poloh. CLAUDIUS mimořádně dobře reaguje na zvýšenou produkční dávku dusíku vyšším počtem zrna v klase a tedy i vyšším výnosem zrna.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Výnos zrna
 
vysoký (104,7 %), vysoký obsah škrobu (69,9 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní list
Padlí travní klas
Rez žitná
Braničnatky klasu
Fusaria klasu
Listová skvrnitost
Rez plevová

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 5. září do 5. října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2 (pozní termín je méně vhodný)

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.) 50 – 80 kg N/ha
1. produkční hnojení EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.) 50 – 80 kg N/ha
1. produkční hnojení EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 azol

 

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
CLAUDIUS - výnos.jpg
CLAUDIUS - výnos.jpg
CLAUDIUS – špičkový výnos zrna (t)
© ÚKZÚZ Brno 2015, Výnos zrna 2012 – 14, srovnáno na průměr kontrolních odrůd Agostino, Tulus, SW Talentro, průměr ošetřené a neošetřené varianty.