Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog Viterra 2020
Zobrazit vše

odrůdy Ozimý ječmen
0
+
++
Ozimáky se ziskem

Možná se může pro mnohé pěstitele zdát pěstování ozimého ječmene nezajímavé. I s ohledem na současnou cenovou situaci takřka všech komodit stále platí, že:

Ječmen ozimý je jednou z nejvhodnějších předplodin pro řepku
Ječmen ozimý je za stejných vstupů geneticky výnosnější než pšenice
Na trhu jsou špičkové odrůdy dosahující excelentních výnosů i za nižších vstupů

Jedna třetina ploch v ČR je oseta odrůdami SAATEN-UNION. Proč? Víme, které odrůdy potřebujete a umíme Vám je nabídnout. Tak např.:

TITUS – král ozimých ječmenů.

TITUS pochází od stejného šlechtitele jako nejpěstovanější pšenice v ČR odrůda TOBAK. Troufám si tvrdit, že TITUS je skutečně králem ozimých ječmenů. Nejen, že dosahuje excelentních výnosů zrna s vysokou HTZ kolem 50g a jako jediný ozimák dosahuje vysokého vzrůstu (100cm), ale zároveň disponuje vysokou odolností proti poléhání (7,8). Do takové odrůdy může pěstitel investovat a mít jistotu zisku s minimálním rizikem polehnutí.

TITUS porazil hybridní ječmeny.

TITUS se zúčastnil v roce 2015 soutěže v technologii pěstování pod záštitou ZVÚ Kroměříž. Soutěže se zúčastnilo 6 odrůd ječmene ozimého z toho 4 hybridní ječmeny. Finální vyhodnocení ekonomiky (zisku) jednoznačně TITUS vyhrál. Tento výsledek jednoznačně dokazuje, že TITUS dosahuje špičkových výnosů i při nižších vstupech.

Tržní podíl ozimých ječmenů SAATEN-UNION na pěstebních plochách v ČR (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
Tržní podíl ozimých ječmenů SAATEN-UNION na pěstebních plochách v ČR (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
HENRIETTE – mistr na Vysočině a v těžkých půdách

Málokterá odrůda ječmene si umí poradit v zamokřených a těžkých půdách, severních expozicích a na půdách studených a málo záhřevných tak dobře, jako HENRIETTE. Tato odrůda navíc vykazuje dobré přezimování v lokalitách s vyšším výskytem plísně sněžné. Mrazuvzdornost je také na dobré úrovni (7,2 – ÚKZÚZ zima 2011/2012).

TRAVIRA – VE VIRÓZNÍCH OBLASTECH Vaše jediná možnost

Pěstujete-li ozimý ječmen v lokalitách s pravidelným výskytem virové zakrslosti ječmene, máte pouze dvě možnosti. Přestat pěstovat ozimý ječmen, anebo sít TRAVIRU. Tento mimořádný ozimák je jediný na trhu, který má 100 % rezistenci proti virové zakrslosti ječmene. Vysoké výnosy dosahuje pravidelně i v těchto oblastech, kde může být v infekčním roce výnosový rozdíl až 50% ve prospěch TRAVIRY! Jistotou je i velmi dobré přezimování (7,3 ÚKZÚZ zima 2011/2012).

TRAVIRA – 100 % rezistence vůči virové zakrslosti
TRAVIRA – 100 % rezistence vůči virové zakrslosti

WENDY – do sucha a do kamení
Podíly odrůd ozimého ječmene SAATEN-UNION na celkovém osevu ploch odrůd SU CZ (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)
Podíly odrůd ozimého ječmene SAATEN-UNION na celkovém osevu ploch odrůd SU CZ (Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – Množitelské plochy ozimého ječmene 2015)

Jeden z nejranějších ozimáků vůbec byl vyselektován v extrémních půdně-klimatických podmínkách. Tedy minimum srážek, nedostatek půdní vláhy, písčité až kamenité půdy. Díky velmi rychlému nalévání zrna zvládá přísušky, které v oblasti Česka často chodí v druhé polovině vegetace. Zrno WENDY v této jinak kritické době ovlivňující výnos je již z poloviny nalito. Hospodaříte-li v přísuškových či v aridních oblastech nebo snad na písčitých až kamenitých půdách, je pro vás jednoznačným řešením WENDY.

Doporučený termín setí a výsevek v MKS
Doporučený termín setí a výsevek v MKS