Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

odrůdy Ozimý ječmen
0
+
++
Ozimáky se ziskem

Možná se může pro mnohé pěstitele zdát pěstování ozimého ječmene nezajímavé. I s ohledem na současnou cenovou situaci takřka všech komodit stále platí, že:

Ječmen ozimý je jednou z nejvhodnějších předplodin pro řepku
Ječmen ozimý je za stejných vstupů geneticky výnosnější než pšenice
Na trhu jsou špičkové odrůdy dosahující excelentních výnosů i za nižších vstupů

Jedna třetina ploch v ČR je oseta odrůdami SAATEN-UNION. Proč? Víme, které odrůdy potřebujete a umíme Vám je nabídnout. Tak např.:

TITUS – král ozimých ječmenů.

TITUS pochází od stejného šlechtitele jako nejpěstovanější pšenice v ČR odrůda TOBAK. Troufám si tvrdit, že TITUS je skutečně králem ozimých ječmenů. Nejen, že dosahuje excelentních výnosů zrna s vysokou HTZ kolem 50g a jako jediný ozimák dosahuje vysokého vzrůstu (100cm), ale zároveň disponuje vysokou odolností proti poléhání (7,8). Do takové odrůdy může pěstitel investovat a mít jistotu zisku s minimálním rizikem polehnutí.

TITUS porazil hybridní ječmeny.

TITUS se zúčastnil v roce 2015 soutěže v technologii pěstování pod záštitou ZVÚ Kroměříž. Soutěže se zúčastnilo 6 odrůd ječmene ozimého z toho 4 hybridní ječmeny. Finální vyhodnocení ekonomiky (zisku) jednoznačně TITUS vyhrál. Tento výsledek jednoznačně dokazuje, že TITUS dosahuje špičkových výnosů i při nižších vstupech.

Tržní podíl ozimých ječmenů SAATEN-UNION na pěstebních plochách v ČR (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
Tržní podíl ozimých ječmenů SAATEN-UNION na pěstebních plochách v ČR (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
HENRIETTE – mistr na Vysočině a v těžkých půdách

Málokterá odrůda ječmene si umí poradit v zamokřených a těžkých půdách, severních expozicích a na půdách studených a málo záhřevných tak dobře, jako HENRIETTE. Tato odrůda navíc vykazuje dobré přezimování v lokalitách s vyšším výskytem plísně sněžné. Mrazuvzdornost je také na dobré úrovni (7,2 – ÚKZÚZ zima 2011/2012).

TRAVIRA – VE VIRÓZNÍCH OBLASTECH Vaše jediná možnost

Pěstujete-li ozimý ječmen v lokalitách s pravidelným výskytem virové zakrslosti ječmene, máte pouze dvě možnosti. Přestat pěstovat ozimý ječmen, anebo sít TRAVIRU. Tento mimořádný ozimák je jediný na trhu, který má 100 % rezistenci proti virové zakrslosti ječmene. Vysoké výnosy dosahuje pravidelně i v těchto oblastech, kde může být v infekčním roce výnosový rozdíl až 50% ve prospěch TRAVIRY! Jistotou je i velmi dobré přezimování (7,3 ÚKZÚZ zima 2011/2012).

TRAVIRA – 100 % rezistence vůči virové zakrslosti
TRAVIRA – 100 % rezistence vůči virové zakrslosti

WENDY – do sucha a do kamení
Podíly odrůd ozimého ječmene SAATEN-UNION na celkovém osevu ploch odrůd SU CZ (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
Podíly odrůd ozimého ječmene SAATEN-UNION na celkovém osevu ploch odrůd SU CZ (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)

Jeden z nejranějších ozimáků vůbec byl vyselektován v extrémních půdně-klimatických podmínkách. Tedy minimum srážek, nedostatek půdní vláhy, písčité až kamenité půdy. Díky velmi rychlému nalévání zrna zvládá přísušky, které v oblasti Česka často chodí v druhé polovině vegetace. Zrno WENDY v této jinak kritické době ovlivňující výnos je již z poloviny nalito. Hospodaříte-li v přísuškových či v aridních oblastech nebo snad na písčitých až kamenitých půdách, je pro vás jednoznačným řešením WENDY.

Doporučený termín setí a výsevek v MKS
Doporučený termín setí a výsevek v MKS