Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

KABOT B

Chcete jarní verzi odrůdy TOBAK?
  • Špičkový výnos zrna
  • Výborné zdraví
  • Nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi
  • Plasticita
Výnosová bomba mezi jarními pšenicemi. Právem si zaslouží označení jako jarní verze odrůdy TOBAK. KABOT dosáhl za tři roky státních zkoušek rekordu ve výnosu jak v ošetřené 105 %, tak v neošetřené variantě 116 %. A to díky výbornému zdraví a absolutně nejvyšší HTZ v 48,2 g. KABOT je poloranou odrůdou středního vzrůstu s odolností k poléhání 7,8. Je velmi tolerantní k obilní předplodině.

DOPORUČENÍ
KABOT je odrůda s velmi dobrou reakcí na intenzifikační opatření. Obzvláště rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace a případné navýšení druhého produkčního hnojení se výrazně projeví na vyšší HTZ a vyšším počtu zrn v klase.

KABOT: NAVZDORY TRENDU VYSOKÝCH VÝSEVKŮ
Obecným trendem v oblasti pěstování jarních pšenic je výnos postavený na hlavním stéble. Pšenice jarní je seta s vyššími výsevky, s cílem zajistit patřičný počet klasů na m2. U odrůdy KABOT toto však neplatí. V porovnání s jinými odrůdami má KABOT výraznou reakci na brzké jarní ošetření chlormeqatem s manganem. Ve fázi 4. – 5. listu, má-li porost dostatek živin (N), je ideální provést ošetření CCC 0,5 l + 250 g Mn + 20 kg močovina + 300 l vody. KABOT na toto ošetření reaguje navýšením počtu plodných stébel. Podmínkou je včas založený porost, nižší výsevek a bez-stresové období v době aplikace. Řidčeji setý porost KABOTu vytváří vyrovnanější klasová stébla, která oproti husto-setým „jarkám“ lépe udrží i v sušších fázích vegetace. Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání
Přezimování
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
B
Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsevek
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
Vhodnost po obilovině

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené variantě i ve srovnání …
KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené variantě i ve srovnání na nové kontrolní odrůdy

ÚKZÚZ 2015–2017,Pšenice jarní – odrůdy 3. rok ve zkouškách, kontroly: Quintus, Anabel, Alicia