Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Nejvýnosnější populace v Německu.
  • Vysoký výnos zrna
  • Výtečné zdraví
  • Dobrá odolnost proti poléhání
  • Využití na zrno i na senáž
POPIS odrůdy
INSPECTOR je vysoce výnosné populační žito se střední HTZ.
Rostliny vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání (jedna z nejvíce odolných odrůd sortimentu). Využití odrůdy INSPECTOR je pro pekařské účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výnosu hmoty také jako senážní žito.

DOPORUČENÍ pro pěstování odrůdy
Dle výsledků BSA Německo 2016 patří INSPECTOR k nejvýnosnějším populačním žitům. Využití odrůdy je tedy na zrno, ale také na senáž (skot, bioplyn). Díky velmi dobré toleranci k různým půdně-klimatickým podmínkám je INSPECTOR vhodný na méně kvalitní půdy. Velmi dobře zvládá i klimatické podmínky ve vyšší nadmořské výšce.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
Vysoký až velmi vysoký / v porovnání s ostatními populačními odrůdami
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní
Námel
Rez žitná
Rez travní
Fusaria klasu
Listové skvrnitosti

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Sušší oblast 10. 9. – 30. 9.
Vlhčí oblast 20. 9. – 15. 10.

Výsevek
Rané setí
200 – 250 zrn/m2
Optimální podmínky
250 – 300 zrn/m2
Pozdní setí
300 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
pěstování NA ZRNO
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Kvalitativní dávka EC 39 – 43 (praporec až naduření pochvy) 20 – 40 kg N/ha

pěstování na SENÁŽ
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 36 (sloupkování) 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na senáž)
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 32 (sloupkování, 2. kolénko) 0,3 l CCC+ 0,2 Trinexapac ethyl

(vysoká intenzita, pěstování na zrno)
EC 25 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 32 – 36 (konec sloupkování) Trinexapac ethyl nebo
EC 32 – 36 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
S ohledem na velmi dobré zdraví je vhodné se zaměřit pouze na ochranu praporcového listu a klasu.

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.