Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BECKENBAUER Šestiřadý


Vyšlechtěno pro rekordní výnosy
  • Rekorndní výnosy zrna
  •  Nepoléhavost
  •  Mrazuvzdornost
Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví, vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, Tím jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s totu odrůdou dosahovat jak extenzitě, tak i při intezivním způsobu pěstování.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký ve všech regionech a úrovních pěstování (1.místo 2017-2019)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO                   20. 9. – 5. 10.                              
ŘVO a OVO      15. 9. – 30. 9.
BVO                  10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14  -  5 kg N/ha 
Odnožování (včetně Nmin)  EC 21 – 28 (odnožování jaro) 40 - 50 kg N/ha (35 %)
Tvorba stébla  EC 30 - 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha (50 %)
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 - 30 kg N/ha (15 %)

Potřeba růstových regulátorů
intenzivní pěstování
EC 30 - 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze pro intenzívní pěstování - nutno zohlednit infekční tlak

Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.