Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Nejvýnosnější populace v Německu.
  • Vysoký výnos zrna
  • Výtečné zdraví
  • Dobrá odolnost proti poléhání
  • Využití na zrno i na senáž
POPIS HYBRIDU
INSPECTOR je vysoce výnosné populační žito se střední HTZ.
Rostliny vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání (jedna z nejvíce odolných odrůd sortimentu). Využití odrůdy INSPECTOR je pro pekařské účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výnosu hmoty také jako senážní žito.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Dle výsledků BSA Německo 2016 patří INSPECTOR k nejvýnosnějším populačním žitům. Využití odrůdy je tedy na zrno, ale také na senáž (skot, bioplyn). Díky velmi dobré toleranci k různým půdně-klimatickým podmínkám je INSPECTOR vhodný na méně kvalitní půdy. Velmi dobře zvládá i klimatické podmínky ve vyšší nadmořské výšce.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
Vysoký až velmi vysoký / v porovnání s ostatními populačními odrůdami
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní
Námel
Rez žitná
Rez travní
Fusaria klasu
Listové skvrnitosti

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Sušší oblast 10. 9. – 30. 9.
Vlhčí oblast 20. 9. – 15. 10.

Výsevek
Rané setí
200 – 250 zrn/m2
Optimální podmínky
250 – 300 zrn/m2
Pozdní setí
300 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
pěstování NA ZRNO
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Kvalitativní dávka EC 39 – 43 (praporec až naduření pochvy) 20 – 40 kg N/ha

pěstování na SENÁŽ
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 36 (sloupkování) 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na senáž)
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 32 (sloupkování, 2. kolénko) 0,3 l CCC+ 0,2 Trinexapac ethyl

(vysoká intenzita, pěstování na zrno)
EC 25 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 32 – 36 (konec sloupkování) Trinexapac ethyl nebo
EC 32 – 36 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
S ohledem na velmi dobré zdraví je vhodné se zaměřit pouze na ochranu praporcového listu a klasu.

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.