Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

KABOT B

Chcete jarní verzi odrůdy TOBAK?
  • Špičkový výnos zrna
  • Výborné zdraví
  • Nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi
  • Plasticita
Výnosová bomba mezi jarními pšenicemi. Právem si zaslouží označení jako jarní verze odrůdy TOBAK. KABOT dosáhl za tři roky státních zkoušek rekordu ve výnosu jak v ošetřené 105 %, tak v neošetřené variantě 116 %. A to díky výbornému zdraví a absolutně nejvyšší HTZ v 48,2 g. KABOT je poloranou odrůdou středního vzrůstu s odolností k poléhání 7,8. Je velmi tolerantní k obilní předplodině.

DOPORUČENÍ
KABOT je odrůda s velmi dobrou reakcí na intenzifikační opatření. Obzvláště rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace a případné navýšení druhého produkčního hnojení se výrazně projeví na vyšší HTZ a vyšším počtu zrn v klase.

KABOT: NAVZDORY TRENDU VYSOKÝCH VÝSEVKŮ
Obecným trendem v oblasti pěstování jarních pšenic je výnos postavený na hlavním stéble. Pšenice jarní je seta s vyššími výsevky, s cílem zajistit patřičný počet klasů na m2. U odrůdy KABOT toto však neplatí. V porovnání s jinými odrůdami má KABOT výraznou reakci na brzké jarní ošetření chlormeqatem s manganem. Ve fázi 4. – 5. listu, má-li porost dostatek živin (N), je ideální provést ošetření CCC 0,5 l + 250 g Mn + 20 kg močovina + 300 l vody. KABOT na toto ošetření reaguje navýšením počtu plodných stébel. Podmínkou je včas založený porost, nižší výsevek a bez-stresové období v době aplikace. Řidčeji setý porost KABOTu vytváří vyrovnanější klasová stébla, která oproti husto-setým „jarkám“ lépe udrží i v sušších fázích vegetace.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
špičkový výnos zrna (116 % NEOŠETŘENO)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
B

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Intenzivní pěstování:
Před setím   20 kg N/ha (močovina - zapravit)
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 kg N/ha
Sloupkování - počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Sloupkování - průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 20 – 40 kg N/ha
Pozdní dávky (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 kg N/ha

Extenzivní pěstování
 
Před setím   10 kg N/ha (močovina - zapravit)
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha
Sloupkování - počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha
Pozdní dávky (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 20 – 30 kg N/ha

 

Potřeba růstových regulátorů
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
0,3 – 0,4 l trinexapac-ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
KABOT má velmi dobrý zdravotní stav. Netřeba se obávat žádné z významných
chorob, přesto při vysoké intenzitě či při vysokém infekčním stavu je vhodné
zvážit ochranu:
 
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
KABOT – velmi zdravý = opět nejvýnosnější v neošetřené variantě
KABOT – velmi zdravý = opět nejvýnosnější v neošetřené variantě

© ÚKZÚZ 2016–18, Pšenice jarní – odrůdy 3. rok ve zkouškách, *kontroly: Quintus, Anabel, Alicia
KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené variantě i ve srovnání …
KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené variantě i ve srovnání na nové kontrolní odrůdy

© ÚKZÚZ 2015–2017,Pšenice jarní – odrůdy 3. rok ve zkouškách, kontroly: Quintus, Anabel, Alicia