Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

NOVIRA Šestiřadý


  • Vysoký výnos zrna i při 100% rezistenci k BaYDV
  • Ranost
  • Dobrá odolnost k vymrzání
POPIS ODRŮDY
NOVIRA je nově registrovaná odrůda se 100% rezistencí k virové zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společně s SU ELLEN je to nejranější odrůda sortimentu šestiřadého ozimého ječmene. Předností je také velmi dobré zdraví listu i klasu. Rostliny jsou vyššího vzrůstu ovšem s dobrou odolností proti poléhání. NOVIRA patří k odrůdám s dobrou odolností k vymrzání. Kombinací těchto vlastností se stává nyní NOVIRA největší jistotou dobrého výnosu ozimého ječmene pro každého pěstitele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
NOVIRA najde uplatnění všude tam, kde pěstitel žádá jistotu dobré sklizně ozimého ječmene. V lokalitách s výskytem virové zakrslosti ječmene má farmář dvě možnosti: přestat pěstovat ozimý ječmen nebo zvolit unikátní rezistentní odrůdu NOVIRA. NOVIRA navíc disponuje raností a dobrou odolností k suchu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO: 15. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO: 10. 9. – 25. 9.
BVO: 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
300 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC 600 – 750 g + 250 l vody ve fází EC 14
EC 21 – 28 (odnožování jaro) 5 kg N/ha do 30 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl 250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.