Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BELISSA Šestiřadý


Specialista nejen na Vysočinu.
  • Vynikající výnos zrna
  • Špičkové zdraví
  • Výborná tolerance k mokru a těžkým půdám
POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosahující vysokých a zejména stabilních výnosů zrna v ošetřené i neošetřené variantě. BELISSA je nižšího až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje špičkovým zdravotním stavem. Předností je dobrá odolnost k vymrzání a zejména mimořádná zimovzdornost v kombinaci s dobrou odolností k plísni sněžné, palušce travní, zamokření a tolerance ke studeným půdám. BELISSA má vysokou odnožovací schopnost a rychlý jarní start.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BELISSA je moderním nástupcem odrůdy HENRIETTE. Je to tedy specialista na těžké, mokré, studené půdy. V porovnání s jinými odrůdami zvládá nejlépe severní expozice, je tolerantní k plísni sněžné a palušce travní. BELISSA nachází uplatnění i v lokalitách s vyšším infekčním tlakem díky špičkovému zdravotnímu stavu listového aparátu. Erektivně postavený praporcový list zase zajišťuje vyšší odolnost odrůdy k přímému slunečnímu úžehu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO: 15. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO: 10. 9. – 25. 9.
BVO: 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 5 kg N/ha do 30 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl 250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její špičkové zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.