Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU HYLONA Šestiřadý


Opravdu výnosný hybridní ječmen.
  • Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě
  • Zdravý list i klas
  • Vhodný i pro pozdnější termíny setí
POPIS HYBRIDU
Hybrid SU HYLONA je vysoce výnosný, zároveň velmi plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze u hybridu efektivně pracovat s termínem setí a výsevkem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Hybridní ječmen SU HYLONA má vyrovnaný výkon napříč oblastmi v ČR. Je vhodný do extenzivnější i intenzivní technologie pěstování. Ideální hustota porostu je 600–650 klasů na m2, které lze díky dobré odnožovací schopnosti dosáhnout i při nižších výsevcích nebo naopak
navýšením výsevku při pozdnějším termínu setí (přelom září a října). Pokud je potřeba ještě podpořit odnožování, lze přihnojit podzimní dávkou dusíku a/nebo aplikovat CCC. Slabší porosty je nutné na jaře podpořit včasnou regenerační dávkou dusíku a aplikací regulátoru růstu. Nezbytné je podzimní ošetření proti přenašečům virových chorob. SU HYLONA má vysokou odolnost vůči listovým a klasovým chorobám. Odolnost poléhání je střední. U hustých porostů na vláhou a živinami dobře zásobené půdě je nezbytné porost důsledně regulovat vůči poléhání a držet se vyšší doporučené dávky přípravků. Kromě regenerační a produkční dávky doporučujeme aplikovat menší dávku dusíku dostupnou rostlinám i v EC 39–45 s cílem navýšit HTZ.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vynikající v extenzivní i intenzivní variantě pěstování
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Od 10. září do 10. října

Výsevek
Rané setí
170 - 190 zrn/m2
Optimální podmínky
190 - 210 zrn/m2
Pozdní setí
210 - 240 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim                                                 výborně reaguje na podzimní přihnojení (20 kg N)
EC 21–28 (odnožování)                       20–30 kg N/ha 80 kg N/ha (60 %)
EC 30–31 (počátek sloupkování)         50–80 kg N/ha 30–40 kg N/ha (25 %)
EC 39–45 (navýšení HTZ)                   30 kg N/ha 20–30 kg N/ha (15 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Většinou je dostatečné základní ošetření proti listovým chorobám v BBCH 37–49

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.