Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůdNejlepší hybrid na senáž.
  • Mimořádný výnos senáže
  • Vysoká stres-odolnost
  • Ranost
POPIS HYBRIDU
Středně raný, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kvalitní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou tolerancí k suchým a bonitně špatným pozemkům. Stejně tak umí výtečně využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný zdravotní stav a dobrá odolnost k poléhání umožňuje pěstování bez jakéhokoliv fungicidu či regulace. Mimořádně kvalitní senáž z SU NASRI najde uplatnění jako krmivo pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU NASRI je určen každé farmě, která potřebuje vyprodukovat maximum kvalitní senážní hmoty za co nejnižší náklady i v nevhodných půdně-klimatických podmínkách. SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě produkce v roce. Po sklizni SU NASRI ve fázi metání nebo až v době voskově-mléčné zralosti má pěstitel obvykle možnost na stejném pozemku ještě zasít velmi ranou kukuřici nebo raný čirok GARDAVAN. SU NASRI je velmi tolerantní k velmi pozdním termínům setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 10. září do konce října

Výsevek
Rané setí
180 – 220 zrn/m2
Pozdní setí
250 – 280 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 10 – 15 kg N/ha
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) do 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
NE

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
NE

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.