Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůdNejlepší hybrid na senáž.
  • Mimořádný výnos senáže
  • Vysoká stres-odolnost
  • Ranost
POPIS HYBRIDU
Středně raný, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kvalitní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou tolerancí k suchým a bonitně špatným pozemkům. Stejně tak umí výtečně využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný zdravotní stav a dobrá odolnost k poléhání umožňuje pěstování bez jakéhokoliv fungicidu či regulace. Mimořádně kvalitní senáž z SU NASRI najde uplatnění jako krmivo pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU NASRI je určen každé farmě, která potřebuje vyprodukovat maximum kvalitní senážní hmoty za co nejnižší náklady i v nevhodných půdně-klimatických podmínkách. SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě produkce v roce. Po sklizni SU NASRI ve fázi metání nebo až v době voskově-mléčné zralosti má pěstitel obvykle možnost na stejném pozemku ještě zasít velmi ranou kukuřici nebo raný čirok GARDAVAN. SU NASRI je velmi tolerantní k velmi pozdním termínům setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 10. září do konce října

Výsevek
Rané setí
180 – 220 zrn/m2
Pozdní setí
250 – 280 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 10 – 15 kg N/ha
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) do 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
NE

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
NE

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.