Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BELISSA Šestiřadý


Specialista nejen na Vysočinu.
  • Vynikající výnos zrna
  • Špičkové zdraví
  • Výborná tolerance k mokru a těžkým půdám
POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosahující vysokých a zejména stabilních výnosů zrna v ošetřené i neošetřené variantě. BELISSA je nižšího až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje špičkovým zdravotním stavem. Předností je dobrá odolnost k vymrzání a zejména mimořádná zimovzdornost v kombinaci s dobrou odolností k plísni sněžné, palušce travní, zamokření a tolerance ke studeným půdám. BELISSA má vysokou odnožovací schopnost a rychlý jarní start.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BELISSA je moderním nástupcem odrůdy HENRIETTE. Je to tedy specialista na těžké, mokré, studené půdy. V porovnání s jinými odrůdami zvládá nejlépe severní expozice, je tolerantní k plísni sněžné a palušce travní. BELISSA nachází uplatnění i v lokalitách s vyšším infekčním tlakem díky špičkovému zdravotnímu stavu listového aparátu. Erektivně postavený praporcový list zase zajišťuje vyšší odolnost odrůdy k přímému slunečnímu úžehu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý start, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO: 15. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO: 10. 9. – 25. 9.
BVO: 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 350 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 5 kg N/ha do 30 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl 250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její špičkové zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.