Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Špičkový výnos i v extrémních podmínkách.
  • Špičkový výnos zrna
  • Výborné zdraví
  • Výborné výsledky v suchu
SU ARVID je nově registrované žito v ČR. Je to středně raný hybrid dosahující špičkových výnosů kvalitního zrna ve všech půdně-klimatických podmínkách. Naprostý machr je však v suchých podmínkách a na nejsušších lokalitách, kde jednoznačně "převálcuje" ostatní konkurenci. SU ARVID je typický středním vzrůstem rostlin, velmi zdravou listovou plochou a dobrou odolností proti poléhání. Také patří mezi hybridy s vylepšenou odolnosti proti tvorbě námele. Ideální porost tvoří vyšší počet klasů s vyšším počtem zrn v klase a střední HTZ. SU ARVID rychle nalévá zrno a vykazuje toleranci k nepříznivým klimatickým podmínkám. Při jeho pěstování lze uplatnit i vyšší intenzitu, na kterou SU ARVID velmi pozitivně reaguje navýšením HTZ, a tedy i výnosu. SU ARVID je vhodný pro pekařské využití.

Je to mimořádně plastický hybrid bez vyhraněných nároků na půdně-klimatické podmínky. Je určen na střední až vysokou intenzitu pěstování. Velmi dobrých výsledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích. Je také specialistou pro lehké, písčité a kamenité půdy a na lokality silně trpící suchem.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový (111,1 % ošetřená; 112,4 % neošetřená varianta)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
 
PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
Pádové číslo
Obsah NL
Objemová hmotnost

Odolnost k chorobám
Padlí travní
Rez žitná
Listové skvrnitosti

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
140 – 160 zrn/m2
Optimální podmínky
160 – 200 zrn/m2
Pozdní setí
200 – 230 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
EC 14 –16 10 – 15kg N + 400 g Mn významně podporuje výborné odnožování

Odnožování (včetně Nmin):          EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %)
Tvorba stébla:                               EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávka:                               EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 37– 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.