Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Žito hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU SANTINI


Mimořádné výnosy v suchých podmínkách.
  • Excelentní výnos
  • Dobré pekařské parametry
  • Nejlepší výsledky v suchu
POPIS HYBRIDU
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ vychází z geniální myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu, kde je cílem více otevřený hranatý klas. Tento zajišťuje dokonalé opylení a ještě menší náchylnost k výskytu námele. SU SANTINI je středního vzrůstu, střední odnožovací schopnosti a střední odolnosti proti poléhání. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Hybrid SU SANTINI je určen pro pekařské účely.

OMEZENÍ HYBRIDU
Nesnáší těžké zamokřené půdy.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Je určen zejména pro střední až vysoko-intenzivní technologie pěstování.
Je specialistou do lehkých, písčitých a kamenitých půd a lokalit silně trpících suchem.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
mimořádný (109,5 % – ÚKZÚZ 2011 – 14 průměr ošetřená a neošetřená varianta)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pádové číslo
Obsah NL
Podíl předního zrna
Objemová hmotnost

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná
Rez travní
Fusaria klasu

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
170 – 220 zrn/m2
Optimální podmínky
220 – 250 zrn/m2
Pozdní setí
250 – 300 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 25 – 29 (odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 32 – 36 (sloupkování) Trinexapac ethyl 0,4 l nebo
Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SU hybridy – nelepší žita na českém trhu.
SU hybridy – nelepší žita na českém trhu.

© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015, výnos zrna (%)