Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BECKENBAUER Šestiřadý


Vyšlechtěno pro rekordní výnosy
  • Rekorndní výnosy zrna
  •  Nepoléhavost
  •  Mrazuvzdornost
Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví, vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, Tím jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s totu odrůdou dosahovat jak extenzitě, tak i při intezivním způsobu pěstování.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký ve všech regionech a úrovních pěstování (1.místo 2017-2019)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO                   20. 9. – 5. 10.                              
ŘVO a OVO      15. 9. – 30. 9.
BVO                  10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14  -  5 kg N/ha 
Odnožování (včetně Nmin)  EC 21 – 28 (odnožování jaro) 40 - 50 kg N/ha (35 %)
Tvorba stébla  EC 30 - 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha (50 %)
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 - 30 kg N/ha (15 %)

Potřeba růstových regulátorů
intenzivní pěstování
EC 30 - 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze pro intenzívní pěstování - nutno zohlednit infekční tlak

Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.