Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU HYLONA Šestiřadý


Opravdu výnosný hybridní ječmen.
  • Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě
  • Zdravý list i klas
  • Vhodný i pro pozdnější termíny setí
POPIS HYBRIDU
Hybrid SU HYLONA je vysoce výnosný, zároveň velmi plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze u hybridu efektivně pracovat s termínem setí a výsevkem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Hybridní ječmen SU HYLONA má vyrovnaný výkon napříč oblastmi v ČR. Je vhodný do extenzivnější i intenzivní technologie pěstování. Ideální hustota porostu je 600–650 klasů na m2, které lze díky dobré odnožovací schopnosti dosáhnout i při nižších výsevcích nebo naopak
navýšením výsevku při pozdnějším termínu setí (přelom září a října). Pokud je potřeba ještě podpořit odnožování, lze přihnojit podzimní dávkou dusíku a/nebo aplikovat CCC. Slabší porosty je nutné na jaře podpořit včasnou regenerační dávkou dusíku a aplikací regulátoru růstu. Nezbytné je podzimní ošetření proti přenašečům virových chorob. SU HYLONA má vysokou odolnost vůči listovým a klasovým chorobám. Odolnost poléhání je střední. U hustých porostů na vláhou a živinami dobře zásobené půdě je nezbytné porost důsledně regulovat vůči poléhání a držet se vyšší doporučené dávky přípravků. Kromě regenerační a produkční dávky doporučujeme aplikovat menší dávku dusíku dostupnou rostlinám i v EC 39–45 s cílem navýšit HTZ.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vynikající v extenzivní i intenzivní variantě pěstování
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Od 10. září do 10. října

Výsevek
Rané setí
170 - 190 zrn/m2
Optimální podmínky
190 - 210 zrn/m2
Pozdní setí
210 - 240 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim                                                 výborně reaguje na podzimní přihnojení (20 kg N)
EC 21–28 (odnožování)                       20–30 kg N/ha 80 kg N/ha (60 %)
EC 30–31 (počátek sloupkování)         50–80 kg N/ha 30–40 kg N/ha (25 %)
EC 39–45 (navýšení HTZ)                   30 kg N/ha 20–30 kg N/ha (15 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Většinou je dostatečné základní ošetření proti listovým chorobám v BBCH 37–49

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.