Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Žito hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU PERFORMER


Nejvýnosnější hybridní žito u nás.
  • Špičkový výnos
  • Vynikající potravinářské parametry
  • Výtečné zdraví
POPIS HYBRIDU
SU PERFORMER je polopozdní středně vzrůstný hybrid s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů. Hybrid je velmi dobře vybaven odolností proti všem významným chorobám žita. Jeho jedinečnost lze spatřovat ve špičkových výnosech zrna a to jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pěstování. SU PERFORMER patří k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou klasu, umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt námele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU PERFORMER je mimořádně plastický hybrid bez vyhraněných nároků na půdně-klimatické podmínky. Výborně reaguje na intenzivní pěstování. Špičkových výsledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích. Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
špičkový (neošetřeno 116,1 % / ošetřeno 117,8 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pádové číslo
Obsah NL
Podíl předního zrna
Objemová hmotnost

Odolnost k chorobám
Padlí travní
Rez žitná
Rez travní
Listové skvrnitosti

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
170 – 190 zrn/m2
Optimální podmínky
190 – 200 zrn/m2
Pozdní setí
210 – 230 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 80 – 90 kg N/ha (50 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 2,0 l/ha
EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion
Ca - 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SU PERFORMER – nejvýnosnější hybridní žito u nás
© Zdroj: ÚKZÚZ 2013 – 2016, neošetřená varianta